Samlinger til Jysk Historie og topografi .m.m.

- herfra har Knud Søgaard hentet og digitaliseret en række artikler, der omhandler Thy og thyboere

 

Skjoldborg skildrede samfundsgrupper levende og klogt (TD. 18.02.82)

Jeppe Aakjær: Den mollerupske Retssag 1722-24

Søren Alkærsig: Om dansk studehandel i det 18. århundredede

Altertavlen i Vang

Albert Andersen: Skibsværftet i Thisted: Do do Martin (TD 12.02.93)

Angående Kronens MArk og Rakkerbakken

Auctionsforretning over Rakkerbakken

Backe, Lone: Livshunger og lidenskab

Bang, Gustav og Ninna Ellinger: Kongebreve

Bang, Herman: Det erfo´r den by Thisted vel først ved hans død (TD 03.05.80)

Behrend, C.: To lejlighedsdigte fra Thisted

Brunsgaard, C. Hvorfor hedder det Thy og Thisted?

Buus, Anna Louise Prip: Sygehuslæge V. Buus - hans liv og virke

Büchert, Anne: Brugsen fylder 120 (artikel i Samvirke)

Carøe, K.: Folkekirurgi i Thy.

Christensen, Chr. Villads: Besættelsen i Thisted. Bemærkninger i anledning af dr. Hallagers bog.

Christensen, Chr. Villads: Bettelpind og stakkelsfjæl

Danske helligkilder - Thisted Amt

Det gamle Rettersted i Thisted

Engberg, Jens: Da brugsen blev født. (artikel i Samvirke)

Klitgaard, C.: Lidt om krigen i Jylland 1657-58.

Fogtmann, Chr. P.: Saga og krønikker om væltet kæmpe (en anmeldelse)

Forchhammer, J.G.: Jordskælvet den 3die april 1841.

Fuglsang, Anthon: Bidrag til sandflugtens historie.

Fussing, Hans H.: De svenske udskrivninger i Jylland 1658

Guldsmed og spøgefugl Om guldsmed Anders Henningsen, Thisted (TD. 06.08.83)

Hansen, C.B.V.: Fortids skove i Thisted Amt.

Hjerholdt: Den jyske landmålingsmatrikel

Hvidtfeldt, Johan: Skudehandelen i det 17. århundrede

Høg, Jon: Høsten er kronen på værket

Højrup, Ole: Mågerammen. En snare fra nordvestjysk fiskerkultur

I arrest for skoleforsømmelser

Jacobsen, J.P.: En gudsfornægters juleaften

Jensen, F. Elle: En politisk martyr. Pastor Sofus Holm i Skjoldborg

Jensen, Otto: Om Francisco Blicher og hans forhold til Snedsted (TD 14.02.81)

Just, Flemming: Mønsterbrugsen fylder 125 år

K.H.: Åge Rosendah før afrejsen til FN (TD 14.02.81)

Klitgaard, C.: Den mordjyske skudehandel.

Klitgaard, C.: Meddelelser om Slettegaard og dens ejere.

Klitgaard, C.: Nogle meddelelser om krigen 1627-1629

Klitgaard, C.: Skude- og strandhandel på vestkysten af Vendsyssel.

Klitgaard, C.: Tre Strandstykker

Klithederne i Thy: Buus, Mie: Udnyttelsen af klithederne i Thy. Rapport 2005.

Klog kone i Thisted

Knudsen, Hans: En vogns forargerlige smørelse på Aagaard.

Knudsen, Hans: Indberetning fra præsterne i Aalborg Stift 1638.

Kongedom om jord, som er givet til Øsløs præstebol.

Langkjer, Georg: Undskyld hvis jeg har fornærmet nogen (artikel ved afskeden)

Jørgensen, E. Laumnann: Han Herreds åbne Tingsted.

Laursen, Henry: Fra Vestervig Klosters birketing. Strejflys over forholdet mellem Vestervig herskab og dets bønder og tjenere i Stavnsbåndets og hoveriets dage.

Laursen, Henry: Vestervig klosters birketing. Strejflys over forholdet mellem Vestervig herskab og dets bønder og tjenere i Stavnsbåndets og hoveriets dage.

Løffler, J.B.: Bispegraven på Sjørring Kirkegaard.

Man tror knap nok, at det virkelig er Thy

Natmænd m.v. i gl. Thisted Amt

Natmænd o.a.

Neegaard, N.T.: En 1600-tallets matador

Niels Pedersen Natmand

Nielsen, Kaj E.: Anne Larsen: Morsingbo har sat sig mange spor i Heltborg.

Klitgaard: Nogle episoder fra krigen i 1807-1814

Nordahl-Petersen, A.: Thylands Højskole

Irup 200 år i samme slægt (TD 09.09.82)

Paulsen, Henning: Aalborg stift besat af de svenske 1658.

Klitgaard, C.; Poul Nielsen Røn.

Præsteindberetninger til Ole Worm Udgivet af Landbohistorisk Selskab 1970 (50 sider)

Rakkerbakken i Thisted

Rasmussen, Holger: Ålepiskerne fra Limfjorden. (Nationalmuseets arbejdsmark, 1995)

Refshauge, K.: Fra vore år i Thy (TD 02.09.83)

Riis-Olesen, H.A.: Omløbere og tiggere i gamle dage,

Rockstroh, K.C.: Endnu en gang Tyborøn-Agger Tangen.

Roulund, C.E.: Kollerup Bys vedtægt eller grandbrev.

Rørdam, Holger Fr.: Om en befrygtet landgang af fjendtlige tropper i Thy og Vendsyssel 1609.

Sankt Hanskøer

Skibstedgaard og dens forgænger

Skippere og last til og fra Klitmøller 1668.

Skjoldborg, Johan: Krejlerliv

Sortfeldt, S.C.: Den hellige kirke i Thy (Jannerup Kirke) og dens blok.

Stage, Lina: Erland Knudssøns kunstværk

Steenstrup, Johannes C.H.R.: Nogle bemærkninger om Tangen ved Agger

Steenstrup: Sjørring kirke solgt

Strandgaard, H.C.: Om udvandringen fra Agger og Harbøre.

Svalgaard, A.C.: Natmænd og rakkere i Thy og Han Herred.

Svalgaard, A.C.: Da kirkegården benyttedes som markedsplads.

Sørensen, Charles: Personalhistoriske optegnelser.

Sørensen, Svend: Kr. M. Nyby, Øland

Schade: Beskrivelse af Thisted amt 1807

Thybanens start 1882.

Christensen, Chr.: Tilstanden i Thy og på Mors år 1735.

Wulff, D.H.: Trolddomssag 1686.

Vadmans, Finn: jeg har altid været en morakker (R. Broby Johansen)

Wulff, D.H.: Kongeligt brev på Thisted Bisbegaard til præstegård.

Wulff, D.H.: Løn for præsten i Vestervig.

Wulff, D.H.: Ordningen af gejstlighedens tjenesteforhold i Thisted (1588)

Wulff, D.H.: Bidrag til Aalborg Handels Historie

Østergaard, Valborg: Den lille Thistedpige og nisserne,

 

 

 

 

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler