Matrikelnr/beskrivelse Billeder Kort

Faresignalstationen
Matr. nr. 6ai, Klitmøller.

Er placeret paa en høj klit nord for landingspladsen. De første faresignalstationer blev oprettet af Foreningen til Fiskeriernes Fremme i 1886. Ved bestemte signaler kan det tilkendegives fra land, om der er fare ved at foretage landing paa kysten, om baadene skal søge en anden landingsplads eller om de snarere bør afvente redningsbaad. Om dagen vises signalerne ved en, to eller tre balloner i signalmasten, om natten ved lanterner.

I et lille skur paa signalbakken opbevares grejet til ophængning i masten.

Ved signalmasten stod tidligere en kanon, der brugtes til signalering i taage. Kanonen staar nu ved Fyrmuseet i Hanstholm.

Bladet "Dansk Fiskeristat" 1935:

Klitmøller Faresignalstation, oprettet 1887, findes 0,8 Kvtml. V. t. N. ½ N. for Kirken. Bestyrer: Fisker Martin Mortensen.

********************

Thisted Dagblad 9. februar 1997

Signalmast i Klitmøller sættes i stand

Signalmast:Den gamle signalmast i Klitmøller skal nu sættes i stand og Hanstholm Kommune påtager sig opgaven i samarbejde med Lystfiskerforeningen

Et enigt teknik- og miljøudvalg i Hanstholm blev forleden enige om, at den gamle signalmast i Klitmøller skal sættes i stand. Ligeledes blev udvalget enige om, at det bliver en opgave for kommunen, der vil finansiere istandsættelsen.

Når arbejdet er færdigt, bliver vedligeholdelsespligten overdraget til Lystfiskerforeningen i Klitmøller, efter nærmere aftale med ejeren af masten. Masten ligger på samme matrikelnummer, som restauranten "Niels Juel".

Udvalget opfordrer samtidig Lystfiskerforeningen til at få tinglyst området hvor masten står, så også det område kommer i Lystfiskerforeningens eje.

Masten har en lokalhistorisk værdi, og det er grunden til, at kommunen nu påtager sig opgaven i samarbejde med Lystfiskerforeningen, oplyser Anna-Louise Kjær (S), formand for miljø- og teknikudvalget i Hanstholm Kommune. ann