Knud Mortensen
- en af lokalhistoriens tapre soldaterDer er lokalhistorie - og lokale historier. Knud Mortensen mestrer begge kunstarter.
Det første vil man kunne forvisse sig om ved at studere det omfattende Klitmøller-materiale, der nu er lagt ud på nettet. Et resultat af mange års arbejde med en minutiøs kortlægning og registrering af så godt som alle ejendomme i Klitmøller flere hundrede år tilbage. I mange år stod materialet samlet i en snes ringbind på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, men er nu blevet scannet ind og lagt ud, så alle har mulighed for at kigge med. Og det er guf for lokalhistorikere og alle med tilknytning til Thy og især til Klitmøller. Det kan man konstatere med andet lignende lokalhistorisk materiale, der er blevet tilgængeligt på nettet. Der er en stor søgning fra alle egne af landet, og også udlandet er med på en kigger.
Det er ikke kun ejendommene, matriklerne, der er registreret, det er også alle de mennesker, der har beboet dem gennem århundreder. Og dermed indeholder registreringerne et væld af oplysninger om Klitmøller som den fiskerby, den var engang, og om den stolte tid som en af de vigtigste bastioner på vestkysten i skudehandelen på Norge.
Et tilsvarende - dog mindre omfattende - materiale har den gamle isenkræmmer samlet om Vester Vandet.
Knud Mortensen er født og opvokset i Thisted, hvor han i mange år drev isenkræmmerforretning i Storegade. Da han afhændede forretningen for en del år siden, kom der for alvor gang i den lokalhistoriske forskning, som tidligere ”kun” havde været en hobby. Og når det blev Klitmøller, han især kastede sig over, har det selvfølgelig en særlig grund. Det er her, han selv har sine rødder og et hus, der oprindeligt tilhørte bedstefaderen, har været hans base i byen ved havet, når forretningen i Thisted ikke lagde beslag på hans tid. Knud Mortensen døde i 2006.
Knud Mortensen har sammen med Henrik Bygholm udgivet en bog om skudehandelen ”Skuder og skudehandel i Klitmøller”, og han var medarbejder på museumsinspektør Hanne Mathiesens bog om herregårde i Thy. Og syv artikler er det blevet til i Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, hvor han en overgang sad i redaktionen. Her er det også Klitmøller- og Vester Vandet-forhold, der er emnerne, men også (sammen med Hanne Mathiesen) ”A. Jensen, portrættegner”. En sømands historie kan man læse om i en anden artikel, hvor Knud Mortensen har været i arkiverne for at hente nyt gammelt fra søfartens brogede historie i Thy. Østerilds kirkehistorie i 1700-tallet har han haft næsen nede i. Isenkræmmeren studerer Østerilds kirkebog og finder interessante ting og sager om både præster og livsvilkår i sognet.
Det var lokalhistorien. Så er der de lokale historier. Den gamle isenkræmmer er en fortæller af Guds milde nåde af historier indsamlet gennem et langt liv bag disken i forretningen i Storegade og i kraft af evnen til hurtig kontakt til dem på den anden side. Der blev udvekslet mere end blot søm og skruer. Det er sådanne steder, den alternative lokale historie bliver til. Gennem et væld af beretninger og skrøner og skarpt tegnede portrætter af byens og egnens mænd og kvinder, spidsborgere og originaler, der om ikke andre steder så bevares i erindringen - for det er sikkert ikke alle historier, der egner sig for den officielle lokale historieskrivning, men vi kan ikke være dem foruden. Og de er og bliver fortsat fortalt med et glimt i begge øjne på Dragsbækcentret, hvor Knud Mortensen nu har fået ophold på sine gamle dage.
Pudsigt er det, at vi til denne præsentation af personen Knud Mortensen ikke har kunnet finde hverken tekst eller billeder af betydning i de lokale arkiver. Den mand, der har brugt en stor del af sit liv til at indsamle og bevare oplysninger om det forgange til kommende generationer, han har aldrig udfoldet de store anstrengelser for selv at blive en del af denne lokale historie.
Men det sker altså nu - med disse linjer som en tak fra den lokale historie, der gennem den gamle isenkræmmers omhyggeligt indsamlede materiale får lov at leve videre, endda i digital form, og til glæde og stort udbytte for mange mennesker, der søger tilbage til egne rødder eller vil ind i historien om fiskeriets og skudehandelens Klitmøller.