vignet4
Kirkebøgerne
 Nors og Tved Sogne
1675- ca.1870
Fattigprotokollerne
 Nors-Tved Sognedistrikt
1757 - 1834 og 1827 - 1852
Folketællingerne
Nors og Tved Sogne
1787, 1801, 1834, 1840, 1845 og 1850
af Ole Bertelsen
vignet10
Hermed præsenteres de første ni kirkebøger, de første seks folketællinger samt de tre eksisterende fattigprotokoller fra Nors-Tved Sogne, alle forsynet med fotos af bøgernes originale sider og med en transskription af de gamle håndskrevne tekster til nudansk skrift. De enkelte notater fra kirkebøgerne er desuden forsynet med fortløbende, med hvidt markerede notatnumre, som ved brug af computerens søgefunktion (Ctrl+F) vil gøre det let at genfinde et én gang fundet notat. Samme søgefunktion vil også være velegnet til søgning på navne; bemærk at der skal søges i hvert enkelt arkiv for sig.
Som et tillæg til de næsten 200 års kirkebogsnotater og de over 100 års notater om fattigforsorgen er der udarbejdet en række artikler, som trækker tråde til en del af de mange optegnelser. Desuden er der udarbejdet biografier over de fattiglemmer, som omtales i fattigprotokollerne. Såvel artikler som biografier udbygges løbende og kan tilgås nederst på denne side.

Forskellige steder i kirkebøgerne har den siddende biskop i Ålborg indført visitatsnotater. Disse er især i de ældste kirkebøger skrevet på latin. Det samme gælder for en enkelt side i en af pastor Begtrups publikationer, vist i kapitlet 'Om præsterne'. Disse latinske tekster er i dette projekt blevet oversat af Kjeld Pedersen, der takkes varmt for denne hjælp.
Vignetterne er fra Sognepræst Hans Chr. Johansen Begtrups bøger.

KB A lille KB B lille KB C lille KB D1 lille KB E lille KB F lille KB G lille
Nors-Tved kirkebog
1675-1735
1 - 2131
Nors-Tved kirkebog
1736-1761
2132-3119
Nors kirkebog
1759-1781
3120-3782
Tved kirkebog
1759-1781
3783-4148
Nors kirkebog
1781-1815
4149-5422
Tved kirkebog
1781-1814
5423-6054
Nors-Tved kirkebog
1781-1785
6055-6235
Nors Kirkebog
1814 -
6236-10558
Tved Kirkebog
1814 -
10559 - 12530

Folketællingen 1787
i Nors og Tved
Folketællingen 1801
i Nors ogTved
Folketællingen 1834
i Nors og Tved
Folketællingen 1840
i Nors og Tved
Folketællingen 1845
i Nors og Tved
Folketællingen 1850
i Nors og Tved

lille forside
Fattigprotokollen
Nors-Tved 1757-1834
Fattigprotokollen
Nors-Tved 1827-1852
Fattigprotokollen
Nors-Tved 1852-1867
&
1886-1897

Om kirkebøgerne Om præsterne Om de uægte børn Om tragedierne Om en kirkebogsgåde Om Fattigprotokollen Fattigbiografier

vignet31