Arkivjura

shapeimage 2 3Herunder finder du henvisninger til den væsentlige del af den jura, der knytter sig administration af arkiver

GENERELT

E-ARKIVALIER

  • Bevaring og kassation af kommunale IT-systemer Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne nr. 183 af 26. januar 2018. Bestemmelserne gælder for arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af kommunerne efter 1. januar 2007, samt for arkivalier fra kommunale fællesskaber og samarbejder.
  • Vejledning til bekendtgørelse nr. 183 om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne 2007ff

PAPIRARKIVALER

Bestilling af arkivalier til administrativ brug

shapeimag§7 arkivets opgave er at sikre de kommunale arkiver til brug for blandt andet den kommunale administration.

Opstår der et behov for at låne arkivalier fra §7 arkivet sker det via SBSYS.

Se denne vejledning.

 

Men inden da kan man foretage en søgning i arkivets elektroniske databaser for at finde oplysninger om de ønskede arkivalier. For at kunne udfylde låneformularen er det nødvendigt at vide, hvem arkivskaberen er, hvilket nummer arkivet har - og hvilke(n) pakke(r) man skal bruge.
Herefter klikker man på “bestil materiale” og udfylder formularen med de relevante oplysninger.

Arkivet vil tilstræbe at levere de ønskede data i løbet af få arbejdsdage.

Den normale udlånsperiode for arkivalier er tre uger. Arkivalierne skal afhentes og afleveres på en af arkivets afdelinger i Thisted eller Hurup - eller på maskinstuen på Thisted Rådhus.

Thisted Kommunes §7 arkiv

Thisted Kommunes §7 arkiv

LATK1aMed Thisted Kommunes vedtagelse af arkivinstruks den 19. april 2007 skete der en ændring af kommunens praksis omkring forvaltning af arkivalier. Den væsentligste ændring var oprettelsen af et såkaldt paragraf 7-arkiv – navngivet efter arkivlovens paragraf 7.

Det indebærer, at kommunen afleverer sine ældre arkivalier til sit eget paragraf 7 arkiv, der i forhold til forvaltningen af arkivalierne har samme status, som det statslige arkivvæsen ville have haft, hvis arkivalierne var blevet afleveret dertil. Det er Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, der varetager de funktioner, der er knyttet til paragraf 7 arkivet.

LATK fungerer både som rådgiver i sager vedrørende kommunale arkiver og som formidlende arkiv i relation til de kommunale arkivfonds, der allerede er afleveret - og bliver afleveret i fremtiden.

I denne afdeling af Lokalhistorisk Arkiv hjemmeside er der adgang til de værktøjer, den arkivansvarlige har brug for i dagligdagen i form af vejledninger og lovstof mm.

Radio Thy

Nu og Da

Stationen sendte lokalradio fra 1986 til 2002. Een af de populære udsendelser stod lokalhistorikeren og radiomanden Svend Sørensen for.
Under temaet "Her og Nu" kom udsendelserne vidt omkring i Thy - både geografisk og tidsmæssigt.
Ved et enkelt klik kan man genopleve Radio Thy omkring 1986-1995.

I-Radio-Thy-tegning

1988 arkæologisk set

1990.02.10 0280 lilleStenøkser fundet mellem Vilsund og Koldby, 1990

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jytte Nielsen orienterer om museets fund i 1988, bl.a. lerkar og flintøkser i Vildsund samt fund fra stenalderen i Gærup.

 

7 år i Amerika

Tages 029 lilleIngemann Ibsen

91-årige Ingemann Ibsen, tidligere Skinnerup, fortæller om sin opvækst i Thy og de første manddomsår i USA

 

Arbejderbevægelsens historie i Thy

Smede og maskinarbejdernes fagforening 1. maj Smede og maskinarbejdernes parade 1. maj ca. 1935

Svend Sørensen genfortæller arbejderbevægelsens historie i Thy ud fra et materiale indsamlet af en lokal arbejdsgruppe, der bl.a. har haft arkivar Orla Poulsen som drivkraft.

Barn i Ydby under Besættelsen

 

Rigmor Pedersen, Thisted, beretter om sin opvækst i Ydby under Besættelsen.

Blomsterstøvet fortæller om Thys fortid

Bedsted 05skMose ved Bedsted

Svend Thorkild Andersen, Danmarks Geologiske Undersøgelser, redegør for, hvordan jordprøver kan fortælle om oldtidens plantevækst. Der omtales en gravhøj ved Egshvile i Vester Vandet og en mose ved Bedsted.

Da kårene var små

7448Inger Amby Kristensen

Inger Amby, Thisted (f. 1918) husker tilbage på barndomstiden i Sydthy mellem Heltborg og Visby.

Da skårene blev klinket

 

Kr. Skammelsen, Skyum, forklarer, hvordan man klinkede i gamle dage.

Den gamle herregaard

Den gamle Herregård

Etnolog Hanne Mathiesen, Thisted Museum, fortæller om tilblivelsen og indholdet af bogen Den gamle Herregård, der udkom i 1988.

Der bor en bager ...

Bager Christensen Nørregade lilleBagermester Carl Christensen og frue

Bagermester Carl Christensen fortæller om tiden som bager i Nørregade i Thisted.Digteren Thøger Larsen

 

Hemming Klokker, Lemvig Museum, tegner et portræt af digteren Thøger Larsen og hans interesse for astronomi, som har inspireret til anlæggelse af en planetsti.

El i 75 år

Status over festen

I anledning af Thy Højspændingsværks 75 års jubilæum fortæller Uffe Larsen, Holger Pedersen, Tage Rokkjær og Børge Simonsen om værkets historie.

En familietragedie for 100 år siden i Kaase

 

Et besøg i Korsø sammen med Jan Krogh og Erik Holm, der er medforfattere til bogen ”Sådan lå landet” (1982). Bogen tager udgangspunkt i dramatiske begivenheder på en gård i netop Korsø.

En graver og hans kirke

Hillerslev 02sHillerslev kirke

Graver Chr. Daugaard tages os med på en rundtur i Hillerslev kirke.

Fiskerkone i Lild Strand

Lild 1935. Lild strand Lild Strand, 1935

90-årige Kathrine Mouritsen fortæller om sit liv.

Flystyrt i Fårtoft

Besættelsen Fårtoft eng. flyver styrtet. 1942 lille

Jens Godiksen og Frank Weber orienterer om nedstyrtning af en engelsk flyvemaskine i oktober 1941.

Flystyrt ved Sønderhaa

 

Medvirkende: P. C. Olesen, Adolf Nielsen og Chr. Pedersen.

Fortidsminder ved Hannæs

8621 STORHelledis voldsted med lærer Arne Hjelm Nielsen i forgrunden

Udsendelsen besøger voldstedet Helledis, hvor etnolog Hanne Mathisen, Thisted Museum, forklarer om stedets historie. Også vikingegravpladsen i Højstrup besøges.

Fra Hillerslev skoles indvielse

Hillerslev skoleHillerslev skole

Hillerslev skoles indvielse i 1960. Redigeret udsendelse efter båndoptagelser foretaget af Bertel Bach. Medvirkende: Amtmand Egedorf, sognerådsformand Jens Sunesen, sognepræst Viggo Berg, skoleleder Viggo Thorup, Chr. Overgaard, Johannes Hinding og Carl Krabbe.

Fra stavnsbånd til egnsmuseum

TD 2015003 BE 39 lilleBedsted 1988: "Frihed er den bedste muld" af Jytte Borberg, Fjaltring, i anledning af 200-året for stavnsbåndets ophævelse, opført på gårdspladsen på Tandrup. Foto: Leif Damsgaard Jensen.

Poul Møller, Floulev, fortæller om indsamling af genstande til markering af 200-året for stavnsbåndets ophævelse.

Gamle skoler i Thisted

Gamle Borgerskole 6 lille1930. Den Diderichsenske Skole, også kaldet Den Gamle Borgerskole, Storegade 10. I baggrunden skolebygningen i Storegade, i forgrunden overlærerboligen, senere Café Morsø. Skolen opførtes 1837 og nedlagdes 1883

Skoleinspektør Bjarne Søndberg tager lytterne med på en tur rundt i Thisted.

Gamle viser

 

Som 95-årig spillede og sang Martinus Thomsen for Dansk Folkemindesamling. Udsendelsen giver smagsprøver fra denne optagelse, og datteren Grethe Kvist fortæller om hans liv.


Gettrup mejeri

 

Tidligere mejeribestyrer Mads Okslund fortæller til Jens Toft Simonsen om Helligsø-Gettrup mejeri.


Hans Hansen

Mappe 20 side 143 rk 4 nr. 3. 05.11.1968Lærer Hans Hansen

Mindeudsendelse om lærer Hans Hansen, Hanstholm, som portrætteres af Bent Holmstrup. Desuden høres en original optagelse med Hans Hansen, der fortæller om kirkens forhold under Besættelsen. 

Hanstholm Fyr

Thisted Florian Martensen LarsenFlorian Martensen-Larsen

Tidligere amtmand Florian Martensen-Larsen tager os med op i Hanstholm Fyr.

Hekseforfølgelse

 

Svend Sørensen fortæller i en direkte udsendelse om hekseforfølgelser.

Hørdum Kirke

Anders Tange Hørdum Kirke lilleSognepræst Anders Tange

Sognepræst Anders Tange tager lytterne med på kirkegården og i kirken i Hørdum.

Jeg samler på oldsager

 

Radio Thy er sammen med arkæolog Jens-Henrik Bech på besøg hos Jens Mikkelsen, Bedsted.

Jens Glob og Hvidbjerg Kirke

TD 2015007 1981 387 lille1981. Jens Glob-spillene på Thyholm. 1. august på Hindsels, 2. august ved Odby rideskole og 3. august ved Hvidbjerg kirke.

Pastor Mundbjerg beretter om dramatiske begivenheder i Hvidbjerg Kirke på Thyholm.

Jens Karl Førby

 

Anne Jensen fortæller om sin far Jens Karl Førby fra Hamborg, kaldet Jens Kå’l. Udsendelsen indeholder uddrag med hans spillemandsmusik fra en båndoptagelse fra 1980.

Jernalder i Nørhaa

NY 914Lerkar fra Nørhå

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jens Nielsen fortæller om udgravningen af en jernalderboplads i Nørhå og om tidligere fund af nogle store lerkar.

Jernalderboplads ved Hejrhøj

84 stor

Hejrhøjvej. Udgravning af boplads fra romersk jernalder. Arkæologerne har fundet flere hustomter med bl.a. tydelige tørvevægge, stenlagte indgangspartier samt et ildsted

Arkæolog Martin Mikkelsen tager os med på en udgravning tæt ved Thisted.

Johan Skjoldborgs hus

Johan Skjoldborgs hus i Øsløs lilleHuset i Øsløs

En beskrivelse af huset og dets indretning. Medvirkende: Frank Svendsen, Peter Jensen, Lars Klemme og Hanne Mathiesen fra Thisted Museum samt Kirsten Jørgensen, Øsløs.

Lindahlsminde Skole

Lindahlsminde Skole i Tygstrup nu nedrevet

(sendt 31/5 1987) Lærer Jørgen Krog og kustode Anne Rasmussen fortæller om skolemuseet, der lå i nærheden af Vestervig Kirke. Også samtale med to tidligere elever: Alfred Rasmussen og Stella Pedersen.

Martin Jensen

Mindesten for Martin Jensen lille

Ved mindestenen for forfatteren Martin Jensen i Sundby fortæller broderen Johannes Jensen om forfatterens liv.

Molermuseet

 

Vi besøger Molermuseet ved Skarrehage på Mors, hvor Bent Søe forklarer, hvad der gemmer sig i moleret.

Museumssamling i Vorupør

 

Vi er på besøg i Vorupør, hvor der ved et cafeteria er nyindrettet en samling af historiske ting med tilknytning til kystfiskeriet. Medvirkende: Kristian Munk Pedersen, Jens Kristensen og Niels Grønkjær.

Niels Agerholm

 

Tidligere sognerådsformand Niels Agerholm (f.1911) beretter om sin opvækst i Skinnerup.

Oldtidskirkegården i Ydby

Nr. 79

En reportage fra oldtidshøjene på Ydby Hede, hvor arkæolog Jens-Henrik Bech beretter om stedets historie.

Oldtidsudstilling 1987

170683Arkæolog Jens-Henrik Bech

Arkæolog Jens-Henrik Bech orienterer om opbygningen af en ny oldtidsudstilling på Thisted Museum.

 

Om P.L. Hald

Thisted 1953. P.L.Hald

Helge Hald (f. 1908) fortæller om sin far, der i over 50 år var leder af museet i Thisted.

Samtale med Jens Holm

 

Samtale med den 85-årige Jens Holm, der stammede fra Sennels. Indledningsvis reciterer han J. Kirk.

Sjørring Kirke m. Henrik Bolt-Jørgensen

Sjørring 2019. Sjørring Kirke. beskåret og lilleSjørring kirke

Vi aflægger kirken i Sjørring et besøg sammen med gymnasielektor Henrik Bolt-Jørgensen.

Sjørring Volde

Sjørring 16s

Vi går rundt på voldene i Sjørring med arkæolog Jens-Henrik Bech som guide.

Skovsted-Montana

 

En udvandrersaga fortalt i gamle breve. Magda Madsen fortæller om Jeppe Larsen Jeppesen, der udvandrede i 1909. Oplæsning af breve: Lene Poulsen og Aksel Kristensen.

Smeden i Sennels

 

Sigfred Jensen fortæller om sit liv som smed i Sennels.

Strandfoged og redningsmand Anders Præstgaard, Hanstholm

06 12 2007 3Anders Præstgaard

Et portræt af Anders Præstgaard, der som toårig kom til Hansted i 1902.

Sæsonens historiske årbøger 1988

 

Et signalement af årbøgerne 1989 givet af Hanne Mathiesen, Jytte Nielsen, Poul Møller og Aksel Kirk.

Sæsonens historiske årbøger 1987

 

Eigil T. Andersen, Anna Overgård og Orla Poulsen orienterer om de historiske årbøger 1987.

Thisted Brandvæsen

Thisted Brandvæsen 1984 lilleThisted Brandvæsen 1984

Udsendelsen giver et historisk overblik over brandslukningens historie. Derefter en snak med Alfred Beck og Niels Outsen, Thisted Brandvæsen.

Thylands Ungdomsskole 40 år

Hundborg 1949 50. Thylands ungdomsskole

Helene Hansen om oprettelsen af Thylands Ungdomsskole i Hundborg i 1947.

Tro i Thy

031Illustration fra billedserien til bogen

I forbindelse med udgivelse af bogen ”Tro i Thy” snakker Anne Villadsen, Knud Holch Andersen og Uffe Larsen.

Træskomand i Sønderhaa

Skomager Peter Kroer Legindvej 1980 lilleTræskomand Peter Kroer

 En samtale med Peter Kroer om hans liv og arbejde.

Valg i 1890'erne

Valg i Thisted

I anledning af udgivelsen af bogen ”Valg i Thisted” orienterer Orla Poulsen og Jens Ole Petersen om bogens indhold.

Valgmenigheden i Vesløs

Vesløs Valgmenighedskirken 2019.1 lilleVesløs valgmenighedskirke

I valgmenighedskirken møder vi Peder Ottesen og ægteparret Agnethe og Gustav Kaspersen.

Vækkelse, fiskere og Kristendom

Stenbjerg 1940. Jens Morbjerg MadsenJens Morbjerg Madsen

Programmet ”Nu og Da” besøger Jens Morbjerg Madsen i Stenbjerg.

Øsløs i gamle dage

Øsløs 1954Familien Sunesen

Sofie og Niels Sunesen fortæller om deres liv i Øsløs.

Østerild Skole 25 år

13 035 lilleRejsegilde, Østerild skole

Uddrag af skoleinspektør Bertel Bachs optagelser ved indvielsen af skolen i 1962. Medvirkende bl.a.: Jens Kirk, lærer Jensen, amtmand Martensen Larsen, Carl Thøgersen, Oscar Lynge, pastor Langkjer, arkitekt Jespersen, mejeribestyrer Christensen og Chr. Langballe.

 

Radio Thy

Nu og Da

Stationen sendte lokalradio fra 1986 til 2002. Een af de populære udsendelser stod lokalhistorikeren og radiomanden Svend Sørensen for.
Under temaet "Her og Nu" kom udsendelserne vidt omkring i Thy - både geografisk og tidsmæssigt.
Ved et enkelt klik kan man genopleve Radio Thy omkring 1986-1995.

I-Radio-Thy-tegning

1988 arkæologisk set

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jytte Nielsen orienterer om museets fund i 1988, bl.a. lerkar og flintøkser i Vildsund samt fund fra stenalderen i Gærup.

File don't exists.

7 år i Amerika

91-årige Ingemann Ibsen, tidligere Skinnerup, fortæller om sin opvækst i Thy og de første manddomsår i USA

File don't exists.

Arbejderbevægelsens historie i Thy

Svend Sørensen genfortæller arbejderbevægelsens historie i Thy ud fra et materiale indsamlet af en lokal arbejdsgruppe, der bl.a. har haft arkivar Orla Poulsen som drivkraft.

Barn i Ydby under Besættelsen

Rigmor Pedersen, Thisted, beretter om sin opvækst i Ydby under Besættelsen.

File don't exists.

Blomsterstøvet fortæller om Thys fortid

Svend Thorkild Andersen, Danmarks Geologiske Undersøgelser, redegør for, hvordan jordprøver kan fortælle om oldtidens plantevækst. Der omtales en gravhøj ved Egshvile i Vester Vandet og en mose ved Bedsted.

File don't exists.

Da kårene var små

Inger Amby, Thisted (f. 1918) husker tilbage på barndomstiden i Sydthy mellem Heltborg og Visby.

File don't exists.

Da skårene blev klinket

Kr. Skammelsen, Skyum, forklarer, hvordan man klinkede i gamle dage.

File don't exists.

Den gamle herregaard

Etnolog Hanne Mathiesen, Thisted Museum, fortæller om tilblivelsen og indholdet af bogen Den gamle Herregård, der udkom i 1988.

File don't exists.

Der bor en bager ..

Bagermester Carl Christensen fortæller om tiden som bager i Nørregade i Thisted.

File don't exists.

Digteren Thøger Larsen

Hemming Klokker, Lemvig Museum, tegner et portræt af digteren Thøger Larsen og hans interesse for astronomi, som har inspireret til anlæggelse af en planetsti.

File don't exists.

El i 75 år

I anledning af Thy Højspændingsværks 75 års jubilæum fortæller Uffe Larsen, Holger Pedersen, Tage Rokkjær og Børge Simonsen om værkets historie.

File don't exists.

En familietragedie for 100 år siden i Kaase

Et besøg i Korsø sammen med Jan Krogh og Erik Holm, der er medforfattere til bogen ”Sådan lå landet” (1982). Bogen tager udgangspunkt i dramatiske begivenheder på en gård i netop Korsø.

File don't exists.

En graver og hans kirke

Graver Chr. Daugaard tages os med på en rundtur i Hillerslev kirke.

File don't exists.

Fiskerkone i Lild Strand

90-årige Kathrine Mouritsen fortæller om sit liv.

File don't exists.

Flystyrt i Fårtoft

Jens Godiksen og Frank Weber orienterer om nedstyrtning af en engelsk flyvemaskine i oktober 1941.

File don't exists.

Flystyrt ved Sønderhaa

Medvirkende: P. C. Olesen, Adolf Nielsen og Chr. Pedersen.

File don't exists.

Fortidsminder ved Hannæs

Udsendelsen besøger voldstedet Helledis, hvor etnolog Hanne Mathisen, Thisted Museum, forklarer om stedets historie. Også vikingegravpladsen i Højstrup besøges.

File don't exists.

Fra Hillerslev skoles indvielse

Hillerslev skoles indvielse i 1960. Redigeret udsendelse efter båndoptagelser foretaget af Bertel Bach. Medvirkende: Amtmand Egedorf, sognerådsformand Jens Sunesen, sognepræst Viggo Berg, skoleleder Viggo Thorup, Chr. Overgaard, Johannes Hinding og Carl Krabbe.

File don't exists.

Fra stavnsbånd til egnsmuseum

Poul Møller, Floulev, fortæller om indsamling af genstande til markering af 200-året for stavnsbåndets ophævelse.

File don't exists.

Gamle skoler i Thisted

Skoleinspektør Bjarne Søndberg tager lytterne med på en tur rundt i Thisted.

File don't exists.

Gamle viser

Som 95-årig spillede og sang Martinus Thomsen for Dansk Folkemindesamling. Udsendelsen giver smagsprøver fra denne optagelse, og datteren Grethe Kvist fortæller om hans liv.

File don't exists.

Gettrup mejeri

Tidligere mejeribestyrer Mads Okslund fortæller til Jens Toft Simonsen om Helligsø-Gettrup mejeri.

File don't exists.

Hans Hansen

Mindeudsendelse om lærer Hans Hansen, Hanstholm, som portrætteres af Bent Holmstrup. Desuden høres en original optagelse med Hans Hansen, der fortæller om kirkens forhold under Besættelsen.

File don't exists.

Hanstholm Fyr

Tidligere amtmand Florian Martensen-Larsen tager os med op i Hanstholm Fyr.

File don't exists.

Hekseforfølgelse

Svend Sørensen fortæller i en direkte udsendelse om hekseforfølgelser.

File don't exists.

Hørdum Kirke

Sognepræst Anders Tange tager lytterne med på kirkegården og i kirken i Hørdum.

File don't exists.

Jeg samler på oldsager

Radio Thy er sammen med arkæolog Jens-Henrik Bech på besøg hos Jens Mikkelsen, Bedsted.

File don't exists.

Jens Glob og Hvidbjerg Kirke

Pastor Mundbjerg beretter om dramatiske begivenheder i Hvidbjerg Kirke på Thyholm.

File don't exists.

Jens Karl Førby

Anne Jensen fortæller om sin far Jens Karl Førby fra Hamborg, kaldet Jens Kå’l. Udsendelsen indeholder uddrag med hans spillemandsmusik fra en båndoptagelse fra 1980.

File don't exists.

Jernalder i Nørhaa

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jens Nielsen fortæller om udgravningen af en jernalderboplads i Nørhå og om tidligere fund af nogle store lerkar.

File don't exists.

Jernalderboplads ved Hejrhøj

Arkæolog Martin Mikkelsen tager os med på en udgravning tæt ved Thisted.

File don't exists.

Johan Skjoldborgs hus

En beskrivelse af huset og dets indretning. Medvirkende: Frank Svendsen, Peter Jensen, Lars Klemme og Hanne Mathiesen fra Thisted Museum samt Kirsten Jørgensen, Øsløs.

File don't exists.

Lindahlsminde Skole

(sendt 31/5 1987) Lærer Jørgen Krog og kustode Anne Rasmussen fortæller om skolemuseet, der lå i nærheden af Vestervig Kirke. Også samtale med to tidligere elever: Alfred Rasmussen og Stella Pedersen.

File don't exists.

Martin Jensen

Ved mindestenen for forfatteren Martin Jensen i Sundby fortæller broderen Johannes Jensen om forfatterens liv.

File don't exists.

Molermuseet

Vi besøger Molermuseet ved Skarrehage på Mors, hvor Bent Søe forklarer, hvad der gemmer sig i moleret.

File don't exists.

Museumssamling i Vorupør

Vi er på besøg i Vorupør, hvor der ved et cafeteria er nyindrettet en samling af historiske ting med tilknytning til kystfiskeriet. Medvirkende: Kristian Munk Pedersen, Jens Kristensen og Niels Grønkjær.

File don't exists.

Niels Agerholm

Tidligere sognerådsformand Niels Agerholm (f.1911) beretter om sin opvækst i Skinnerup.

File don't exists.

Oldtidskirkegården i Ydby

En reportage fra oldtidshøjene på Ydby Hede, hvor arkæolog Jens-Henrik Bech beretter om stedets historie.

File don't exists.

Oldtidsudstilling 1987

Arkæolog Jens-Henrik Bech orienterer om opbygningen af en ny oldtidsudstilling på Thisted Museum.

File don't exists.

Om P.L. Hald

Helge Hald (f. 1908) fortæller om sin far, der i over 50 år var leder af museet i Thisted.

File don't exists.

Samtale med Jens Holm

Samtale med den 85-årige Jens Holm, der stammede fra Sennels. Indledningsvis reciterer han J. Kirk.

File don't exists.

Sjørring Kirke m. Henrik Bolt-Jørgensen

Vi aflægger kirken i Sjørring et besøg sammen med gymnasielektor Henrik Bolt-Jørgensen.

File don't exists.

Sjørring Volde

Vi går rundt på voldene i Sjørring med arkæolog Jens-Henrik Bech som guide.

File don't exists.

Skovsted-Montana

En udvandrersaga fortalt i gamle breve. Magda Madsen fortæller om Jeppe Larsen Jeppesen, der udvandrede i 1909. Oplæsning af breve: Lene Poulsen og Aksel Kristensen.

File don't exists.

Smeden i Sennels

Sigfred Jensen fortæller om sit liv som smed i Sennels.

File don't exists.

Strandfoged og redningsmand Anders Præstgaard, Hanstholm

Et portræt af Anders Præstgaard, der som toårig kom til Hansted i 1902.

File don't exists.

Sæsonens historiske årbøger 1989

Et signalement af årbøgerne 1989 givet af Hanne Mathiesen, Jytte Nielsen, Poul Møller og Aksel Kirk.

File don't exists.

Sæsonens historiske årbøger 1987

Eigil T. Andersen, Anna Overgård og Orla Poulsen orienterer om de historiske årbøger 1987.

File don't exists.

Thisted Brandvæsen

Udsendelsen giver et historisk overblik over brandslukningens historie. Derefter en snak med Alfred Beck og Niels Outsen, Thisted Brandvæsen.

File don't exists.

Thylands Ungdomsskole 40 år

Helene Hansen om oprettelsen af Thylands Ungdomsskole i Hundborg i 1947.

File don't exists.

Tro i Thy

I forbindelse med udgivelse af bogen ”Tro i Thy” snakker Anne Villadsen Knud Holch Andersen og Uffe Larsen.

File don't exists.

Træskomand i Sønderhaa

En samtale med Peter Kroer om hans liv og arbejde.

File don't exists.

Valg i 1890erne

I anledning af udgivelsen af bogen ”Valg i Thisted” orienterer Orla Poulsen og Jens Ole Petersen om bogens indhold.

File don't exists.

Valgmenigheden i Vesløs

I valgmenighedskirken møder vi Peder Ottesen og ægteparret Agnethe og Gustav Kaspersen.

File don't exists.

Vækkelse, fiskere og Kristendom

Programmet ”Nu og Da” besøger Jens Morbjerg Madsen i Stenbjerg.

File don't exists.

Øsløs i gamle dage

Sofie og Niels Sunesen fortæller om deres liv i Øsløs.

File don't exists.

Østerild Skole 25 år

Uddrag af skoleinspektør Bertel Bachs optagelser ved indvielsen af skolen i 1962. Medvirkende bl.a.: Jens Kirk, lærer Jensen, amtmand Martensen Larsen, Carl Thøgersen, Oscar Lynge, pastor Langkjer, arkitekt Jespersen, mejeribestyrer Christensen og Chr. Langballe.

File don't exists.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1959

Indholdsfortegnelse

Balle, Torsten: En frikirkelig bevægelse i Ty

Balle, Torsten: Mindeplader i Torsted kirke

Ditlevsen, Ditlev N.: Sommertjeneste paa Bondegaarden

Elle Jensen, F.: Mere om Else Kusk

Gjødesen, Signe: Museets erhvervelser

Nørgaard, Olaf: Slægten Nørgaard på Grim-Nørgaard

Riis-Olesen, H. A.: Den brutale præst i Helligsø-Gettrup

Riis-Olesen, H. A.: Kendte politikere fra gamle dage

Rolighed, Jens: Fra Klim sogn i sidste halvdel af forrige årh.

Støvring-Nielsen, H.: Amtsforvalter Jens Hansen

Toft, E.: Et Minde om Prins Buris

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2001

Indholdsfortegnelse

 

Blak, Per: Tanker og minder om et luftfoto.

Christensen, Stinne: Et lærerhjem i Hillerslev omkring 1900.

Fastrup, Mette: Museumsliv i kvindehænder.

Gregersen, Knud: Jordemødre i Thy.

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred.

Holmehave, Ane Marie: Lokalhistorisk litteratur om Thy og Vester Hanherred 2000-2001.

Høyrup, Birgit: Husmandsbrugenes kvinder.

Jensen, Dagmar Mørk: Familie med stærke viljer.

Jensen, Poul Sasser: Den forsvundne døbefont fra Vestervig kirke.

Jørgensen, Laumann: Hulsten i kirkegårdsdiger.

Kontaktpersoner - rødderne.

Michaelsen, Peter: Daldøs - et gådefuldt gammelt brætspil.

Mikkelsen, Aage: Vikingegravpladsen og apotekeren.

Pedersen, Arne Ringgaard: Fra dyrskueplads til stadion.

Skipper, Flemming: Hr. Lærer O. Frederiksen.

Skipper, Flemming: Kvinder med forbindelser.

Skipper, Flemming: Kvinderne og chefen.

Steenberg, Odd: Demontering af de tyske forsvarsanlæg i Thy 1945.

Søgaard, Knud m.fl.: Mølller med konrmaling.

Weber, Frank : Formandens beretning 2000-2001.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2004

Indholdsfortegnelse

Jytte Nielsen og Michael Vandet: Hammans >>Malerskab<
Ove Kjær: En barndom i Thy
H. P. Myrup: Min barndom i Thisted Landsogn 
Helge Hjortdal: Minder fra barndomsår i Thisted 
Maren Andersen: Torsted Skole 1940-1962
Ghita Nørby: Små erindringsglimt om min far, Einar Nørby 
Flemming Skipper: Fire linjer og et >>leve << i Thisted 
Jens Fogh-Andersen: Kystfiskeri på lånt tid 
Flemming Skipper: Scrapbogen som historisk fortælling
Jørgen Vestergaard: Vindmøllernes pionerer 
Jens Fogh-Andersen: Illusionsnummer i klitterne 
Erik Michael Andersen: Allieret flystyrt ved Ålvandet 
Knud Holch Andersen og Orla Poulsen: Historie med jordforbindelse ..

Flemming Skipper: Chr. P. Fogtmann (1918-2003) 
Henrik Jespersen:Lokalhistorisk litteratur 2003-2004
Formandsberetning 2003-2004


Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2005

Indholdsfortegnelse

 

Svend Sørensen: Det begyndte i en skrivebordsskuffe
Asger Thomsen: Jens Andreas Foged
Mette Roesgaard Hansen og Anne-Louise Haack Olsen: Fortællingen om Landlyst og Drengshøj
Michael Vandet: Levn fra Kjølbygaard
Oskar Kaaløy: Skibsfarten mellem Kåløy i Norge og Thy
Orla Poulsen: Lokalhistorikeren Knud Mortensen
Kaj Sekkelund: Om grænser, hegn og skel i det gamle Thy.
Herdis Fisker: En retsag i 1811
Bent Anker-Møller: Maries rejse fra Klim til Sønderjylland i 1920 
Jens Andersen: Hanstholm 5. april 1942 - nedskydning af >>Hudson<< 0/407
Mie Buus: Klit og hede i Thy
Aksel Kristensen: Nogle halvgrimme flintflækker
Jørgen Nielsen: Barndomsminder fra Thisted
Ove Kjær: En barndom i Thy (fortsat) 
Svend Sørensen: Der stander et ur 
Anne Frandsen: Lokalhistorisk litteratur 2004-2005 - et udvalg.
Kristian Visby: Formandsberetning 2004-2005 
Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred

Et lille møde med tre skolebørn
fra Koldby og Snedsted Skole

-Nikolaj, Emil og Lukas

 

Hannæs. Folk og egn

Af Ellen Amtoft Gregersen og Ingvard Jakobsen

Udgivet 1995 af Lokalhistorisk forening for Sydhannæs &
Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn. Omslagsfoto: Bendt Jørgensen. Luftfotos: Aage Bjerregård Pedersen, Wadmanns forlag, Thisted. Grafisk tilrettelægning: Henrik Bygholm. Titelblad og tegninger hvor ikke andet er angivet: Jens Frimer Andersen.

 

 

 

 

Vesløsgård - en herregård på Hannæs

Ejere, fæstere og udstykning

 Af Ingvard Jakobsen

 Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs og Lokalhistorisk Forening for Frøstrup og Omegn i 2002 i samarbejde med Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred. Bogen er udgivet med støtte fra Egnsbank Han Herreds Fond m.m.

 

Leksikalsk: Lennon - Ono - Beatles


Lennon, John
,
1940-1980, britisk sanger, musiker og komponist. Var med til at danne The Beatles og skrev s.m. Paul McCartney en stor del af gruppens materiale. Samarbejdede fra 1968 med hustruen Yoko Ono om avantgardemusik. Solodebuterede 1970 med John Lennon/Plastic Ono Band og skrev siden bl. a. sangen "Imagine" (1971). Medvirkede i flere film, udgav bøger. Myrdet af en sindsforvirret fan uden for sit hjem i New York.


Ono, Yoko,
f. 1933, japansk-amerikansk koncept- og performancekunstner; g.m. John Lennon 1969. Med baggrund inden for musik, poesi og filosofi indtog Yoko Ono fra begyndelsen af 1960´erne en central rolle i New Yorks avantgardistiske kunstmiljø. Siden har hun været tilknyttet den internationale Fluxus-bevægelse og bl. a. arbejdet med intermedia, hvor hun lader Vestens kunst- og værkbegreb mødes med Østens zenfilosofi.


Beatles, The
. 1960´ernes betydeligste engelske popgruppe. The Beatles blev dannet i slutningen af 1950´erne af John Lennon guitar, sang, Paul McCartney bas, keyboard, guitar, sang, George Harrison guitar, sang og fra 1962 Ringo Starr trommer og sang. The Beatles´ betydning for udviklingen af den moderne pop- og rockmusik kan næppe overvurderes. Med stor virtuositet og opfindsomhed blandede The Beatles elementer fra klassisk musik, moderne musik, vestlig og indisk folkemusik med rockmusik og populærmusik i bred forstand.

 

Kilde: Gyldendals dvd-leksikon.

Billeder af en Beatle

365 lennon og   skyumYoko Ono, John Lennon, Kyoko, Tony Cox og Melinde Kendall møder pressen – aviser, radio og fjernsyn – på Verdensuniversitetet i Skyum Bjerge. Bagest ses Aage Rosendal, lederen af New Experimental College, som var det officielle navn på det ikke helt almindelige universitet, der i forlængelse af dansk højskoletradition arbejdede for mellemmenneskelig forståelse og de humanistiske værdier.


Lennon og Yoko i Skyum, 2, lille


lennon 1

lennon 3


lennon 5


lennon og  neen 2 lennon 4 lennon 2

lennon og  neen 2 lennon og   sneen

lennon 6

 

Skalpejagten

Lennon201John Lennon og Yoko Ono var ikke nem at komme i kontakt med for pressefotografer og reportere, der flokkedes omkring ejendommen i Vust. Men Aage Rosendal fra Verdensuniversitetet i Skyum dukkede altid op. Her med bemærkningen: ”Det var et billede, I ville ha`´ - her er ét!”
The Beatles ændrede musikhistorien. Med deres hårlængde vakte de opsigt blandt unge og forargelse i forældre-generationen. Det kan være svært at forstå i dag - dét med håret. For det var jo nærmest et pænt pandehår. Men der var ikke fedt i håret. Og det var opsigtsvækkende på et tidspunkt, hvor en tube Brylcreme var med i den potente udrustning hos enhver ung mand! Det lange hår blev et symbol ligesom blomsten, da hippierne - blomsterbørnene - dukkede op i 1960´erne. ”Make love, not war”. Vietnam-krigen var et symbol for det onde. Og det lange hår en opposition til de karseklædte amerikanske soldater.

I Danmark kom hårets længde hos en ung mand også til at skrive historie. Hans navn var Amdi Petersen, grundlægger m.m. af Tvind-imperiet. Han var i 1965 lærer på en skole ved Odense. Da han søgte om fastansættelse, blev det et nej. Skolekommissionens formand, en malermester, motiverede afslaget: ”Vi kan ikke tolerere en lærer, der er langhåret og fuldskægget. Man forventer da, at en lærer ligner almindelige mennesker”.

Thy og Han Herred kunne også være med, når det gjaldt hår og skæg. Og blå briller kunne man tilføje. For der var (næsten) ikke det middel eller den metode, der ikke blev taget i brug for at få et billede af John Lennon & Yoko Ono (og hendes datter Kyoko), da det rygtedes, at de havde haft besøg af frisøren. Hvad man blev vidne til, var det nærmeste, man på disse kanter er kommet en regulær skalpejagt.

Berlingske Tidende berettede torsdag 22. januar 1970:

”Jagten på kejserens skæg er gået ind. Over 100 pressefolk - især fotografer - fra Danmark, Tyskland og England har i de sidste 24 timer belejret den lille gård i Vust i Hanherred, hvor de nyklippede Lennon´er holder til, men ingen af dem har fået så meget som en lok.

I går eftermiddags måtte familien Lennons trofaste beskytter Anthony Cox tilkalde politiassistance fra Fjerritslev for at få fotograferne på afstand fra gården. Tidligt i går morges forsøgte en ihærdig fotograf at nærme sig gården, men han blev gennet væk af Cox, som meget bestemt forsvarede gården – kun iført underbenklæder”, skrev den københavnske avis.

Lennon202
Den lille landejendom i Vust var udsat for en regulær belejring i slutningen af januar 1970, da det rygtedes, at John Lennon havde ladet det lange hår falde. Klipningen gav genlyd i verdenspressen. Lennon var en af igangsætterne af den såkaldte hippiebevægelse, hvis symbol var det lange hår. Han opgav hippie-attituderne og blev politisk aktivist. Ifølge oplysninger i aviserne i januar-dagene 1970 var der omkring 100 pressefolk fra flere lande i Thy og Hanherred for at dække begivenheden.
Det må have været en kold omgang for Cox: Danmark lå kappet ind af den strengeste isvinter i mands minde.

Berlingske Tidende fortsatte:

”En anden fotograf forsøgte sig forklædt som postbud med anbefalet brev til Lennon. Hans nødtørftige forklædning blev straks gennemskuet. To fotografer havde lejet en mejetærsker og kørte ind på gården under påskud af at ville bede om mekanisk assistance. Men Cox vidste nok om landbrug til at vide, at de var for tidligt ude.

John Lennon er selv kede af det skete.

”Det var netop for at undgå publicity, at vi lod os klippe”, sagde han i går. ”Men vi altså forregnet os”, slutter avisen.

Rygter på egnen ville vide, at Lennon & Co. senere agtede at vise sig offentligt, således at de kunne fotograferes ”forfra, bagfra, fra siden og i farver”, som det hed. Så kunne freden måske genoprettes, som det var tilfældet efter det første pressemøde i Skyum Bjerge.

Nye billeder af Lennons nye look skulle ikke i kastes i gram for en tilfældig fotograf. Måske var det hele ikke så uskyldigt, som det kan tage sig ud. Måske var frisørbesøget led i det projekt – kald det kunstværk – som de to verdensberømtheder allerede havde gjort deres liv og færden til. I en god sags tjeneste: Fredens sag!

Under alle omstændigheder dukkede det officielle billede af de nyklippede hurtigt op og kan i dag ses i bøger og opslagsværker og ikke mindst på nettet, hvor Lennon og Yoko Ono lever i bedste velgående.

I øvrigt var det en kvindelig frisør fra Aalborg, der var blevet kaldt til Vust, skulle det senere vise sig. Klipperiet fandt sted i laden til landejendommen. Frisøren fik ikke lov til at feje berømthedernes hår op. Det blev – efter ordre – samlet i en plasticpose.

”Lokkerne kunne utvivlsomt have indbragt frisøren en mindre formue, hvis de var blevet solgt i totter til Beatles-fans”, noterede Thisted Dagblad.

Det lange hår, som Lennon selv samlede i en papirspose, blev et par uger efter byttet for et par af Muhammed Alis blodplettede boksershorts og siden solgt på en auktion til fordel for en engelsk Black Power organisation.

Lennon206Der blev af pressefolkene foran ejendommen i Vust udvist stor opfindsomhed for at få et billede den klippede Lennon-familie. Men den mest opfindsomme var en lokal fotograf, Jørgen Kjær. Han ventede til de øvrige fotografer havde forladt Vust i baghjulet af den bil, der skulle fragte negativerne til de officielle billeder til Aalborg Lufthavn og derfra videre til København for at blive fremkaldt og solgt til højestbydende. Overskuddet skulle gå til fredscentret i Kettrup. Fotoet, hvor John og Yoko sidder på en sofa og spiller guitar, blev fremkaldt på - og bragt i - Fjerritslev Avis.Lennon204Dette var det tætteste, pressefotograferne kom på Lennon-familien i Vust. Et billede af den nyklippede Kyoko. . .

Lennon203Vinteren 1969-1970 var streng, og pressefotograferne kom på lidt af en prøve på de glatte veje. Her bliver de – i ro og orden – eskorteret væk fra ejendommen i Vust af den tilkaldte Fjerritslev-betjent.

Konspirationsteorien

lennon og  neen 2Efter mødet med avantgardekunstneren Yoko Ono sprang John Lennon ud som krigsmodstander og fredsaktivist. Han fastholdt dog selv, at han først og fremmest var kunstner.Da John Lennon fandt Yoko Ono, fandt han resten af sin stemme. Sådan er det formuleret af en af de mange forskere, der over hele verden beskæftiger sig med fænomenet Lennon & Ono.

Sandt er det, at John Lennon efter mødet med avantgardekunstneren Yoko Ono bosatte sig i New York og sprang ud som krigsmodstander og fredsaktivist. Han fastholdt dog selv, at han først og fremmest var kunstner og med enkle budskaber som "All we saying/Is give peace a chance" og "War is over" fik John Lennon så stor en gennemslagskraft, at han under Vietnam-krigen blev opfattet som en trussel mod den siddende præsident Richard Nixon. Både FBI og CIA havde mapper på John Lennon med overskriften "Sikkerhed. Revolutionære aktiviteter". De store folkemængder, som Lennons musik og enkle budskaber kunne mobilisere, blev efterhånden nærmest et vågent mareridt for den paranoide præsident med det store militær apparat og den tvivlsomme succes på slagmarken. Han vendte sig derfor - sammen med den magtfulde John Edgar Hoover, chefen for det amerikanske forbundspoliti FBI - mod borgerrettigheds- og fredsbevægelserne. De var en trussel en trussel mod den sociale orden. Efter at have gjort tjeneste under otte præsidenter havde Hoover en næsten urørlig position i det amerikanske magtapparat.

Og var det i virkeligheden det amerikanske sikkerhedspoliti, altså CIA, der beordrede mordet på John Lennon december 1980 i New York?

Teorien om, at den morddømte Mark Chapman i virkeligheden blot var en "nyttig idiot" for magtapparatet i USA, som jo ikke brød sig om eks-beatlen på grund af hans engagement i fredssagen, de politiske sange og det mere eller mindre erkendte narkomisbrug, dukkede op i timerne efter mordet. Den er siden blevet fastholdt bl. a. af sangerens søn Sean Lennon, der i 1998 i et interview sagde: "Det var helt klart i USA´s interesse, at min far blev dræbt ... disse pacifistiske revolutionære bliver dræbt af regeringen, det viser historien".

Selv sagde John Lennon allerede i 1972 til en ven: "Hvis der sker noget med Yoko og mig, er det ikke en ulykke". Og i "The Ballad of John and Yoko" sang han om sin egen korsfæstelse.
Det skal understreges - også her - at denne konspirationsteori aldrig er blevet bevist.

Tilbage i arkiverne står de mange sagsmapper med registreringerne af John Lenons gøren og laden gennem flere år og med indholdet af de aflyttede telefonsamtaler omhyggeligt noteret ned.

Præsidentens mænd ville vide besked, men hvad de fandt ud af og hvad de traf af beslutninger, beholdt de for sig selv.

Og måske kunne de også læse om et mærkeligt universitet i et fjernt land og en lokalitet kaldet Skyum Bjerge. Det får vi aldrig at vide.

Det var midt i det hele, at John Lennon og Yoko Ono besluttede at rejse fra USA til Thy og Hanherred, hvor den samlede verdenspresse - den lokale medregnet - var klar med blitz, papir og kuglepen og en helt anden indstilling end de amerikanske efterretningsvæsener.

Thisted Søndagsskole på tur til Års

 

Glimt fra Thisted i 1950erne

 

Svend Sørensen fortæller - om Friluftsteatret i Christiansgave

 

Thisted, Rundskuedag i 1926, Midsommerfest 1929, Månsson´s film fra 1930érne

 

Dyrmanns danseskole

 

Thisted i 1968

 

Snedsted - og Thy i befrielsesdagene 1945

Filmen er optaget af orgelbygger Christensen fra Snedsted og bearbejdet af elever fra Snedsted skole.

Varighed 27 min.

Strandingen af den tyske coaster Espe
ud for Klitmøller i 1995

 

Strandingen af den tyske coaster Espe ud for Klitmøller i 1995

Film optaget af Jens Fisker.

24 min.

Hamborg-coasteren Espe på 1200 tons strandede den 25. marts 1995 600 meter fra kysten ud for Klitmøller. Besætningen på syv mand blev samlet op af redningsskibet Vestkysten i samarbejde med en helikopter, men 2600 kubikmeter træ fra dæk og last drev i land.

Filmen viser billeder fra 25-28/3 1995, og man også et godt indtryk af de store mængder ilanddrevet træ og det enorme arbejde med at bjærge vraggodset.

Størstedelen af vraget, som var brækket i tre stykker, blev først i sommeren 2000 hævet af kæmpekranen Samson, som med sin kapacitet på 900 tons kunne læsse metallet på den pram, som skulle fragte det til Grenå til endelig skrotning.

Dagligdag på Thisted Dagblad, 1976.

 

Kai Frostholm er ophavsmand til denne 8 mm film, der er optaget på Thisted Dagblad i 1976.

Filmens scener:Jernbanegade i Thisted foråret 1976.
Birgit Hedegaard modtager annonce i ekspeditionen.
Journalist Helen Conway Blake i redaktionslokalet.
Sportsjournalist Johannes Justesen (kaldet Just) modtager sportsresultater i redaktionslokalet.
Journalist Merete Bjerg i redaktionslokalet.
Imens kommer nyheder ind på fjernskriverne. Dels fra Sydthy og Hanstholm redaktionerne - dels fra Ritzau.
Fotograf Tage Jensens billeder laves til klichéer i plasticmateriale.
I maskinsætteriet fremstiller Bernhard Christensen spaltesats på sættemaskinen.
Maskinsætterne Iver Andersen og Bernhard Christensen.
Håndsætter Jens Erik Josefsen monterer rubrikannoncer.
Håndsætter Egon Sørensen sætter forretningsannoncer i håndsætteriet.
Håndsætter Per Christensen laver Radio og TV-siden ved hjælp af indkøbte pladestereotypier.
Håndsætter Bente Hebsgaard monterer rubrikannoncer.
Her laver håndsætter Egon Sørensen overskrifter til spaltesatsen.
Her laves en forretningsannonce til Smed Tæpper.
Igen laver Egon Sørensen overskrifter.
Typograf Aage Wiener samler spaltesats og overskrift for at tage korrektur aftryk.
Korrekturlæseren kontrollerer, om typografen har stavet korrekt. Evt. fejl må tilbage til sættemaskinen for at blive rettet.
Underfaktor Knud Pedersen laver ombrydning af hele avissider med forretningsannoncer, billeder, overskrifter og spaltesats.
Han får også lidt hjælp af Aage Wiener.
Stereotyør Vagn (? Laursen el. Frederiksen ?) kører færdige helsider til kalanderpressen, lægger en blød papmatrice og to stykker filt på siden og skubber siden ind i kalanderen for at sætte den i et hårdt pres. Derved skabes en matrice af hele siden.
Trykker Hans Toftdahl markerer og forstærker ophøjede punkter bag på den pressede matrice, så den kan holde til blytrykket, når avissiden rundstøbes.
Stereotypør Knud Bonnerup gør matricen klar til rundstøbning, mens trykker Frede Nielsen rengør en støbt rundstereotypi.
Knud Bonnerup lægger matricen i rundstøbemaskinen, der sprøjter flydende bly over matricen og derved laver en rundstereotypi til rotationstrykmaskinen.
Blyet er størknet og rundstereotypien er klar.
Trykkeriarbejder Erik Snæver Andersen henter rundstereotypierne til rotationstrykmaskinen, medens pakkedamerne gør sig klar.
Cheftrykker Jens Jørgen Christensen spænder rundstereotypierne fast på rotationen.
Farvesider og siderne med sort tryk indstilles før opstart.
Rotationen starter langsomt op og siderækkefølgen kontrolleres.
Der kommer fuld fart på rotationen og taxachauffør Frode Thomsen kører af sted med de første udgaver af avisen.
Pakkedamerne bundter og pakker aviserne.
Avis bundterne ryger udenfor, hvor byens avisbude er klar til at bringe dagens nyheder ud til abonnenterne.

Tretten film fra Hundborg skole

  
No. 1. Lejrskole i Vildsund. Femte klasse laver røverfilm.
De gik ud af 7. klasse i 1977. 
Handicapfilm, 7. klasse i 1976.

 
No. 2. 7. klasse på Bornholm. Klassen forlod skolen i 1976


No. 3. De uheldige helte. Vandet Sø, Bornholm og Hanstholm.
7. klasse i 1977/78.


No. 4. 7. klasse på Bornholm. På filme findes der også billeder
fra Hanstholm.


No. 5. Bornholm 1979.


No. 6. 1981-1982 - 6. KLASSE PÅ BORNHOLM.


No. 7.
1. KL.  1980  PÅ HJERL HEDE
2. KL   1981  HELLIG SØ
3..KL   1982  VANDET SØ


No. 8. 1981 . 6. KL BORNHOLM 

 
No. 9. 7. KL 1982 PÅ LEJR


No. 10. BORNHOLM 1983
1984/1985 HELLIGSØ

 
No. 11. 
1983 NØRHÅ 4.KL
1984 HELLIG SØ 5. KL
1985 BORNHOLM 6. KL

 
No. 12. 1987  BORNHOLM (KLASSE IKKE ANGIVET)

 
No. 13. CA. 1987. Bornholm UD 1990-1991

Sydthy Kavalkaden

 

Gadebilleder fra Thisted, 1957

 

Udflugter til Agger, Vestervig, Morup Mølle. Klip fra Thisted

 

Udflugt med turbåd til Livø, 1981

 

 

Folketingsvalg i
Thisted 1906

Vi går på vandring i et øjebliksbillede i 1906, hvor borgerne var stimlet sammen for at vælge en kandidat til Folketinget. Varighed: 5 minutter. 


Viljen til Thy

Den lokale filminstruktør Jørgen Vestergaard producerede i samarbejde med forlaget Knakken filmen "Viljen til Thy".
60 min.

Varmemesteren

En portrætfilm om ingeniør Lars Toft Hansen, der i april 2024 fratrådte som formand for Thisted Varmeforsyning efter 40 år på posten
11. min.

Det rene vand

Miljø kom for alvor på den kommunale
dagsorden med beslutningen om at bygge
et kommunalt rensningsanlæg. Filmen fra 1990 fortæller historien ..

 Valg i Thisted 1906

 Viljen til Thy

 

 

 

Lars Toft Hansen billede

detrenevand

Ren energi - ren natur

I 2008 lod Thisted Kommune producere en DVD, der fortalte om, at Thisted Kommune Thisted som klimakommune. Filmen er lavet af Ace & Ace. Script ved Eskil Hardt og Rasmus Johnsen. Varighed 18 minutter.

Klimakommune

Nordisk Venskabsbyfestival 1989

Danmarks Radios timelange reportage fra Festivalen.  

 

 

 

Snedsted Station ca. 1980

Amatøroptagelser af Ulla L. Nielsen. Varer ca. 1 minut. 


 

 

 Lille Thistedfilm fra ca. 1948

Amatøroptagelser af Helvig Ludvigsen.


 

 

 

 Strøm og vand til Vangsaa

Vangsaa var blandt de sidste landsbyer i Danmark, der fik adgang til rindende vang og elektrisk strøm. Det lave Danmarks radio en reportage om i 1976. 

 

 

 

 

 

De sidste på Stranden

Stenbjerg fiskerleje 1971.
Produktion og kamera: Wagner Boll.
Kommentar og klip: A. Hjorth Rasmussen
Med støtte fra Sparekassen Thy og Thisted Museum.

 

1989 festival  

Snedsted Station

 

 Skrmbillede 2022 09 21 kl 130354

Strm til vangsaa

 

Desidstepstranden

 

Glimt fra Thisted i 1950erne

Mange klip fra Statsbanerne.

Varighed: 30:00 min

 

 

banegrd

Otte små fortællinger om Thisted

Med museumsinspektør Svend Sørensen som kyndig guide aflægges der besøg på Dyrskuepladsen, Sdr. Kirkegaard, Thisted Havn, Dagligbrugsen på Refsvej, Synopalhavnen, Uddannelsescentret, Friluftsteatret i Christiansgave og Kronborg Plantage.

 

synopal

En familie i Thisted i 1968

Fjernsynet fremstillede et portræt af Thisted i 1968 med familien Morell som gennemgående figurer. Det er en skildring af en lille provinsby, der kunne opfattes som typisk for tiden.

Varighed: 42 min.

 Thisted1968

Unges besættelse af Toldboden
i Thisted i 1971

Se TV-aktuelts lille indslag om Thisted-ungdommens besættelse af den gamle toldbod på Havnen. Besættelsen var et forsøg på at gøre opmærksom på, at man manglede et samlingssted specielt for unge. 
Varighed: 46 sekunder.

 

toldbod

Thisted Lufthavns jubilæum i 1995

Filmen er optaget af Hugo Andersen og varer 52 min.

 Lufthavn

Da hestekraft var heste

Fotograf: Wagner Boll
Tekst: Svend Sørensen
Indtaling: Poul Jørgensen
Varighed: 60:00

heste

Tanker på en cykel

Et portræt af borgmester Holger Visby.
Produceret i 1981 af Thisted Museum med støtte fra Sparekassen Thy.

Se filmen her.

Varighed: 18:00

Holger Visby

Rundt om Thy

Filmen er optaget i 1938 af slagtermester Hansen fra Thisted. Se filmen

Varighed: 50:00


 

rundt om thy

Snedsted Grøn By

1988 - Optaget af Henning Poulsen
Varighed 18:00


Snedsted
Film fra Forsvarsbrødrenes arkiv:

Fugleskydning i Kronborg Plantage 1981

Varighed 21:00


 
 Fugleskydning
Film fra Forsvarsbrødrenes arkiv:

Udflugt med turbåd til Livø - Thisted - Livø tur/retur 1981

Varighed 17:00 Udflugt-til-Liv
Film fra Forsvarsbrødrenes arkiv:

Gadebilleder fra Thisted og udflugt til Sønderjylland, 1957

Varighed 9:42


 

 GADEBILLEDE-FRA-THISTED-I-1957

Film fra Forsvarsbrødrenes arkiv:

Klip fra Thisted i befrielsesdagene i maj 1945.

Varighed 10:26

 BEFREIELSES

Tretten film fra Hundborg Skole

Optagelser af navnlig udflugter og ekskursioner i perioden fra 1975 til 1990.


 

Hundborgskole

Dagligdag på Thisted Dagblad

Fra dengang bladet boede i Jernbanegade og selv producerede den daglige avis.


 
thisted dagblad 

Snedsted - og Thy - i befrielsesdagene 1945

snedsted befrielses 

Sportsbegivenhed i Snedsted ca. 1950

snedstedgym 

Snedsted i bevægelse

 
Snedsted 

Georgiere i Thy under Besættelsen

Filmen skildrer, hvorledes en flok deserterede georgiere i tysk tjeneste mødes af de danske myndigheder med overklitfoged Axel Rasmussen, Vester Vandet, i spidsen - og efterfølgende får ophold hos overklitfogden på Søholt i Vester Vandet - inden de i køretøjer fra Thisted Amt eskorteres til grænsen, hvor de lokale ledsagere vinker farvel. 

Varighed: 22 min.

 

russere

Thyland Rhapsodi 

Filmen er et kig ind i et forsvundet Thy. Et Thyland som det tog sig ud for de kreative thistedboer, der med filmfotografen Jens Steffensen i spidsen satte sig for at skildre egnen på en måde, der kaldte på genkendelsen hos thyboerne og vakte interessen hos folk udefra til at komme på besøg - til turisterne. Det var dengang, man også i Thy begyndte at få øjnene op for, at her var et område, der kunne få stor betydning i fremtiden. 

Varighed: 30 min.


 

Thyland

Thisted i 1936

Fotograf Månsson optog i maj 1936 en film fra Thisted, der skildrer byen, dets erhvervsliv - samt enkelte institutioner

Månsson 1 
   

Thisted i 1979

For midler stillet til rådighed af Sparekassen Thy optog en filmfotograf i 1979 en række levende billeder for Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune. Det var ikke tale om en film - bare nogle sekvenser, der kunne fastholde tiden. 
Varighed: 33 min.


Thisted 1979

Sådan er vi ikke

Filmen blev optaget på 8 mm smalfilm i 1957 af en gruppe unge med Svend Flyvholm og Hugo Andersen som primus motor og producenter. Det er en skildring af, hvorledes sæderne kunne være i forfald. Ved premieren i Royal mødte et talstærkt publikum op.

Varighed: 52 min.


 

379 1

Søndagsskole

Thisted Søndagsskole på udflugt til Aas i 1937. 

Varighed: 6 min.

Søndagsskole 

20´ernes og 30´ernes Thisted

1926 - rundskuedag i Thisted. Filmen varer 6 min. og er optaget af biografejer Georg Pors. Billederne viser blomstersmykkede optog, folkedans, baljesejlads og holmgang i havnen: HAVNEN.1929 - Midsommerfest i Thisted. Filmen varer 7 min. og viser festpladsen, cigarrygende herrer, udklædte piger, kvindelige ryttere og forskellige optag. Filmen er optaget af biografejer Georg Pors. Desuden klip fra fotograf Månssons film fra midten af 1930erne.

Rundskuedag
   

Turistfilm fra 1946

Overbibliotekar Grønkjær producerede i 1946 en Thyfilm, der skulle lokke turister til egnen. Filmen er en rundtur i by og på land og præget af tiden lige efter afslutningen af 2. Verdenskrig.

34 min.

Turist46
   

Glimt fra Dyrehaven i Vilsund

Varighed: 5 min. 

Vilsund

Dyrmanns danseskole

Film optager af frisør Dyrmann. Den er optaget 1. april 1945 på Hotel Phønix. Herdis Dyrmann fortæller: "Det var mit første afdansningsbal. Den er optaget om eftermiddagen, fordi der var udgangsforbud. Vi fik den vist som reklame i biografen."
Varighed: 2 1/2 min.

dyrmann
 

Dyrehaven i Vildsund. 1963

Danmarks Radio reportage fra Dyrehaven

i Vildsund. Formodentligt lavet til BørneTV 

 

 

 

Historien om en hane

Instruktør Jørgen Vestergaards lille film er optaget omkring 1988, hvor billedhugger Henning Wienberg Jensen arbejdede med fremstillingen af skulpturen af hanen, der er opstillet på Lille Torv i Thisted. Filmen er optaget for små midler på video og følger de forskellige faser, hvor Wienberg hjemme på Mors modellerer på sin hane og med håndværksmæssig hjælp får lavet en gipsform, så hanen kan blive støbt i bronze. Undervejs fortæller han energisk og morsomt om sit arbejde

 Wienberg2 kopi

Film fra Vejlerne

En naturfilm om mennesker og dyr i det naturskønne området. 
Filmen er optaget og produceret af fotograf Per Sowinsky.
 
 
 
 

Thy Turistsamvirkes film 1986

I samarbejde med fotograf Per Sowinsky blev der i 1986 produceret en film til at tiltrække turister.


 

 

 

 

 

Erhvervsbeskrivelse af Thisted fra 1987

En situationsrapport lavet et samarbejde med Thisted Erhvervskontor

 VEJLERNE


Turistsamvirke

 

Erhvervsbeskrivelse 1987 

 

 

 

 

Kontakt

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 99 17 28 43
Mobil tlf. 22 10 34 80

Thisted afdeling - J. P. Jacobsens Hus - J. P. Jacobsens Plads 8 -7700 Thisted
Åbent: Mandag-onsdag mellem 13.00 og 16.00.

OrlaPoulsen
Arkivar Orla Poulsen
tlf. privat 97 92 28 38

Hurup afdeling - Hurup Bibliotek - Søndergade 1 - 7760 Hurup
tlf. 99172864
Åbent: Torsdag 13.00 - 17.00 - eller efter aftale!

Hanne-1

Assistent Hanne Løkkegaard

Tømmerby-Lild Lokalhistoriske Arkiv

Kirkevej 13, 7741 Frøstrup
Tlf. Erik Rohde 51 74 11 69

Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Åbent hver lørdag fra kl. 14.00 - 16.00 

Arkivets samling dækker hovedsagelig den gamle Tømmerby-Lild sognekommune.
Kontaktpersoner: Else Svanborg, privat tlf. 97991715

Vangsaa Arkiv

Skjærbakken 17, Vangsaa, 7700 Thisted.
På Facebook

Jette smallArkivar Jette Andersen
Åbent efter aftale:
tlf. 97 97 42 72
– mobil 23 47 55 57.Jette Andersen
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Hundborg Lokalhistoriske Arkiv

 - er åbent torsdag fra 15 til 17 på solgårdsvej 9c
og i øvrigt åbent efter aftale.

http://www.hundborg-lokalhistorie.dk/


Lokalhistorisk Arkiv for Vesløs

Rævegade 1

Formand Knud Jørgen Kristoffersen 
Mobil: 4057 3425
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hurup i 100 år

af Børge Steffensen

 

 {module Fabrik List Module}

 

Tingbogsekstrakter fra Thy og Hannæs Birk

Hent tingbøgerne som pdf-fil

 

I 1982 udgav Dansk Historisk Håndbogsforlag ApS to bind med ekstrakter af tingbøger fra Thy. Ekstrakterne var udarbejdet af arkivar Torsten Balle, der døde i 1979.

Bind I indeholder Hillerslev og Hundborg Herreder 1666-1688.

Bind II indeholder Hillerslev og Hundborg Herreder 1666-1688 og Thisted Købstad 1670-1711.

Tilsammen udgør de to bind over 1600 sider.


Arbejdet med at udarbejde ekstrakter blev fortsat af Georg Møller Frederiksen. Forlaget Knakken har udgivet nogle hæfter, men her publiceres:

  • Ekstrakter af Justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg Herreder 1690-1699.

Teksterne fra læses samlet - med register - ved brug af Acrobat Reader. 

Hannæs Birk

Hannæs Birk eller Næsbo ting var et såkaldt bekvemmelighedsting, der eksisterede fra ca. 1400 til 1687, da Hanherredernes ting blev delt i en østre og vestre del. Hannæs Birketing blev afholdt ved Tømmerby Kirke og dækkede sognene Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby og Lild der tilsammen udgør halvøen Hannæs, samt nabosognene Vust, Vester Thorup og Klim. Tingbøgerne fra 1631-1686 er bevaret og findes i kopi på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
Disse ekstrakter er lavet af slægtsforskeren Wolf Møller, Randers, der før sin død i 1998 skænkede sit store arkiv til arkiverne i Thy, Hanherred og Hannæs.Ekstrakterne er renskrevet af Else Svanborg, Frøstrup, 2007.

Download ekstrakter fra Hannæs Birk. (pdf)

Jens Kirk fortæller og læser op

Jens Kirk Thousgaard lille

Jens Kirk (1904-1986), Thousgaard, kunne gives mange titler: modstandsmand, landbrugskandidat, gårdejer, gymnastikleder, kunstformidler, forfatter, ivrig højskolemand og samfundsdebattør. Her fortæller han om digteren fra Boddum, Jens Søe, og læser op på thybomål af hans digt 'En tidsbilled 1929', som var en sjov og sarkastisk kommentar til den fornemmelse for storhed, som fulgte 1. verdenskrig.

 

Redaktør Clemmen Brunsgaard læser op

NY 1407

Clemmen Brunsgaard (1892-1973)

Clemmen Brunsgaard blev født i Beersted i 1892.

Da han var færdig med at gå i skole, kom han i lære hos bageren i Sundby Thy. Som 20-årig gik han på valsen i Tyskland. Efter 1. Verdenskrig genoptog han sin bagergerning i Thisted. I mellemkrigstiden blev han gift med Kristine fra Gærup. Frem til 1920 engagerede han sig i det socialdemokratiske arbejde i Thisted, og det førte fra 1920 til en ansættelse på Thisted Social-Demokrat. Fra 1924-54 var han bladets redaktør.

Under besættelsen blev han retsforfulgt for at fornærme nazisterne. Han sad også i byrådet i to perioder fra 1948. I 1954 blev han ramt af alvorlig sygdom og trak sig tilbage fra redaktørposten, men fortsatte dog frem til 1960 med at skrive i sit blad. Han døde i 1973.

Brunsgaard var medredaktør af det store bogværk ”Landet mod Nordvest” (1946-47) og forfatter af ”Thisted gennem Tiderne” (1970).

Ovenstående tekst er fra tohmas.dk

File don't exists.

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler