10 ture fra tårnet

 

"10 ture fra tårnet" er forslag til naturoplevelser for både børnefamilier, ældre , skoleklasser og andre grupper. Med vejledning fra Limfjordscentret eller på egen hånd kan man forsybe sig i Sydthys afvekslende natur mellem Limfjorden og Nordsøen. Søge ny viden til fods eller på cykel om planter og geologi. Dykke eller sejle i havkajak. Opsøge fugle i skoven eller på strandengen. Udvide kendskabet til den lokale kulturhistorie. "10 ture fra tånet" giver ideer og kan ses i sammenhæmg eller som 10 små appetitvækkende minifilm.

33. min./2006
Produktion; JV film & TV for Limfjordscentret.
Manus og instruktion: Jørgen Vestergaard.
Fotograf: Orla Nielsen. Lyd: Erik Olsen.
Klip: Henrik Jørgensen. Stills: Knud E. Jensen.
Grafik: Thomas K. Vestergaard. Musik: Torben Westergaard.

Sydthy Årbog 2012

Indholdsfortegnelse

Download hele årbogen her

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord

Redaktionen  ................................................................................................................. 5

Fem spændende år i borgmesterstolen

Arne Hyldahl  ............................................................................................................... 6

Før tiden blev til

Karen Margrethe Dreiøe (1879 - 1961)  ......................................................................... 8

Fra Thy til Staterne

Vera & Folmer Nyby, red. af Helge Thinggaard  ............................................................... 14

Rejsen gennem 7 stater

Ruth & Helge Thinggaard  ............................................................................................. 18

Ginnerup bopladsen, kendt og genkendt

Mette Roesgaard Hansen  ............................................................................................... 22

Forfædrenes minder, tilsyn med fredede fortidsminder

Charlotte Boje H. Andersen  ........................................................................................... 30

En dagbog kommer tilbage

Annemarie Rieger  ......................................................................................................... 35

Musik skal der til, tysk militærmusik under krigen

Peter Schmidt Hansen  ................................................................................................... 39

Familien Pallesgaard i Vestervig

Karen Pallesgaard Munk  ............................................................................................... 44

Nationalpark Thy efter indvielsen

Ib Nord Nielsen  ............................................................................................................ 52

Dreng i 50ernes Agger

Hans Erik Nørgaard  ..................................................................................................... 59

Om Strandfoged Jens Peter Christensen, Trine og æ bette kuens Jens

J. P. Christensen, red. af Ruth Thinggaard  ...................................................................... 72

Lindahlsminde skole 1815-1873

Elly Mardal  .................................................................................................................. 75

Aftentur til ”Vestervig Overgaard”

Helge Thinggaard  ......................................................................................................... 80

Sommerudflugt 2012 til Vestjylland

Bjarne Madsen  ............................................................................................................. 82

Købmandsslægt i Thy

Christian Bo Hansen  .................................................................................................... 85

Andreas og Andreas,  Fyrspillene i Sydthy

Knud Erichsen  .............................................................................................................. 104

Årets gang på Museet

Jytte Nielsen  ................................................................................................................. 106

Sydthy Egnshistorisk Forening

Eigil Thusgaard Andersen  .............................................................................................. 110

Vedtægter for Sydthy Egnshistorisk Forening  .......................................................... 112

Sydthy Bøger

Gitte Jensen Sloth .......................................................................................................... 113

Østen for Lejbak

Knud Madsen Nielsen ...................................................................................................  116

Kontakt til foreningen  ............................................................................................... 136

Sydthy Årbog 2011

Indholdsfortegnelse

Download hele årbogen her.

 

Forord

Redaktionen ......................................................................................................................... 5

En borgmester ser tilbage

Niels Peter Kaastrup Hansen ................................................................................................. 6

Causeri over Hurups udvikling

Christian Baun .................................................................................................................... 11

En central i Thy

H. C. Eriksen/Carel Larson ................................................................................................... 15

Dreng i 1950ernes Agger

Hans E. Nørgaard ................................................................................................................ 27

Strandinger og redningsvæsen langs Thykysten

Mads Kinch Clemmensen ...................................................................................................... 36

Dommergaarden i Vestervig

Ruth Thinggaard .................................................................................................................. 42

Fangen i celle nr. 11

Ruth Thinggaard .................................................................................................................. 54

En tømrer fra Thy med udlængsel

Britta Nielsen ....................................................................................................................... 56

Oplevelser fra barndommen i Bedsted

Finn Christian Jensen ........................................................................................................... 62

Besøg på Tandrup

Svend Sørensen ..................................................................................................................... 68

Doveroddeminder 5. del

Svend Erik Sund Laursen ...................................................................................................... 70

Pionererne på Bubbel Mark

Ruth Thinggaard .................................................................................................................. 73

Thy, mit ferieeventyr

Emil Larsen .......................................................................................................................... 76

Trolden fra Bedsted, Fyrspillene i Sydthy

Kaj Nissen ............................................................................................................................ 82

Sommerudflugten 2011 til Voergaard i Vendsyssel

Asbjørn Hansen .................................................................................................................... 85

Museets nye mand i nyere tid

Michael Riber Jørgensen ........................................................................................................ 89

Fra Museets arbejdsmark

Jytte Nielsen ......................................................................................................................... 95

Sydthy Egnshistorisk Forening

Eigil Thusgaard Andersen ...................................................................................................... 99

Dagbog fra Lyngby

Christian Madsen Nielsen (1924-1987) ................................................................................ 101

Kontakt til foreningen ....................................................................................................... 132

Sydthy Årbog 2010

Hent heleårbogen her

Indholdsfortegnelse

Et guldbryllup i 1927

Redaktionen 

Thyboernes træk

Laust Grove Vejlstrup

Karantænehuse i Thy

Peter Schmidt Hansen 

En modstandsmands beretning

Laurids Handrup 

Færgegård i Vang sogn, Thy

Anders og Kirsten Leerskov

Når havbodrenge skal gå i skole

Frederik Madsen Leerskov (1853-1928)

Aage Rosendahl in memoriam

Else Grønlund

Den globale Aage i det lokale Thy

Else Grønlund

Skildringer fra folkelivet i Sydthy i årene 1860-70erne

Anders Andersen/August F. Schmidt/Ruth og Helge Thinggaard 

Dantryk

Knud Møller Madsen

Dagbog fra forhistorien, Arkæologi fra Sydthy Golfbane

Mette Roesgaard Hansen 

100-året for Ellen Raadals fødsel

Minna Marie Klange 

Jernalderhuse og jernudvinding

Jens Jørgen Olesen 

Kystklinten ved Lodbjerg

Ole Silkjær og Helle Guesdon 

Med 2 strandfogeder til audiens hos kongen

Kay Bagger (1916-1997)

Galgebakke - om Fyrspillet 2010

Villy Dall

Fra Museets arbejdsmark

Jytte Nielsen

Sydthy Egnshistorisk Forening

Eigil T. Andersen 

Årets gang på Lokalhistorisk Arkiv

Thomas Norskov Kristensen

Dagbog fra Lyngby under besættelsen, 5. del

Christian Madsen Nielsen (1924-1987) 

 

Sydthy Årbog 2009

Indholdsfortegnelse

 

Noget om flint  Jens Gert Kragh Møller (Skipper) 

Thy Have- og Plantningsforening  Karl Meldgaard

Fortalt af Carla Lykke Olesen til Ruth Thinggaard  En ”Engelskmand” i Vestervig

Ruth og Helge Thinggaard  Om slægten Dybdahl i Skyum

Else Grønlund Herfra min verden går

Else Grønlund Vandbygningsvæsenets bane på Agger Tange

Ole Edvard Mogensen  Jagt på statens arealer i Thyagt på statens arealer i Thy

Mie Buus Pionererne på Bubbel Mark

Thomas Norskov Kristensen Togvognen i Rønheden

Jørn Iversen Mit DSB liv i Bedsted

Hans B. Neumann Doveroddeminder 4. del, Spejderliv

Svend Erik Sund Laursen Hurup Politikreds – landets mindste

Kay Bagger  Tilbage til prærien, dagbog fra USA

Morten Kyndby Holm Historien om Klit, Fyrspillene i Sydthy

Kaj Nissen Sommerudflugt til Fyrkat og Cirkusmuseet

Per Skaarup  Fra Museets arbejdsmark

Jytte Nielsen  Sydthy Egnshistorisk Forening

Eigil T. Andersen Om Thyland, træskomænd og penge

Christian Madsen Nielsen  Dagbog fra Lyngby under besættelsen, 4. del

 

 

 

Sydthy Årbog 2006

Indholdsfortegnelse

Da jernaldergården brændte af Anne-Louise Haack Olsen, Museet for Thy og Vester Hanherred
Dagbog fra Lyngby under krigen af Christian Madsen Nielsen (1924 – 1987)
Doveroddeminder af Svend Sund Laursen, Esbjerg
Forretningslivet i Ydby gennem forgangne tider af Charles Nielsen, Ydby
Fra museets arbejdsmark af Jytte Nielsen
Fyrspillene i Sydthy
Hvoraf kom navnet Bransholmvej i Hurup? af Betzy Bransholm Jeppesen, Gadstrup
Kirkegård i Villerslev af Mads Pedersen, Hurup
Klostermøllen i Vestervig af Charlotte Boje H. Andersen, Museet for Thy og Vester Han Herred
Mine erindringer II af Marius Sloth, Hurup
Modstandsbevægelsen på Bedstedegnen - genfortalt efter båndoptagelse med læge Hans Therkildsen, Bedsted
Om sandflugten i Thy af Charlotte Boje H. Andersen, Museet for Thy og Vester Hanherred
Provokerede strandingerr af Aage H. Mikkelsen, Silkeborg
Sommerminder fra Doverodde af Clara Svendsen, Korsør
Sydthy bøger
Sydthy Egnshistoriske Forening af Eigil T. Andersen, Grurup

Sydthy Årbog 2005

Indholdsfortegnelse

Indhold og forord
Boghandlere i Hurup af fhv. boghandler Helge Thinggaard, Vestervig
Da klitten blev brugt af Mie Buus
Polarforskeren, Etatsråden og Ydby Missionshus af Charles Nielsen
De gamle smede i slægten og deres rolle i samfundet af Elly Mardal
De hvide busser af Leif Krogsgaard, Bedsted, og Eigil T. Andersen, Grurup
Flygtninge på rejse i 1945 af Søren Peter Hansen, dengang Vestervig
Fra museets arbejdsmark af Jytte Nielsen
Gymnastikopvisning på Sjørring Vold - Indsendt af Henning Nielsen, Mølndal, Sverige
Henrik Laursens arkiv af Knud Møller Madsen, Sydthy Egnshistoriske Arkiv
Lunaria kunstsamling – Danas Have
Lunaria kunstsamling 25 år af Susanne Tvermoes, Sindrup
Mine erindringer - Barndom i Skyum og Hørdum af Marius Sloth, Hurup
Nogle dage i maj - Fyrspillene i Sydthy - af dramatiker Kaj Nissen, Kruså
Skolebillede fra Agger Skole 1948 - Foto og navneoplysning fra Poul Elsig, Tåbel
Sommerudflugten 2005 af Poul Martin Kjær, Bedsted
Strejftog i Ginnerup-gravningernes historie af Jens-Henrik Bech, Museet for Thy og V. Hanherred
Sydthy Egnshistoriske Forening af Eigil T. Andersen, Grurup
Thys museum i 100 år af Svend Sørensen
Udsigten fra Rødbro Bakke af Villiam Mortensen, Svankjær
Vejen til Danas Have af Gunnar Iversen, Sindrup

Sydthy Årbog 1993

Indholdsfortegnelse

Bestyrelsen 'Egnshistorisk forening for Sydthy'
Dall, Villy 'Om Jens Søndergaard'
Forside og bagside
Hjermind, Jesper 'Kunstskatte fra Sydthys Middelalder 1'
Hovgård i Vibberstoft 1900
Hvem kan oplyse om disse billeder?
Jørgensen, Ove 'Udskiftning af Markjorder i Gettrup og Kobberøe samt Gundtoft'
Kirk, Aksel 'Et historisk hus i Heltborg
Krogsgaard, Leif  'Mindeplader i Bedsted Kirke'
'Lindalsminde Skole'
Lodberg, Torben 'Æ ting'
Madsen, Bjarne 'Aspekter af Flarup Bys historie o. 1700-1750'
Madsen, Bjarne 'Fiskestrid på Skibsted Fjord, Anno 1731'Fiskestrid på Skibsted Fjord, Anno 1731'
'Malermestre i Thy'
Mardal, Elly 'Aftentur til Doverodde Gl. Købmandsgård 21. juni 1993'
Mardal, Elly 'Stikordsregister til Sydthy Årbøger, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992'
Mardal, Elly 'Vielses- og trolovelsesregister'
Mortensen, Villiam 'Smedens erindringer'Smedens erindringer'
Nielsen, Charles 'Sådan set fra min synsvinkel'Sådan set fra min synsvinkel'
Nielsen, Henning 'Beretning fra Fyrspillene i Sydthy'
Nielsen, Jytte 'Årets gang på Heltborg Museum'
Nielsen, Knud Madsen 'Hvordan Lyngby skånedes for den store drukneulykke den 21. november 1893'Hvordan Lyngby skånedes for den store drukneulykke den 21. november 1893'
Nielsen, Knud Madsen 'Ywers Træben'
Olsen, Anne-Louise Haach 'Jernalderbønder ved Tåbel'
Præstgaard, J. V. 'Clemen Nielsen Kongensgaards retssag'
Redaktionen 'Forord''
Sørensen, Paul Stigaard 'Da Skyumgårdene blev udflyttet'
Thure, Tage og Elly Mardal 'Sydthy Egnshistoriske Arkiv'
Tybirk, Folmer 'Lidt om Indre Mission i Ulleup-Heltborg omkring århundredeskiftet'
Vestergaard, Ejnar 'Sydthy Bøger''
'Villerslev Skole 1900'
'Æ Beeshus'

Sydthy Årbogen

Siden 1984 har Egnshistorisk Forening for Sydthy udgivet årbogen. 
Klik på de enkelte år for at hente artiklerne i en digital udgave.

Søg stikord i Sydthy Årbogen

Vejledning i at søge 

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:abort +sygehus -1976: find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder.

Oversigt over udgivelser

 
                   

Egnshistorisk Forening for Sydthy

Foreningen har siden 1984 udgivet Sydthy Årbogen.

Adresse: Rishøjvej 16, 7755 Bedsted. Tlf 97945840.
Organisation pr. 23.11.2022
Bestyrelsen

Henrik Eriksen, formand, Rishøjvej 16, 7755 Bedsted
tlf. 97 94 58 40, E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Britta Nielsen, Ingeborgs Alle 18, 7770 Vestervig, tlf. 20 33 06 95
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Gitte Jensen, Vesterhavsvej 44, Agger, tlf.: 23 67 88 56
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Rita Solveig Christensen, Gyvelvænget 2, 7755 Bedsted, tlf.: 20 36 11 88
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ruth Thinggaard, Klostergade 34, 7770 Vestervig, tlf.: 97 94 12 42
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer Knud Ole Henriksen
Tlf. 97 94 56 16
E-mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
(ikke medlem af bestyrelsen)
Redaktionsudvalg 2021

Jenny Kobberø, tlf.: 51 31 64 35
Bjarne Madsen, tlf.: 97 94 58 03
Helge Thinggaard, tlf.: 97 94 12 42
Tage Holdgaard Andersen, tlf.: 24 43 28 30

Lokalhistoriske film fra Sydthy

 

Ti ture fra tårnet

"10 ture fra tårnet" er forslag til naturoplevelser for både børnefamilier, ældre , skoleklasser og andre grupper. Med vejledning fra Limfjordscentret eller på egen hånd kan man forsybe sig i Sydthys afvekslende natur mellem Limfjorden og Nordsøen. Søge ny viden til fods eller på cykel om planter og geologi. Dykke eller sejle i havkajak. Opsøge fugle i skoven eller på strandengen. Udvide kendskabet til den lokale kulturhistorie. "10 ture fra tånet" giver ideer og kan ses i sammenhæmg eller som 10 små appetitvækkende minifilm.

33. min./2006
Produktion; JV film & TV for Limfjordscentret.
Manus og instruktion: Jørgen Vestergaard.
Fotograf: Orla Nielsen. Lyd: Erik Olsen.
Klip: Henrik Jørgensen. Stills: Knud E. Jensen.
Grafik: Thomas K. Vestergaard. Musik: Torben Westergaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydthy i 1960erne - film 1

Indleveret af Leo Pedersen, Brønderslev

Byfest – 1964-1965, Høstarbejde, Byfest med udklædning, Tankbil, Vinter 1965, Vinterbilleder, Snefygning, Flytning af lade med falckbil – politi til stede, Dyrskue 1965 (?) Foldboldkamp.

 

Sydthy i 1960erne - film 2
Indleveret af Leo Pedersen, Brønderslev

1963-1965, Falck, Falck ved købmand, Mølle oplyst – muligvis Refs Mølle, Færgeleje og kro, Privat – juleaften, Billeder af beboelseskvarter, Fra København (Solrød), Fra Faxe, Byfest i Hurup (?)

 

Sydthy i 1960erne - film 3

Indleveret af Leo Pedersen, Brønderslev

Byfest 1966, Bygning/opførelse af hallen , Ridning, Byfest – Falck udspring, Flyver, Optræden af blandt andet en kvinde og The Spoons , Byggearbejde, Folketingsvalg, Jul i Hurup, Juleoptog, Byggeri (Kran), Hurup Kirke (måske konfirmation), Huruphallens indvielse, Byfest – pigegarde, Gymnastik i Hurup Hallen, Udstilling af biler, Cirkus

 

Sydthy i 1960erne - film 4

Indleveret af Leo Pedersen, Brønderslev

Høstarbejde, Byfest – live musik og dans, Pengeoptælling, Bredgade, Gymnastikopvisning, Modeopvisning i Huruphallen, Esso-udstilling (messe), Dagligvarebutik (Brugsen) julehandel, Nytårsaften – Møllen, Spejderlejr/cirkus, Gymnastikopvisning/dans, Vejarbejde, Dyrskue, Hurup Kirke, Brandøvelse, Høstarbejde med le og radrenser, Stranding af kutter, Brand i hus

 

Sydthy i 1960erne - film 5
Indleveret af Leo Pedersen, Brønderslev

Byfest, Høstarbejde, Byggeri – måske af Hurup Hallen, Rejsegilde, Juleoptog og juletræsfest, Snerydning, Sydthy Landboauktion, Billeder fra Slagter, NPK – kontor, Huma (?), Bål, Brand, Falck-øvelse, Cirkus Moreno, Valg/afstemning, Udgravning (Vestervig Kirke), Hurup Hallen

 

Hans Bakgaard og Ræven fra Boddum Bæk

Bakgaard

Film af sydthy-digteren 
Hans Bakgaard.

Varighed: 58 min.

 

 

På hajfiskeri med kutteren Slavensky af Agger

Varighed: 29:00

slavensky

Film fra Forsvarsbrødrenes arkiv:

Udflugter til Agger, Vestervig, Morup Mølle. Klip fra Thisted. 1959.

Varighed 6:28


 

 Udlugter-til

Missionsuge i Agger 1975

Spilletid 45 min.

Missionsugeiagger

Sydthy Kavalkade

Film med klip fra Sydthy i gamle dage. Videoen er et resultat af den indsamling af videofilm, der fandt sted i begyndelsen af 1990´erne. Det blev til mange hundrede spoler film med en samlet spilletid på over 30 timer. Videoskolen i Viborg 1993. Samlet spilletid 57 min.


 

Sydthykavalkade

"Det blæser op til storm"

Filmen er tilstræbt spillefilmsagtig og handler om fiskersamfundet i Agger. Handlingen sættes i gang af to brødre, der driver til havs i en jolle, mens

faderen er på havet. Drengene bjerges af en lystfisker, og der antydes en redníng gennem forbøn. Handlingen foregår ved havet i Agger og i Agger by. De medvirkende i filmen er lokale folk fra Agger. Scenen med den gamle mand, er fra den gamle havn i Agger kaldet "Æ Æwer".
Varighed: 20 min.

  

redning
 Læs mere om Felix Film her
   

En tur til Thy

Helmer Homgaard fra Brande tager os med på en kommenteret rundtur til Sydthys landskab og byer. Filmen, der fra 1995, opbevares ligesom de øvrige film på dette site, på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.


 


 Bog om Sydthy Kommune Kopier. 59 lille

Læsestof med tilknytning til Sydthy

Thybo forside.

En thybos erindringer
af Jens Graugaard

ERINDRINGSBOG OM LIVET BL.A. PÅ THYHOLM OG I THY. NEDSKREVET I 1977-1978 OG SAMLET I EN BOG PÅ 105 SIDER I 2003.

minmorsmareridt 1

"Min mors mareridt"

Trine Høje Andersen: "Dette er en sand fortælling om min mors familie og de hændelser, der prægede hendes opvækst før og under 2. verdenskrig i Hundborg og siden i Hurup.

Historien omhandler i høj grad min morfar, Lars Peter Høje Kristensen, som i kølvandet på Danmarks besættelse blev kendt og berygtet for sin hovedrolle i en af datidens største bedragerisager. Han var på den ene side en karismatisk og foretagsom entreprenør, på den anden side ødelagde han min mormors liv gennem fysisk vold, utroskab, vanærelse som værnemager, økonomisk ruin og til sidst skilsmisse.

Vestervig Kirke web

Munkene og herremændene

Vældige granitsten fra klostertiden blev i graver Mads Møllers tid hejst op fra undergrunden ved Vestervig Kirke. Læs artiklen fra 1955, der også beskriver munkegravene og de balsamerede lig, som blev fundet inde i kirken.

 Abildgaard small

"Abildgaard" og dens historie

Abildgaard har været udflyttergård, adelig sædegård og len under Vestervig Kloster. Efter reformationen overgår jorden til staten og i 1907 oprettes en udstykningsforening, hvorefter jorden udstykkes til parceller og sælges til private. Artiklen blev bragt i Thisted Amtsavis 9. maj 1938.
 HOERDIMGLASKOLE

Virksom lærer fylder 60

Læs om lærer Chr. Larsen, der underviste på Hørdum Skole i 1918 og som forstod at gøre sine elever interesserede i at lære nyt og samtidig holdt aftenskole og kurser for unge og ældre.

Portrætartiklen blev bragt i Thisted Amtsavis 24. marts 1949.

 Todblikon

"Store Todbøl" og dens historie

Gården der i oldtiden beherskede færdselsvejen gennem Thy, og gennem tiderne har været en af landsdelens storgårde.

Artiklen blev bragt i Thisted Amtsavis 7. september 1939

Thyborncover

En historisk vandretur på Agger Tange 

Læs artiklen fra Thisted Amtsavis fra 10. juli 1930 om Agger-Thyborøn kyststrækning fra Knud den store i 1027 samlede sin flåde i den vestlige Limfjord og drog på togt til Norge og England.

Thyborn-By

Dengang der kun var syv huse tilbage i Thyborøn By

Læs om Thyborøn by, høfdebygning og boring efter ferskvand, der skulle sikre thyborønboerne gode levevilkår. Se billeder fra havne- og høfdebygningen i området, der indtil 1930 hørte til Vestervig - Agger kommune.

skibstedgrd

Skibstedgaard i Ydby

Gaarden som en ladeplads fra forhistorisk tid

Tæt ned mod Skibsted Fjord ligger den gamle hovedgård ”Skibstedgaard” som har haft sin plads der fra meget tidlig tid. Hvornår den første gård blev bygget, på den lave sumpfri grund, mellem bakkerne, vides ikke. Gården nævnes første gang i 1495, men den har sin oprindelse langt tidligere. 

Bro

Oddesundbroen i støbeformen

I 1930 tog man fat på de første seriøse drøftelser angående bygningen af en bro over Oddesund. Læs om de mange overvejelser, der blev gjort i den anledning i et referat fra et møde afholdt på Hotel Phønix i Thisted i august 1930.

Norgesfart

Norgesfarten til Agger

Der har gennem mange århundreder været forbindelse mellem Norge og Danmark via søvejen. Skibene fra Norge sejlede med tømmer og jern til Danmark og returnerede med korn. Læs i artiklen om sandskuderne, der kunne søsættes fra stranden og hente fragten ind fra de store norske sejlskibe og om de nordmænd, som ankom til Agger Strand i 1600 – 1700 tallet.

 Gl

Cykeltur - Vestervig - Lodbjerg - Lyngby

Læs om en cykeltur fra Vestervig Kirke, der strækker sig gennem området nordvest for Lodbjerg Fyr med mindestenen i Gammel Kirkegårds Mose, der fortæller om et gammelt bysamfund, før flyvesandet fordrev dyr og mennesker og til slut også Lodbjerg Kirke. Turen går videre til fiskerlejet i Lyngby og plantagen ved Store- og Lille Tyvbakke.

Lundhøj

Jættestuen Lundhøj 100 år

Læs artiklen om jættestuen Lundhøj, der blev opdaget af 2 drenge i 1837, da de kommer forbi udgravningen til et nyt teglværk. Se billeder af jættestuen og læs også om troldfolket, der holdt til i Lundhøj. Det fortælles, at der om natten var larm fra højen, og bonden kan fortælle, at et stykke længere mod nord, lå en sti, som troldfolkene brugte. Blev stien pløjet, lå den igen fasttrampet næste dag.

Tegning

Kvindernes Fredsliga

Læs artiklen om 11 drenge og 8 piger, der den 4. september 1939 ankommer til Mors, hvor der bliver taget imod dem af plejeforældre og Kvindernes Fredsliga. Børnene er tjekkiske jøder, som var gjort hjemløse efter Tyskland invaderede landet i 1938. Se et billede af Karl Vassel og de tegninger, som han lavede, da han boede og arbejdede på gården Vester Ulsted i Vestervig sogn.

Nr. 022. Thy Højspændingsværk set indefra. Bedsted

Strøm på Bedsted

Læs om elektricitetsmødet i Bedsted 1913, der bliver starten på andelselektricitetsværket i Bedsted. Værket kommer til at forsyne hele Syd- og Mellemthy, og det blev skabt som et samarbejde i mellem gårdejere med assistance af ingeniører. Der planlægges ialt at opføre 27 transformatorstationer i området. Se også billeder fra Bedsted Andelselektricitetsværk.

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse af Thy

Læs en Beskrivelse over Thye, hvor det berettes, at Stikkelsbertornene havde Blade som Museøren, og at den såkaldte skadelige Vind Skaj gør, at Træernes Toppe er bøjede mod Østen. Læs også om Bondekonen, der farver Tøj og Garn med hjemmevoxende Farveplanter som Rødskrappe og Graariis.

newsky

Russisk fregat strandet

Læs om russiske orlogsfregat "Alexander Newsky", der er på vej hjem efter et års togt i Middelhavet. Efter et par dage på Nordsøen stopper maskinen, og fregatten strander med 730 mand på en revle ud for Harboøre i 1868. Det hænder endnu, at dykkere finder skjulte genstande fra vraget.

Brumletog

Togtur Struer-Thisted

Læs historien om turen med bumletog fra Struer til Thisted i 1935. Det lille tog standser lidt og tænker sig meget om ved hver lille station, inden det besinder sig på at lunte videre. Her er tid til at filosofere grundigere over tidens rørelse og tempoet er således meget ulig den moderne tids jag og stakåndethed.

Skt. Hans i Bedsted 

Båltale i Bedsted

Det er i foreningerne, vi lærer at være i dialog med hinanden, deltage i forhandlinger, sætter fælles mål og skaber resultater til fælles glæde. Læs båltalen i Bedsted fra 2011, der handler om, hvordan vi gennem dialog påvirker og udvikler hinanden og demokratiet.

Næssund 10

Brevsamlingsstedet i Næssund

Læs om brevsamlingsstedet i Næssund, hvor østsiden var underlagt Karby postekspedition og blev grundlagt i 1882, mens vestsiden var underlagt Thisted postkontor og blev grundlagt i 1857. Fordi skibsfart på Næssund kan føres tilbage til 1481, mener man også, at der længe inden åbningen af et brevsamlingssted har været vekslet post mellem Thy og Mors.
Heltborg postkort

Brevsamlingsstedet i Heltborg

Læs om brevsamlingsstedet i Heltborg, der oprettes i 1867 efter en underskriftsindsamling med 70 underskrifter fra lokalområdet året før. Brevsamler Ulsted ansættes, og i løbet af hans ansættelsestid klandres han for at benytte sine egne blanketter og uretmæssigt beholde gebyrer til betaling af anbefalede breve. Sagen falder til jorden. Brevsamlingsstedet nedlægges år 1882 i forbindelse med Thybanens åbning.
Visbybillede

Brevsamlingsstedet i Visby

Læs om brevsamlingsstedet i Visby, der for frimærkesamlere fortsat er ukendt, fordi det ikke har haft sit eget stempel. Visby brevsamlingssted blev grundlagt allerede i 1852, men lukkede ned igen i 1855 for først at åbne i 1866. I 1872-1873 blev der i kvartalet ekspederet ca. 780 breve til Thisted og ca. 300 breve til Struer. Brevsamlingsstedet i Visby blev nedlagt, da Thybanen åbnede i 1882.
Hvidbjerg Vesten Aa

Hvidbjerg Vesten Aa brevsamlingssted

Læs om brevsamlingsstedet i Hvidbjerg Vesten Aa, som grundlægges i 1883, og som ved retskrivningsreformen i 1948, hvor dobbelt a afløses af bolle-å, skifter navn til Hvidbjerg Vesten Å. Læs også om sagen om et manglende særskilt lokale til posten, der ender med, at den nye tilsynsmyndighed i Hurup bevilger et beløb til brevsamleren med tilbagevirkende kraft.
Morup Moelle

Brevsamlingsstedet i Morup Mølle

Læs om brevsamlingsstedet i Morup Mølle, der oprettes i 1889 med en enkelt landpostrute. I en kort periode på 2 måneder står der nederst på stemplet kun Bedsted, men det rettes til Bedsted Thy, da der eksisterer en by ved navn Bedsted i Sønderjylland. Brevsamlingsstedet nedlægges i 1964 i forbindelse med at landpostruterne motoriseres.
Koldbyfrimærke

Posten i Koldby

Læs fortsættelsen til artiklen om posten i Koldby. Selvom sognerådene i Nørhaa, Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg, Vestervig-Agger, Visby-Heltborg, Hassing-Villerslev, Skyum-Hørdum og Hassing-Staugstrup søger om dispensation, vil generaldirektoratet ikke acceptere, at kroejer og brevsamler er en og samme person. Posten omdøbes i 1908 til Koldby Thy.
Koldbybilledepostkort

Brevsamlingsstedet i Koldby

Læs om brevsamlingsstedet i Koldby, der blev oprettet i 1858 og var et knudepunkt for posten i Thy. Brevsamlingsstedet lå ved Koldby Kro, som lå på vejen mellem Thisted og Struer. Herfra var der også udveksling af post til Vestervig. Koldby Kro eksisterede som brevsamlingssted til åbningen af Thybanen i 1882.
Krikbillede

Brevsamlingsstedet i Krik

Læs om brevsamlingsstedet i Krik, som oprettes år 1888, og i 1908 får en kvindelig brevsamler ved navn frk. Petrine Erichsen. Petrine bliver i 1913 gift, men beholder sit eget navn, og generaldirektoratet forlanger derfor at se hendes vielsesattest, fordi hun ikke vil tage mandens navn. Efterfølgende skal alle officielle papirer rettes, idet det nu ikke er frk. Erichsen, men fru Erichsen.

RødbrunttfrimærkeAgger

Brevsamlingsstedet i Agger

Læs om brevsamlingsstedet i Agger, der ved sin grundlæggelse starter en underskriftsindsamling i sognet. Agger var indtil 1. april 1974 underlagt postkontoret i Vestervig. Herefter var brevsamlingsstedet i knap 6 år underlagt postkontoret i Hurup, men fra den 1. januar 1980 bliver brevsamlingsstedet underlagt Thisted Postkontor. Agger har i sine 80 år som brevsamlingssted haft 4 stempler.
Gjettrup

Brevsamlingsstedet i Gjettrup

Læs om brevsamlingsstedet i Gjettrup og den mindre krig, der opstår mellem Hurup og Vestervig i 1910 om postens tilknytning. Hidtil er postindkasseringer og postindbetalinger fra Gjettrup blevet sendt med postvognen til Vestervig, men Hurup postkontor anfører det uhensigtsmæssige i dette forhold, nu hvor Hurup er en stationsby.
Ydby

Brevsamlingsstedet i Ydby

Læs om brevsamlingsstedet i Ydby som i 1854 etableres ved Ydby Kro og i 1882 flytter til Ydby station ved jernbanens åbning. Læs også om den administrative brevgang ved anmodninger om lønforhøjelser, klager og de 6 stempler, som er blevet brugt frem til 1990. Se de forskellige stempeltyper, som blev brugt i Ydby på breve og postkort fra venner og slægtninge.

karetmager

Vejlovgivning

Læs om vejlovgivningen fra 1241, der bestemmer, hvordan veje skal vedligeholdes og den senere lovgivning, der bestemmer, hvordan veje skal bygges. Flere elementer har betydning for vejnettets udvikling. Dels topografi, administrativ inddeling, vejklassificering og jernbanetransport. Vejvedligeholdelsen i 1800 tallet blev pålagt bønderne, som skulle afsætte "spanddage", hvor de mødte med et spand heste eller okser, eller de afså "gangdage", hvor de skulle stille med muskelkraft alene.
Katrine Meier med Strikketøj

Jordemoder på Thyholm

Læs om Katrine Marie Mejer, som tager en jordmoderuddannelse i København og siden arbejder som distriktsjordmoder i Thyholm. Fra 1895 forlænges læretiden med 3 måneder til et helt år, og da det derfor bliver svært at skaffe uddannelsessøgende blandt gifte kvinder bosat andre steder i landet, ændres lovgivningen igen i 1899, så også ugifte og barnløse kan søge om optagelse. I 1910 var Rigshospitalets jordmoderskole det eneste sted i landet, hvor kvinder kunne tage en jordmoderuddannelse.

 VS 04.04.1951 da der blev taget kørekort lille

Vagner Skårup, Koldby

Læs Vagner Skårups erindringer og filminstruktør Jørgen Vestergaards indledning, hvor han bl.a. skriver:

'Da Vagner kom op i pensionistalderen i 1982, nedskrev han sine erindringer på en elektrisk skrivemaskine, som han fik i fødselsdagsgave. Det var han i stand til, fordi han havde ført dagbog, havde en god iagttagelsesevne og udpræget sans for at skrive og fortælle om sit liv i stort og småt. Erindringerne og slægtsoptegnelserne var tænkt til familien, men i forbindelse med en ny dokumentarfilm om spillemanden Karl Skaarup er de blevet ”opdaget”, og familien har givet tilladelse til, at de offentliggøres på Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside.'

Thisted 1980. Skuespiller Carl Nielsen 1

Skuespiller Carl Nielsen fortæller om sin barndom på Koldbygård

Arkivets afdeling i Sydthy

Kommunesammenlægningen mellem Hanstholm, Thisted og Sydthy har medført en sammenlægning på arkivområder. Sydthy Egnshistoriske Arkiv er blevet lagt sammen med Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune og har skiftet navn til Lokalhistorisk arkiv for Thisted kommune – Sydthy afdelingen.
Rikke og Camilla går i 7. klasse og synes, det er spændende at være på et arkiv.

Billeder fra Sydthy

Sydthyafdelingen

Litteratur om Sydthy

Frivillige til digitaliseringsprojekt

Sydthy afdelingen står overfor et omfattende digitaliseringsprojekt. Afdelingens samling af fotos, video- og kassettebånd (mediesamling) skal digitaliseres, således at foto- og mediesamling kan lægges ud på hjemmesiden.

.
Et så omfattende projekt kan kun realiseres med hjælp fra frivillige. Derfor efterlyser Sydthy afdelingen frivillige, som har lyst til at deltage i dette vigtige og spændende projekt.

Hvis du har lyst til at hjælpe arkivet med at gøre sine samlinger tilgængelige, så kontakt Sydthy afdelingen.

Fotosamlingen er en uvurderlig hjælp til oplysninger om området og dets forandringer. Samling omfatter billeder fra hele Sydthy-området. Samlingen er opdelt geografisk.

Vi er altid interesserede i arkivalier, som kan være med til at belyse Sydthys historie, så hvis du har nogle dokumenter - det kan være breve, billeder eller andet fra din egen barndom, dine forældre eller bedsteforældres barndom, så tag det med og kom forbi arkivet.

 

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler