t e m a  /  f u g l e   o m k r i n g    f y r e t
af Flemming skipper

Overskrift fugle-omkring-Fy

Fugle1

FugletoRomanen Fugle omkring Fyret af Jacob Paludan udkom første gang i 1925. Siden er den klassiske roman udsendt i over 10 oplag. Romanen bringer os tilbage til en by, der ligner Hanstholm til forveksling. Tilbage til thyboer og deres vision om en ny havn ved vestkysten. Tilbage til tiden omkring Første Verdenskrig og begyndelsen af 1920´erne.
Jacob Paludan (1896-1975), professorsøn fra København. I apotekerlære og 1918 cand. pharm. Ophold i Ecuador og USA. Slog igennem i 1925 med Fugle omkring Fyret. Herefter fri forfatter, fra 1933 - efter romanen Jørgen Stein - på finansloven. I de senere især anmelder, kronikør og essayist. Medstifter af Det danske Akademi 1960.

Overskrift-havnen-ved-fyretFugletre

Visionerne om en havn ved Hanstholm har en lang og ofte dramatisk historie bag sig, der først afsluttedes ved indvielsen i 1967 – da en ny historie tog sin begyndelse. Historien om en "ny" by ved havet og med en stor aktie i udviklingen af en egn til "moderne tider". Det er et stof, der har kaldt på både forfattere, filmfolk og malere. I 1924 kom en ung forfatter, Jacob Paludan, til Hanstholm for sammen med thyboen Eric Eberlin at arbejde på en roman, der udkom året efter: Fugle omkring Fyret.

Overskrift THISTED-borgmest

Fuglefire

 


Eric Eberlin voksede op i Thisted som søn af den sidste kongeligt udnævnte borgmester, A. Conradt-Eberlin, der i 1911 tiltrådte sit embede som byfoged og byskriver i Thisted samt herredsfoged og skriver i Hillerslev-Hundborg herreder.

 

Overskrift forfatteren-og-hFuglefem

Jacob Paludan var en forfatter, der kunne skrive, men en stor del af vejen var afhængig af én, der kunne levere ham stoffet: Eric Eberlin fra Thisted. Det gjaldt ikke mindst romanen Fugle omkring Fyret med inspiration fra havnebyggeriet på vestkysten – fra Hanstholm.


Overskrift en fontaene

Fugleseksaa 


Thistedboen Eric Eberlin satte sine spor i både den danske litteratur og i reklameverdenen. Han blev midtpunktet, hvor han dukkede op. Han var igangsætteren med nye idéer, der "sprang fra ham som en fontæne". Så længe det varede ...

 

Overskrift doeden gaarFugleseksa

 

 

 

 

 

 

 

Eric Eberlin døde i 1943 - men hans historie fortsætter ind i den tyske besættelse og tiden derefter. To romaner udkom med få måneders mellemrum ...

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler