Vorupør Kirkegård

Se gravbog over kirkegården

Se kort over kirkegården

________________________________________________________________________

T126 Hebron af Vorupør

En beretning om et liv som fisker fra 1963 til 2001 i ord og billeder

Familien Harbo har sammensat denne scrapbog med Kr. Harbo Nielsen og Lis Harbo Nielsen og deres kutter T126 Hebron af Vorupør. Den rummer et fint stykke lokalhistorie med familen Harbo som omdrejningspunkt.

Bogen er venligst udlånt af Lis Harbo Nielsen, der nu bor på Solgården i Hundborg (2018).

DOWNLOAD SCRAPBOGEN SOM PDF-fil (224 Mb)  - Her

__________________________________________________________________________

Kysfiskeriet muligheder 1981

I 1881 blev der foretaget en undersøgelse vedr. kystfiskeriets muligheder i Vorupør. Rapportens forfattere er os ubekendt. Download rapporten her

Hebron s. 51

 

"Gutterne på kutterne" - første film

I to film skildres fiskerlivet på Lildstrand, som det foregik i 1981. Filmmaterialet fra 1981 er optaget af Nordsømuseet og bearbejdet i juli 2017 af Christen Axelsson. I den første film bliver billederne kommenteret af Bjarne Holmgaard, der i 1981 var skipper på kystbåden T83 "Helle". Siden 2007 har Bjarne Holmgaard været den eneste, der fiskede på fuld tid - og det gør han stadig i 2017 med kutteren HM40 "Helle", der søsættes fra stranden med en traktor.

"Gutterne på kutterne"  - anden film

Den anden film bygger ligesom den første på filmmaterialet fra Nordsømuseet. Og er bearbejdet i juli 2017 af Christen Axelsson. Her kommenterer Tage G. Nielsen billederne. Tage G. Nielsen er vokset op i Lildstrand og blev efter skolen fisker i Hanstholm. Han var skipper på egne kystbåde T105 og T58 (HM58) gennem 25 år. Tage Nielsen stoppede som fisker i 2005.

 

Egon Vendelbos erindringerEgon Vendelbo fra Glaede 18

INDHOLD:

(NB enkelte steder er der fejl i rækkefølgen i de indscannede dokumenter. Originalen befinder sig på den lokalhistoriske samling i Frøstrup)

1 Familiens stamtavler
10 Beboere som tilbage i tiden boede på ejendommene i Betlehem og i Glæde
15 Søndergade i Frøstrup
16 Min barndom i Glæde
30 Da vort land blev besat den 9. april 1940
32 Om hvordan vi oplevede krigstiden. Om tøj og mad og andet som var mangelvarer under krigen
42 Den ældste beretning fra Lild sogn
43 Da sandflugten hærgede og lagde egnen øde
44 Om egnen Betlehem og Myrup
48 Slægten Vabbesgård og Diernes i Myrupgård
60 Djerneshus og Nørefuglsang
62 Nørefuglsang
63 Mellemfuglsang
64 Sønderfuglsang
65 Frøstrup Hede
71 Vores Fødehjem i Glæde
77 Købmandsgården i Glæde
83 Mølbækfamilien i Glæde
105 Rærgård i Glæde
107 Ferdinands ejendom i Glæde
109 Kristian Myrups ejendom
112 Diernesgård
116 Koldkjærgård
119 Koldkjær Mølle
120 Glædebys første kommuneskole
123 Karl Kristensens ejendom i Glæde
125 Amalie og Niels Mouritsens Hus i Glæde
127 Da byboerne kom til Glæde
128 Skoleholder i Glædeby
129 Glæde skole
136 Om livet i Hjardemål Klit i 1885

 

Slagtermester Viggo Hansens film om Thisted Amts Tidende

Den lille korte film er optaget i 1939 og viser glimt fra produktionen af avisen, dengang den blev skrevet, sat og trykt i Jernbanegade.

Stenbjerghistorier


Minna Drechsler
, født i 1941, fortæller om sin barndom i Stenbjerg.
Varighed 21 min. Interview ved Orla Poulsen i 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kesse" - eller Niels Kristian Mikkelsen - er født i Stenbjerg i 1933.
På filmen fortæller Kesse lidt om Stenbjerg - og sig selv.
Varighed: 38 minutter. Optaget i 2017.

Havneindvielsen i 1967

Som ung mand tog Henning Hjorth fra Thisted sit smalfilmkamera med til de festlige dage i september 1967, da havnen i Hanstholm blev indviet. Det blev en folkefest med tusindvis af besøgende fra hele landsdelen - og blandt gæsterne var også Kong Frederik 9.

Historien om Hanstholm Havn ved 25 års jubilæet i 1992

I anledning af Hanstholm Havns 25 års jubilæum i 1992 producerede Jens Erik Hald en 20 minutter lang film, der tager sit udgangspunkt i byggeriet af havnen i 1962. Billedfortællingen beretter om indvielsen af havnen i 1967 og de senere udvidelser frem til 25 års jubilæet. Speak ved Birthe Hald.

Togfører A.C. Svalgaards protokoller - og dagbog.
04.01.1916 -20.09.1954

Læs dagbogen her!

Svalgaards protokoller 
Gennem et langt liv førte Svalgaard optegnelser ind i protokoller. Det kan være afskrifter af kilder i Landsarkivet i Viborg, afskrifter af aviser og meget andet. Det er blevet til stor vidensbank om mangfoldige emner. Disse protokoller er blevet digitaliseret og transskriberet af lokalhistorikeren Knud Søgaard. Efterhånden som de bliver bearbejdet, lægges de op her på siden. Der er udarbejdet et detaljeret register over indholdet i protokollerne - både på web og som søgbar PDF. I alt drejer det sig om 23 protokoller.

Registeret er der adgang til fra dette link. WEB -udgave
Registeret er der adgang til fra dette link. Søgbar PDF

Protokol nr. 1 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 2 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 3 findes her - første del af transskriberet udgave findes her - anden del af transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 4 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 5 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 6 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 8 findes her - transskriberet udgave findes her.
Protokol nr. 9 findes her 
Protokol nr. 10 findes her 
Protokol nr. 22 findes her

_________________________________________________________

Avisudklip, der dækker både erindringer fra og fremstillinger af Thisteds historie:

Avisklip 1910-1939 fra diverse aviser - Udklipssamling 1 (pdf)

Emneoversigt til avisklipsamling I (klik her)

Avisklip 1940-1959 fra diverse aviser - Udklipssamling 2 (pdf)

Emneoversigt til avisklipsamling II (klik her)

________________________________________________________________________________

OM SVALGAARD

Nekrolog
Thisted Dagblad 20.6.1973

DØDSFALD

Anders Christian Svalgaard Togfrer og lokalhistorikerPens. togfører A.C. Svalgaard, Skolegade, Thisted, er død, 90 år gammel. Han havde været svagelig i nogen tid.

Anders Christian Svalgaard var født på Halden ved Thisted i 1882 og havde sin første plads 1902-03 hos plantør Bruhn, Nystrup Plantage. Sin militærtjeneste aftjente han ved marinen, og han deltog bl.a. i sørgemarchen ved Kong Christian IX´s bisættelse gennem Københavns gader. Han var også med, da der blev afgivet honnør for vagtskibet "Jylland" ved Kong Haakons afrejse til Norge. Efter sin tjeneste i marinen havde Svalgaard plads i Charlottenlund hos 3 forskellige købmænd, men i samme forretning. I 1907-08 arbejdede han ved anlægget af galopbanen i Ordrup Krat.

Så vendte Svalgaard tilbage til sin fødeby og blev ekstraarbejder ved Thisted-Fjerritslebanen fra 1908. I 1910 blev han fast ansat og avancerede efterhånden i graderne fra portør til togbetjent og togfører, som han blev i 1932. Han blev pensioneret i midten af 1950erne.

A.C. Svalgaard var navnlig kendt for sin store historiske interesse og havde blandt andet gjort det grundlæggende arbejde ved Byhistorisk Arkiv i Thisted. Han sad i Historisk Samfunds bestyrelse, havde skrevet en lang række bidrag til Historisk Årbog, en mængde historiske artikler i bladene, og han var en flittig leverandør af lejlighedssange. Han havde forfattet en del slægtsbeskrivelser herhjemme og i udlandet og hjalp blandt andet gennem denne virksomhed en tysk familie, der var kommet i vanskeligheder, efter at Hitler havde taget magten.

A.C. Svalgaard havde gennem mange år indsamlet folkeminder, der blev sendt til Dansk Folkemindesamling. Fra tid til anden havde Svalgaard optrådt som foredragsholder ud far sin store historiske viden. Han var æresmedlem i marineforeningen og hos forsvarsbrødrene.

A.C. Svalgaard overleves af hustruen og fire børn.

Et portræt af Anders Præstgaard, der som toårig kom til Hansted i 1902.

File don't exists.

Arkæolog Jens-Henrik Bech orienterer om opbygningen af en ny oldtidsudstilling på Thisted Museum.

File don't exists.

Bagermester Carl Christensen fortæller om tiden som bager i Nørregade i Thisted.

File don't exists.

Viljen til Thy

En film af Jørgen Vestergaard, 58 min.
Produceret af Forlaget Knakken. 2007

Klitmøller

 

Vejnavne i Klitmøller

vejnavne

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I 2002 udgav Preben Holler, Hans Bach og Knud Mortensen et lille hefte med forklaringer på mange af vejnavnene i Klitmøller.

Heftet kan downloades her!

_____________________________________________________

Kvinderne bag fiskerne

Emma Madsen og Grethe Harbo Jensen fortæller i denne lille video om livet som fiskerkoner i Klitmøller i 1960´erne.

Fiskeri fra Klitmøller med kroge

Jens Olsen Krogh, Thorkild Hansen og Peder Grønkjær fortæller om fiskeriet med kroge og demonstrerer
hvordan det gik til ...

Knud Mortensen var Klitmøllers lokalhistoriker

Nu afdøde fhv. isenkræmmer Knud Mortensen var om nogen den person, der vidste mere om Klitmøllers historie
end nogen anden. Gennem et langt liv indsamlede han historisk kildemateriale, som arkivet har omsat til en
særlig website, hvor man blandt andet kan finde oplysninger om de enkelte ejendommes historie. Klik på billedet for at se mere ..

Klitmoellersite

En aften med comedian Carl Nielsen

Carl Nielsen har selv sammensat denne lille cocktail med klip fra hans optrædende med 

Sommerrethyerne 1983-1984, Thisted 475 års Købstadsjubilum 1999 - og det store jubilæumsshow fra Thisted Musikteater med 3 generationer. 

CNielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eksempler på dialekt og optræden af skuespiller Carl Nielsen

Oplæsning: "A howe godt" af Johan Skjoldborg

Oplæsning: "Bedemandsremsen" (af digteren Jens Kirks mor)

Oplæsning: "En gebommerlig Gild" af Johannes V. Kirk

Oplæsning: "Mi bette dreng" af J.P. Jacobsen

Oplæsning: "Nae i æ Thue" af Jens Kirke

Revysang: "Valgkandidaten" af Hans Bakgaard. Musik Aksel Hindbjerg. Fra sommerrethyen

Dialog: "A dejns awwskejnsgilld" af Anton Berntsen

 

Skuespilleren Carl Nielsen "Barndommens Land"1999

Blandt andet med optagelser fra Thisted Købstads 475 års jubilæum. Optagelse af Græto Video, 23 min.

 

 

Skuespilleren Carl Nielsen beretter om sin barndom på Koldbygaard

Hans Bakgaard

File don't exists.

Vagt ved havet (1965)

Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst, som det tog sig ud i midten af 1960erne. Her er redningsbåden fra Klitmøller på øvelse, beredskabet på Hanstholm Fyr, strandvagterne om natten, redningsskibet fra Thyborøn og endelig flyvevåbnets redningshelikopter i aktion. Men dramaet udfolder sig på baggrund af en saglig hverdagsskildring af Klitmøller og det professionelle fiskeri fra åben strand, som ophørte ved åbningen af Hanstholm havn. Instruktøren Jørgen Vestergaard har valgt at optage om vinteren, hvor naturen udfolder sin mørke og barske side. 
22 min. Manuskript, klipning og instruktion: Jørgen Vestergaard. Kamera: Lennart Steen. Produceret for Statens Filmcentral.

Hanstholm - historien om en havn (2007)

Jørgen Vestergaards kommentar: - med denne film vender jeg tilbage til nogle motiver, der har optaget mig fra min tidligste start i filmbranchen. I 1959 var jeg flyttet fra Thy til København, men da jeg ville tegne et filmisk billede af det gamle fattige og forsømte Hansted, før det nye havnebyggeri forandrede alting, tog jeg afsted med nogle ruller s/h 16 mm film og en interesseret amatørfotograf. Det var stumfilm, lyden skulle komme senere, når jeg havde klippet de bedste optagelser sammen, men ingen ville støtte færdiggørelsen. Med "Vagt ved havet" (1965) og "Havnen" (1967) genoptog jeg min fascination af Hanstholm, og nu var der både økonomi og professionelt greb om tingene.
Hanstholm - historien om en havn blev produceret i anledning af Hanstholm Havns 40 års jubilæum. 
30. min. Manus og instruktion: Jørgen Vestergaard. Fotograd: Orla Nielsen. Lyd: Erik Olsen. Klip: Henrik Jørgensen. Produktion: JV Film og TV med støtte fra Thisted Kommune, Hanstholm Hvan og Hanstholm Havnefortum, Sparekassen Thy.

 

 

Sir William af Hanstholm

Af Flemming Skipper

 

Mange har lagt kræfter i opfyldelsen af drømmen om en havn i Hanstholm. Men det var Sir William, der bar de tungeste byrder. Verdens største kran. Mindre kunne ikke gøre det, da havnebyggerne ved Helshage skulle tage de afgørende livtag med havet. En 27 meter høj bredskuldret jætte, der selv vejede 900 tons og i de stærke arme kunne løfte 600 tons og vel at mærke holde denne vægt helt i ro og i strakt arm, indtil havbunden var klargjort og den enorme sænkekasse forsigtigt anbragt på sin blivende plads. Den kunne klare bølgekraft på op til 200 tons uden at lade sig anfægte af det. Prisen for en sådan kæmpe var fem millioner kroner. Det er 57 millioner i nutidskroner.
Historien om verdens største kran fortælles i det andet bind om Hanstholms historie, der udkommer 4. november. ’Drømmen om en havn’ var titlen på det første bind fra 2013. Det sluttede omkring 1960 med havnelovens vedtagelse og begyndelsen på havnebyggeriet.
I den nye bog er det ’Drøm og virkelighed’, som forfatterne Knud Holch Andersen, Mie Buus og Flemming Skipper beretter om på mere end 400 sider og med 300 illustrationer. Det er Hanstholm skrevet ind i den store historie om vækst og krise i et Danmark i forandring. Hanstholmen rummer det 20. århundredes udviklingshistorie med voldsomme forandringer over blot tre generationer.
7980Jætten, verdens største kran, var af skotsk afstamning, bygget af et firma i Glasgow, Sir William Arrol & Co. Limited i samråd med det konsortium af ingeniørvirksomheder, der havde ansvaret for havnebyggeriet. Den kom derfor naturligt nok til at gå under navnet Sir William. En kran af disse dimensioner lader sig ikke uden videre transportere over længere afstande. Sir William ankom til Aalborg Havn i enkeltdele på op til de 25 tons, der var maksimum for havnekranens løfteevne. Delene blev så fragtet til byggepladsen ved Helshage på lastbiler. Skotske teknikere mødte op i Hanstholm i vinteren 1964 for at færdigmontere kranen og prøvekøre hele anlægget.
Så var Sir William klar til at trække i arbejdstøjet, men kranen kom til at døje med et par uheld, der betød, at det først var i april 1965, den for alvor viste, hvad den duede til. Men derefter arbejdede Sir William støt og roligt, når det var ’kassevejr’ og byggede efterhånden hele den østre ydermole op. Da kranen var færdig med det, blev den ved en meget kompliceret manøvre i sommeren1968 flyttet ind over havneområdet, der nu for længst var taget i brug, og over til den vestre ydermole, som den derefter gik i gang med. Med udgangen af 1970 kunne Sir William melde ’færdigt arbejde’.
’Drøm og virkelighed’ er en generationshistorie med de mange unge familier, der etablerer sig i Hanstholm i løbet af 1960erne og de udfordringer, de møder gennem de følgende årtier. Med bl. a. en dramatisk udvikling af havfiskeriet, færgefart og kommunesammenlægning fulgt op til dag med de ambitiøse planer for en udvidelse af havnen. En fremtidsdrøm fra mellemkrigstiden forstærket af 1960ernes optimisme lever fortsat i den aktuelle udbygningsplan.
I de sidste fem år har Lokalhistorisk Arkiv foretaget en omfattende indsamling af kilder og gennemført forskning og formidling omkring Hanstholms historie gennem de sidste 100 år. Museum Thy, Museumscenter Hanstholm og mange mennesker med tilknytning til Hanstholm har deltaget i arbejdet. Levende kilder har spillet en afgørende rolle, og der er gennemført 30 interviews, der er afgivet skriftlige beretninger, og mange har hjulpet med personoplysninger og indsigt i de forskellige områder. Hanstholm Havn har været et af danmarkshistoriens største egnsudviklingsprojekter med afgørende betydning for Thy og sammen med tvillingehavnen i Hirtshals for hele Nordjylland.

Thy atter frit

Biografejer Georg Pors´12 min. lange film om befrielsesdagene i Thisted.

 

Tømmerby – Lild  1900-1970

Fortalt af Kresten Møller

 

KrestenMllerKr. Møller f. 1896, d. 1988.
Boede på fødegården Mølkjærgaard, Søndergade 36, Frøstrup. Han overtog gården efter sine forældre i 1923, og solgte den til sin søn i 1953.
Medlem af Tømmerby-Lild sogneråd i 11 år, heraf de 8 som kasserer. Sognefoged i 24 år fra 1940, virkede som lokalmedarbejder for Sparekassen Thy her i Frøstrup.

Som pensionist var han meddeler til Nationalmuseet, da de i hans erindringer fandt oplysninger, som de ikke havde andre steder.

 

Klik her for at læse erindringerne om Tømmerby-Lild

 

 

Hvis Krigen kommer!

Øvelse i Thisted i 1960erne

16. min.

 

Lokalhistoriske bøger - digitaliseret

Klik på billederne for at downloade pdf-filer

 

Drommen om en havn forside Hanstholm mellem drm og virkelighed
Hvor vejene mdes forside Thylejren
RumiThy-1 hedevigsdagbog
Torvene Koebstad1
TKHbd2forside Vandring0Forside
THISTED KØBSTAD 3 Thisted Havn 1
forsidefjernvarme detrenevandforside
Handbog for Vagekoner forside 500quizforside
hvornaarvardetforside Besttelsesestiden i Vorupr 1
Pop og Pigtraad om mere end 200 musikere og 65 orkestre fra popmusikkens guldalder i Thy Paperback Torstedbog
Thisted gennem tiderne  JAVA for
Valg i Thisted  Thy landet mod nordvest forside
Et barnemord i Thy  Sejlklubben100

Dengang Norge blev til Norge

- og dengang Thykysten spillede en vigtig rolle for det norske folks overlevelse.

NordenI år er det 200 år siden Norge løsrev sig fra sit tilhørsforhold til Danmark og fik sin egen demokratiske forfatning. Een af de første af slagsen i Europa. I den anledning har Foreningen Norden i Skien taget initiativ til at udgive en bog, der fortæller om, hvorledes der så ud i Norden, da Norge "blev født". Og udgangspunktet har været et historisk tidsbillede af venskabsbyerne Uddevalla, Skien og Thisted.
Bogen kan hentes her som pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune


SLA - Sammenslutningen af Lokalhistoriske arkiver bragte i maj 2016 et portræt af arkivet i bladet Omslaget. Læs artiklen her!

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune varetager den samlede lokalhistoriske indsats i Thisted Kommune, men delt i to afdelinger i Thisted og Hurup. De to afdelinger under Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune har til opgave at pleje det lokalhistoriske arbejde i hver deres geografiske område. Thisted afdelingen med base i J.P. Jacobsens Hus har til opgave at dække den nordlige del af kommunen, medens Hurup afdelingen har til opgave at dække den sydlige del af kommunen.

Dkningsomrde LokalhistoriLokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune varetager også en funktion som et særligt paragraf 7 arkiv, hvilket betyder, at de kommunale arkivalier ikke længere afleveres til det statslige arkivvæsen, men til Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.
Hvorledes arkivet systematisk registrerer arkivalierne fremgår af denne oversigt!
Hurup afdelingen fokuserer på sognene markeret med blåt. Thisted afdelingen fokuserer på sognene markeret med hvidt.
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, Thisted afd. bor i J.P. Jacobsens fødehjem på J.P. Jacobsens Plads nr. 8.

Foreningsarkiver

En lang række foreninger har afleveret deres gamle forhandlingsprotokoller, kassebøger, medlemslister, scrapbøger m.m. til arkivet, der opbevarer arkiverne for eftertiden. Medlemmerne kan til enhver tid komme og studere foreningens historie - og samtidig kan andre også have glæde af de oplysninger, der ligger gemt i foreningsarkivet.
Netop foreningerne har haft afgørende betydning for egnens udvikling. I deres arkiver finder vi oplysninger om tidligere tiders græsrodsbevægelser i referaterne fra f.eks. andelsmejeriets, sygekassens og partiforeningens generalforsamling. Foreningsarkivet afspejler ofte mere end noget andet tidens strømninger og holdningsændringer, der er vigtige at kortlægge for at kunne forstå samfundsudviklingen.
Gennem kampagner er der gjort en særlig indsats for at indsamle lokale arkiver og en lang række foreninger har benyttet sig af tilbuddet.

Virksomhedsarkiver

Også i virksomhedsarkiverne er der vigtigt stof at hente om den lokale historie. Det gælder, hvad enten virksomheden er en fabrik, en købmandsforretning eller en håndværksmester.

Arkiver fra private

Om hvert eneste menneske kan der »opstå« et arkiv af personlige papirer: dåbsattest, soldaterpapirer, ansættelsespapirer, breve, scrapbøger, erindringer og lignende, der er med til at tegne et billede af det enkelte menneske – og dermed det omgivende samfund. Lokalhistorisk Arkiv har gennem årene modtaget værdifulde private arkiver og er til stadighed interesseret i afleveringer fra private.

Lokale bøger og aviser

Biblioteket har gennem årene samlet bøger og andet trykt materiale, der vedrører egnen i fortid og nutid, så brugerne kan være sikre på at finde al relevant materiale fra egnen. Denne samling kan benyttes på Lokalhistorisk Arkiv.
På Lokalhistorisk Arkiv fortages en daglig registrering af lokalstoffet i Thisted Dagblad. Registreringen omfatter både personer og emner.
Men også de ældre aviser er helt eller delvist registeret efter emner og personer.

Gammel billede af J.P. Jacobsens HusFotografier og film

I de sidste hundrede år har fotografiet hjulpet os til en sikker fornemmelse af forandringer i vore omgivelser. Og siden 20'erne har filmen været et supplement til det faste billede.

Lokalhistorisk Arkiv råder over en omfattende samling af fotografier og film. Fotosamlingen vokser støt, dels gennem gaver fra privatpersoner og foreninger - og arkivets egne affotograferinger af de fotografier, som vi låner.
Billedsamlingen dækker hele kommunen og er registreret på en sådan måde, at det via et index er muligt at søge både på emner og personer.
Samlingen af film er digitaliseret.

Det kommunale arkiv

Thisted Rådstuearkiv og de gamle sognekommuners arkiver er for de ældste deles vedkommende afleveret til Landsarkivet i Viborg.

Af hensyn til privatlivets fred er alle offentlige arkiver ikke tilgængelige før 50 år efter deres oprindelsestidspunkt. For særligt følsomme oplysninger gælder det, at arkivalierne skal være 80 år gamle, før de er tilgængelige for udenforstående.
Men en del arkivalier, f.eks. vedrørende ejendomme, planforhold og lignende er tilgængelige for offentligheden i det omfang, de har været det på tilblivelsestidspunktet.
Selv om hovedparten af de kommunale arkivalier er afleveret til Landsarkivet i Viborg, er der siden 1985 sket en sanering af Thisted Kommunes fjernarkiv, således at de ældste - og i administrativ henseende »døde« arkivalier - er opbevaret og registreret på Lokalhistorisk Arkiv, der også har udarbejdet registrant over de kommunale arkivalier på Landsarkivet i Viborg. Og siden 2007 har arkivet fungeret som §7 arkiv for Thisted Kommune. Dvs. nu afleverer de kommunale forvaltninger ikke længere deres arkivalier til Statens arkiver, men til os.

Registrering

Alt materiale, der indleveres til opbevaring på Lokalhistorisk Arkiv, bliver registreret via edb, og der udarbejdes fortegnelser over indholdet i de enkelte arkiver, så de besøgende har mulighed for at finde frem til det ønskede arkivmateriale. Hvad der findes fremgår af den elektroniske registrant, der findes her på webstedet.

Læsepladser

Lokalhistorisk Arkiv har sin egne læsesale i Hurup og Thisted. Her kan alle komme, hvad enten de har et bestemt emne, de vil undersøge, eller de blot ønsker at orientere sig i arkivets samlinger. Arkivets personale vejleder de besøgende i brugen af arkivets materialer.

Da store dele af arkivet opbevares på et fjernmagasin, må man være forberedt på, at det kan tage lidt tid, inden det ønskede materiale kan benyttes.

Fra lsesalen i ThistedKopier af arkivalier af de statslige arkiver

Det kan være vanskeligt at sige, hvor langt tilbage i tiden arkivalierne på arkivet rækker, men de ældste bevarede kilder til egnens historie vil typisk kunne findes i Rigsarkivet i København og Landsarkivet i Viborg.

l landsarkiverne skal alle lokale stats- og amtslige forvaltninger - aflevere deres arkivalier - det gælder f. eks. sognepræster, dommere, politimestre, distriktstoldkamre m.v.
I Rigsarkivet opbevares alle lokale arkiver før 1559 samt centraladministrationens arkiver, heriblandt de reviderede regnskaber for lokale embedsmænd.
For at kunne hjælpe de besøgende, der ønsker viden om egnens ældre historie, samt slægtshistorikere, hvis familie har tilknytning til Thy, har arkivet købt kopier af de mest benyttede arkivalier, bl.a. folketællinger, kirkebøger, brandtaksationer, tingbøger o.s.v. Kopier erhverves dels i form af fotokopier, dels som mikrofilm til læsning i mikrofilmapparater.

Forskning og formidling

Det er et af Arkivets mål selv at bidrage til skabelsen af ny viden om byens og egnens historie ved at foretage undersøgelser af dens udvikling. Denne forskning er også helt nødvendig for at give arkivets medarbejdere den indsigt, der er nødvendig for at kunne yde de besøgende kvalificeret vejledning i brugen af samlingerne. Resultaterne af denne forskning bliver så vidt muligt publiceret som artikler, bøger og foredrag.

 

Registrering af arkivalier - forvaltninger

shapeimage 8Inden arkivalierne kan afleveres til §7-arkivet, er det nødvendigt, at de bliver registreret. Denne opgave påhviler den afleverende myndighed.

Det er dansk arkivpraksis, at alle arkivalier ordnes og registreres efter det såkaldte ’proveniensprincip’. Det vil sige, at arkivalierne skal registreres efter det system, som den afleverende myndighed har bygget arkivet op efter. Eksempler på typiske systemer er Kl-journalsystem, vejnavne, matrikelnummer, cpr-nummer eller datoorden.

Når man skal registrere arkiverne, sker det via arkivets hjemmeside.

Her inddateres en registratur for hver arkivserie i registraturformularen. Det vil sige, har man en arkivserie med KL-sager og en arkivserie bestående af personsager, skal man udfylde et registraturblad for både KL-sagerne og personsagerne.

For at logge på er det nødvendigt med et brugernavn og et password.

Send en e-mail - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  til arkivet og få tilsendt brugrnavn og adgangskode.

Klik her for at få adgang til databasen med inddateringsformularen

Registrering af arkivalier - institutioner

Alle kommunale institutioner og/eller organisationer, der modtager væsentlige økonomiske midler fra Thisted Kommune skal registrere deres arkiver i databasen herunder.

Adgangen til databasen kræver brugernavn og adgangskode.

Send en e-mail til arkivet - adressen er arkiv@thisted.dk og få tilsendt brugernavn og adgangskode.

Få adgang til databasen ved at klikke her!

Søge og registrere

Arkivjura

shapeimage 2 3Herunder finder du henvisninger til den væsentlige del af den jura, der knytter sig administration af arkiver

GENERELT

E-ARKIVALIER

  • Bevaring og kassation af kommunale IT-systemer Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne nr. 183 af 26. januar 2018. Bestemmelserne gælder for arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af kommunerne efter 1. januar 2007, samt for arkivalier fra kommunale fællesskaber og samarbejder.
  • Vejledning til bekendtgørelse nr. 183 om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne 2007ff

PAPIRARKIVALER

Bestilling af arkivalier til administrativ brug

shapeimag§7 arkivets opgave er at sikre de kommunale arkiver til brug for blandt andet den kommunale administration.

Opstår der et behov for at låne arkivalier fra §7 arkivet sker det via SBSYS.

Se denne vejledning.

 

Men inden da kan man foretage en søgning i arkivets elektroniske databaser for at finde oplysninger om de ønskede arkivalier. For at kunne udfylde låneformularen er det nødvendigt at vide, hvem arkivskaberen er, hvilket nummer arkivet har - og hvilke(n) pakke(r) man skal bruge.
Herefter klikker man på “bestil materiale” og udfylder formularen med de relevante oplysninger.

Arkivet vil tilstræbe at levere de ønskede data i løbet af få arbejdsdage.

Den normale udlånsperiode for arkivalier er tre uger. Arkivalierne skal afhentes og afleveres på en af arkivets afdelinger i Thisted eller Hurup - eller på maskinstuen på Thisted Rådhus.

Thisted Kommunes §7 arkiv

Thisted Kommunes §7 arkiv

LATK1aMed Thisted Kommunes vedtagelse af arkivinstruks den 19. april 2007 skete der en ændring af kommunens praksis omkring forvaltning af arkivalier. Den væsentligste ændring var oprettelsen af et såkaldt paragraf 7-arkiv – navngivet efter arkivlovens paragraf 7.

Det indebærer, at kommunen afleverer sine ældre arkivalier til sit eget paragraf 7 arkiv, der i forhold til forvaltningen af arkivalierne har samme status, som det statslige arkivvæsen ville have haft, hvis arkivalierne var blevet afleveret dertil. Det er Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, der varetager de funktioner, der er knyttet til paragraf 7 arkivet.

LATK fungerer både som rådgiver i sager vedrørende kommunale arkiver og som formidlende arkiv i relation til de kommunale arkivfonds, der allerede er afleveret - og bliver afleveret i fremtiden.

I denne afdeling af Lokalhistorisk Arkiv hjemmeside er der adgang til de værktøjer, den arkivansvarlige har brug for i dagligdagen i form af vejledninger og lovstof mm.

Radio Thy

Nu og Da

Stationen sendte lokalradio fra 1986 til 2002. Een af de populære udsendelser stod lokalhistorikeren og radiomanden Svend Sørensen for.
Under temaet "Her og Nu" kom udsendelserne vidt omkring i Thy - både geografisk og tidsmæssigt.
Ved et enkelt klik kan man genopleve Radio Thy omkring 1986-1995.

I-Radio-Thy-tegning

1988 arkæologisk set

1990.02.10 0280 lilleStenøkser fundet mellem Vilsund og Koldby, 1990

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jytte Nielsen orienterer om museets fund i 1988, bl.a. lerkar og flintøkser i Vildsund samt fund fra stenalderen i Gærup.

 

7 år i Amerika

Tages 029 lilleIngemann Ibsen

91-årige Ingemann Ibsen, tidligere Skinnerup, fortæller om sin opvækst i Thy og de første manddomsår i USA

 

Arbejderbevægelsens historie i Thy

Smede og maskinarbejdernes fagforening 1. maj Smede og maskinarbejdernes parade 1. maj ca. 1935

Svend Sørensen genfortæller arbejderbevægelsens historie i Thy ud fra et materiale indsamlet af en lokal arbejdsgruppe, der bl.a. har haft arkivar Orla Poulsen som drivkraft.

Barn i Ydby under Besættelsen

 

Rigmor Pedersen, Thisted, beretter om sin opvækst i Ydby under Besættelsen.

Blomsterstøvet fortæller om Thys fortid

Bedsted 05skMose ved Bedsted

Svend Thorkild Andersen, Danmarks Geologiske Undersøgelser, redegør for, hvordan jordprøver kan fortælle om oldtidens plantevækst. Der omtales en gravhøj ved Egshvile i Vester Vandet og en mose ved Bedsted.

Da kårene var små

7448Inger Amby Kristensen

Inger Amby, Thisted (f. 1918) husker tilbage på barndomstiden i Sydthy mellem Heltborg og Visby.

Da skårene blev klinket

 

Kr. Skammelsen, Skyum, forklarer, hvordan man klinkede i gamle dage.

Den gamle herregaard

Den gamle Herregård

Etnolog Hanne Mathiesen, Thisted Museum, fortæller om tilblivelsen og indholdet af bogen Den gamle Herregård, der udkom i 1988.

Der bor en bager ...

Bager Christensen Nørregade lilleBagermester Carl Christensen og frue

Bagermester Carl Christensen fortæller om tiden som bager i Nørregade i Thisted.Digteren Thøger Larsen

 

Hemming Klokker, Lemvig Museum, tegner et portræt af digteren Thøger Larsen og hans interesse for astronomi, som har inspireret til anlæggelse af en planetsti.

El i 75 år

Status over festen

I anledning af Thy Højspændingsværks 75 års jubilæum fortæller Uffe Larsen, Holger Pedersen, Tage Rokkjær og Børge Simonsen om værkets historie.

En familietragedie for 100 år siden i Kaase

 

Et besøg i Korsø sammen med Jan Krogh og Erik Holm, der er medforfattere til bogen ”Sådan lå landet” (1982). Bogen tager udgangspunkt i dramatiske begivenheder på en gård i netop Korsø.

En graver og hans kirke

Hillerslev 02sHillerslev kirke

Graver Chr. Daugaard tages os med på en rundtur i Hillerslev kirke.

Fiskerkone i Lild Strand

Lild 1935. Lild strand Lild Strand, 1935

90-årige Kathrine Mouritsen fortæller om sit liv.

Flystyrt i Fårtoft

Besættelsen Fårtoft eng. flyver styrtet. 1942 lille

Jens Godiksen og Frank Weber orienterer om nedstyrtning af en engelsk flyvemaskine i oktober 1941.

Flystyrt ved Sønderhaa

 

Medvirkende: P. C. Olesen, Adolf Nielsen og Chr. Pedersen.

Fortidsminder ved Hannæs

8621 STORHelledis voldsted med lærer Arne Hjelm Nielsen i forgrunden

Udsendelsen besøger voldstedet Helledis, hvor etnolog Hanne Mathisen, Thisted Museum, forklarer om stedets historie. Også vikingegravpladsen i Højstrup besøges.

Fra Hillerslev skoles indvielse

Hillerslev skoleHillerslev skole

Hillerslev skoles indvielse i 1960. Redigeret udsendelse efter båndoptagelser foretaget af Bertel Bach. Medvirkende: Amtmand Egedorf, sognerådsformand Jens Sunesen, sognepræst Viggo Berg, skoleleder Viggo Thorup, Chr. Overgaard, Johannes Hinding og Carl Krabbe.

Fra stavnsbånd til egnsmuseum

TD 2015003 BE 39 lilleBedsted 1988: "Frihed er den bedste muld" af Jytte Borberg, Fjaltring, i anledning af 200-året for stavnsbåndets ophævelse, opført på gårdspladsen på Tandrup. Foto: Leif Damsgaard Jensen.

Poul Møller, Floulev, fortæller om indsamling af genstande til markering af 200-året for stavnsbåndets ophævelse.

Gamle skoler i Thisted

Gamle Borgerskole 6 lille1930. Den Diderichsenske Skole, også kaldet Den Gamle Borgerskole, Storegade 10. I baggrunden skolebygningen i Storegade, i forgrunden overlærerboligen, senere Café Morsø. Skolen opførtes 1837 og nedlagdes 1883

Skoleinspektør Bjarne Søndberg tager lytterne med på en tur rundt i Thisted.

Gamle viser

 

Som 95-årig spillede og sang Martinus Thomsen for Dansk Folkemindesamling. Udsendelsen giver smagsprøver fra denne optagelse, og datteren Grethe Kvist fortæller om hans liv.


Gettrup mejeri

 

Tidligere mejeribestyrer Mads Okslund fortæller til Jens Toft Simonsen om Helligsø-Gettrup mejeri.


Hans Hansen

Mappe 20 side 143 rk 4 nr. 3. 05.11.1968Lærer Hans Hansen

Mindeudsendelse om lærer Hans Hansen, Hanstholm, som portrætteres af Bent Holmstrup. Desuden høres en original optagelse med Hans Hansen, der fortæller om kirkens forhold under Besættelsen. 

Hanstholm Fyr

Thisted Florian Martensen LarsenFlorian Martensen-Larsen

Tidligere amtmand Florian Martensen-Larsen tager os med op i Hanstholm Fyr.

Hekseforfølgelse

 

Svend Sørensen fortæller i en direkte udsendelse om hekseforfølgelser.

Hørdum Kirke

Anders Tange Hørdum Kirke lilleSognepræst Anders Tange

Sognepræst Anders Tange tager lytterne med på kirkegården og i kirken i Hørdum.

Jeg samler på oldsager

 

Radio Thy er sammen med arkæolog Jens-Henrik Bech på besøg hos Jens Mikkelsen, Bedsted.

Jens Glob og Hvidbjerg Kirke

TD 2015007 1981 387 lille1981. Jens Glob-spillene på Thyholm. 1. august på Hindsels, 2. august ved Odby rideskole og 3. august ved Hvidbjerg kirke.

Pastor Mundbjerg beretter om dramatiske begivenheder i Hvidbjerg Kirke på Thyholm.

Jens Karl Førby

 

Anne Jensen fortæller om sin far Jens Karl Førby fra Hamborg, kaldet Jens Kå’l. Udsendelsen indeholder uddrag med hans spillemandsmusik fra en båndoptagelse fra 1980.

Jernalder i Nørhaa

NY 914Lerkar fra Nørhå

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jens Nielsen fortæller om udgravningen af en jernalderboplads i Nørhå og om tidligere fund af nogle store lerkar.

Jernalderboplads ved Hejrhøj

84 stor

Hejrhøjvej. Udgravning af boplads fra romersk jernalder. Arkæologerne har fundet flere hustomter med bl.a. tydelige tørvevægge, stenlagte indgangspartier samt et ildsted

Arkæolog Martin Mikkelsen tager os med på en udgravning tæt ved Thisted.

Johan Skjoldborgs hus

Johan Skjoldborgs hus i Øsløs lilleHuset i Øsløs

En beskrivelse af huset og dets indretning. Medvirkende: Frank Svendsen, Peter Jensen, Lars Klemme og Hanne Mathiesen fra Thisted Museum samt Kirsten Jørgensen, Øsløs.

Lindahlsminde Skole

Lindahlsminde Skole i Tygstrup nu nedrevet

(sendt 31/5 1987) Lærer Jørgen Krog og kustode Anne Rasmussen fortæller om skolemuseet, der lå i nærheden af Vestervig Kirke. Også samtale med to tidligere elever: Alfred Rasmussen og Stella Pedersen.

Martin Jensen

Mindesten for Martin Jensen lille

Ved mindestenen for forfatteren Martin Jensen i Sundby fortæller broderen Johannes Jensen om forfatterens liv.

Molermuseet

 

Vi besøger Molermuseet ved Skarrehage på Mors, hvor Bent Søe forklarer, hvad der gemmer sig i moleret.

Museumssamling i Vorupør

 

Vi er på besøg i Vorupør, hvor der ved et cafeteria er nyindrettet en samling af historiske ting med tilknytning til kystfiskeriet. Medvirkende: Kristian Munk Pedersen, Jens Kristensen og Niels Grønkjær.

Niels Agerholm

 

Tidligere sognerådsformand Niels Agerholm (f.1911) beretter om sin opvækst i Skinnerup.

Oldtidskirkegården i Ydby

Nr. 79

En reportage fra oldtidshøjene på Ydby Hede, hvor arkæolog Jens-Henrik Bech beretter om stedets historie.

Oldtidsudstilling 1987

170683Arkæolog Jens-Henrik Bech

Arkæolog Jens-Henrik Bech orienterer om opbygningen af en ny oldtidsudstilling på Thisted Museum.

 

Om P.L. Hald

Thisted 1953. P.L.Hald

Helge Hald (f. 1908) fortæller om sin far, der i over 50 år var leder af museet i Thisted.

Samtale med Jens Holm

 

Samtale med den 85-årige Jens Holm, der stammede fra Sennels. Indledningsvis reciterer han J. Kirk.

Sjørring Kirke m. Henrik Bolt-Jørgensen

Sjørring 2019. Sjørring Kirke. beskåret og lilleSjørring kirke

Vi aflægger kirken i Sjørring et besøg sammen med gymnasielektor Henrik Bolt-Jørgensen.

Sjørring Volde

Sjørring 16s

Vi går rundt på voldene i Sjørring med arkæolog Jens-Henrik Bech som guide.

Skovsted-Montana

 

En udvandrersaga fortalt i gamle breve. Magda Madsen fortæller om Jeppe Larsen Jeppesen, der udvandrede i 1909. Oplæsning af breve: Lene Poulsen og Aksel Kristensen.

Smeden i Sennels

 

Sigfred Jensen fortæller om sit liv som smed i Sennels.

Strandfoged og redningsmand Anders Præstgaard, Hanstholm

06 12 2007 3Anders Præstgaard

Et portræt af Anders Præstgaard, der som toårig kom til Hansted i 1902.

Sæsonens historiske årbøger 1988

 

Et signalement af årbøgerne 1989 givet af Hanne Mathiesen, Jytte Nielsen, Poul Møller og Aksel Kirk.

Sæsonens historiske årbøger 1987

 

Eigil T. Andersen, Anna Overgård og Orla Poulsen orienterer om de historiske årbøger 1987.

Thisted Brandvæsen

Thisted Brandvæsen 1984 lilleThisted Brandvæsen 1984

Udsendelsen giver et historisk overblik over brandslukningens historie. Derefter en snak med Alfred Beck og Niels Outsen, Thisted Brandvæsen.

Thylands Ungdomsskole 40 år

Hundborg 1949 50. Thylands ungdomsskole

Helene Hansen om oprettelsen af Thylands Ungdomsskole i Hundborg i 1947.

Tro i Thy

031Illustration fra billedserien til bogen

I forbindelse med udgivelse af bogen ”Tro i Thy” snakker Anne Villadsen, Knud Holch Andersen og Uffe Larsen.

Træskomand i Sønderhaa

Skomager Peter Kroer Legindvej 1980 lilleTræskomand Peter Kroer

 En samtale med Peter Kroer om hans liv og arbejde.

Valg i 1890'erne

Valg i Thisted

I anledning af udgivelsen af bogen ”Valg i Thisted” orienterer Orla Poulsen og Jens Ole Petersen om bogens indhold.

Valgmenigheden i Vesløs

Vesløs Valgmenighedskirken 2019.1 lilleVesløs valgmenighedskirke

I valgmenighedskirken møder vi Peder Ottesen og ægteparret Agnethe og Gustav Kaspersen.

Vækkelse, fiskere og Kristendom

Stenbjerg 1940. Jens Morbjerg MadsenJens Morbjerg Madsen

Programmet ”Nu og Da” besøger Jens Morbjerg Madsen i Stenbjerg.

Øsløs i gamle dage

Øsløs 1954Familien Sunesen

Sofie og Niels Sunesen fortæller om deres liv i Øsløs.

Østerild Skole 25 år

13 035 lilleRejsegilde, Østerild skole

Uddrag af skoleinspektør Bertel Bachs optagelser ved indvielsen af skolen i 1962. Medvirkende bl.a.: Jens Kirk, lærer Jensen, amtmand Martensen Larsen, Carl Thøgersen, Oscar Lynge, pastor Langkjer, arkitekt Jespersen, mejeribestyrer Christensen og Chr. Langballe.

 

Radio Thy

Nu og Da

Stationen sendte lokalradio fra 1986 til 2002. Een af de populære udsendelser stod lokalhistorikeren og radiomanden Svend Sørensen for.
Under temaet "Her og Nu" kom udsendelserne vidt omkring i Thy - både geografisk og tidsmæssigt.
Ved et enkelt klik kan man genopleve Radio Thy omkring 1986-1995.

I-Radio-Thy-tegning

1988 arkæologisk set

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jytte Nielsen orienterer om museets fund i 1988, bl.a. lerkar og flintøkser i Vildsund samt fund fra stenalderen i Gærup.

File don't exists.

7 år i Amerika

91-årige Ingemann Ibsen, tidligere Skinnerup, fortæller om sin opvækst i Thy og de første manddomsår i USA

File don't exists.

Arbejderbevægelsens historie i Thy

Svend Sørensen genfortæller arbejderbevægelsens historie i Thy ud fra et materiale indsamlet af en lokal arbejdsgruppe, der bl.a. har haft arkivar Orla Poulsen som drivkraft.

Barn i Ydby under Besættelsen

Rigmor Pedersen, Thisted, beretter om sin opvækst i Ydby under Besættelsen.

File don't exists.

Blomsterstøvet fortæller om Thys fortid

Svend Thorkild Andersen, Danmarks Geologiske Undersøgelser, redegør for, hvordan jordprøver kan fortælle om oldtidens plantevækst. Der omtales en gravhøj ved Egshvile i Vester Vandet og en mose ved Bedsted.

File don't exists.

Da kårene var små

Inger Amby, Thisted (f. 1918) husker tilbage på barndomstiden i Sydthy mellem Heltborg og Visby.

File don't exists.

Da skårene blev klinket

Kr. Skammelsen, Skyum, forklarer, hvordan man klinkede i gamle dage.

File don't exists.

Den gamle herregaard

Etnolog Hanne Mathiesen, Thisted Museum, fortæller om tilblivelsen og indholdet af bogen Den gamle Herregård, der udkom i 1988.

File don't exists.

Der bor en bager ..

Bagermester Carl Christensen fortæller om tiden som bager i Nørregade i Thisted.

File don't exists.

Digteren Thøger Larsen

Hemming Klokker, Lemvig Museum, tegner et portræt af digteren Thøger Larsen og hans interesse for astronomi, som har inspireret til anlæggelse af en planetsti.

File don't exists.

El i 75 år

I anledning af Thy Højspændingsværks 75 års jubilæum fortæller Uffe Larsen, Holger Pedersen, Tage Rokkjær og Børge Simonsen om værkets historie.

File don't exists.

En familietragedie for 100 år siden i Kaase

Et besøg i Korsø sammen med Jan Krogh og Erik Holm, der er medforfattere til bogen ”Sådan lå landet” (1982). Bogen tager udgangspunkt i dramatiske begivenheder på en gård i netop Korsø.

File don't exists.

En graver og hans kirke

Graver Chr. Daugaard tages os med på en rundtur i Hillerslev kirke.

File don't exists.

Fiskerkone i Lild Strand

90-årige Kathrine Mouritsen fortæller om sit liv.

File don't exists.

Flystyrt i Fårtoft

Jens Godiksen og Frank Weber orienterer om nedstyrtning af en engelsk flyvemaskine i oktober 1941.

File don't exists.

Flystyrt ved Sønderhaa

Medvirkende: P. C. Olesen, Adolf Nielsen og Chr. Pedersen.

File don't exists.

Fortidsminder ved Hannæs

Udsendelsen besøger voldstedet Helledis, hvor etnolog Hanne Mathisen, Thisted Museum, forklarer om stedets historie. Også vikingegravpladsen i Højstrup besøges.

File don't exists.

Fra Hillerslev skoles indvielse

Hillerslev skoles indvielse i 1960. Redigeret udsendelse efter båndoptagelser foretaget af Bertel Bach. Medvirkende: Amtmand Egedorf, sognerådsformand Jens Sunesen, sognepræst Viggo Berg, skoleleder Viggo Thorup, Chr. Overgaard, Johannes Hinding og Carl Krabbe.

File don't exists.

Fra stavnsbånd til egnsmuseum

Poul Møller, Floulev, fortæller om indsamling af genstande til markering af 200-året for stavnsbåndets ophævelse.

File don't exists.

Gamle skoler i Thisted

Skoleinspektør Bjarne Søndberg tager lytterne med på en tur rundt i Thisted.

File don't exists.

Gamle viser

Som 95-årig spillede og sang Martinus Thomsen for Dansk Folkemindesamling. Udsendelsen giver smagsprøver fra denne optagelse, og datteren Grethe Kvist fortæller om hans liv.

File don't exists.

Gettrup mejeri

Tidligere mejeribestyrer Mads Okslund fortæller til Jens Toft Simonsen om Helligsø-Gettrup mejeri.

File don't exists.

Hans Hansen

Mindeudsendelse om lærer Hans Hansen, Hanstholm, som portrætteres af Bent Holmstrup. Desuden høres en original optagelse med Hans Hansen, der fortæller om kirkens forhold under Besættelsen.

File don't exists.

Hanstholm Fyr

Tidligere amtmand Florian Martensen-Larsen tager os med op i Hanstholm Fyr.

File don't exists.

Hekseforfølgelse

Svend Sørensen fortæller i en direkte udsendelse om hekseforfølgelser.

File don't exists.

Hørdum Kirke

Sognepræst Anders Tange tager lytterne med på kirkegården og i kirken i Hørdum.

File don't exists.

Jeg samler på oldsager

Radio Thy er sammen med arkæolog Jens-Henrik Bech på besøg hos Jens Mikkelsen, Bedsted.

File don't exists.

Jens Glob og Hvidbjerg Kirke

Pastor Mundbjerg beretter om dramatiske begivenheder i Hvidbjerg Kirke på Thyholm.

File don't exists.

Jens Karl Førby

Anne Jensen fortæller om sin far Jens Karl Førby fra Hamborg, kaldet Jens Kå’l. Udsendelsen indeholder uddrag med hans spillemandsmusik fra en båndoptagelse fra 1980.

File don't exists.

Jernalder i Nørhaa

Arkæologerne Jens-Henrik Bech og Jens Nielsen fortæller om udgravningen af en jernalderboplads i Nørhå og om tidligere fund af nogle store lerkar.

File don't exists.

Jernalderboplads ved Hejrhøj

Arkæolog Martin Mikkelsen tager os med på en udgravning tæt ved Thisted.

File don't exists.

Johan Skjoldborgs hus

En beskrivelse af huset og dets indretning. Medvirkende: Frank Svendsen, Peter Jensen, Lars Klemme og Hanne Mathiesen fra Thisted Museum samt Kirsten Jørgensen, Øsløs.

File don't exists.

Lindahlsminde Skole

(sendt 31/5 1987) Lærer Jørgen Krog og kustode Anne Rasmussen fortæller om skolemuseet, der lå i nærheden af Vestervig Kirke. Også samtale med to tidligere elever: Alfred Rasmussen og Stella Pedersen.

File don't exists.

Martin Jensen

Ved mindestenen for forfatteren Martin Jensen i Sundby fortæller broderen Johannes Jensen om forfatterens liv.

File don't exists.

Molermuseet

Vi besøger Molermuseet ved Skarrehage på Mors, hvor Bent Søe forklarer, hvad der gemmer sig i moleret.

File don't exists.

Museumssamling i Vorupør

Vi er på besøg i Vorupør, hvor der ved et cafeteria er nyindrettet en samling af historiske ting med tilknytning til kystfiskeriet. Medvirkende: Kristian Munk Pedersen, Jens Kristensen og Niels Grønkjær.

File don't exists.

Niels Agerholm

Tidligere sognerådsformand Niels Agerholm (f.1911) beretter om sin opvækst i Skinnerup.

File don't exists.

Oldtidskirkegården i Ydby

En reportage fra oldtidshøjene på Ydby Hede, hvor arkæolog Jens-Henrik Bech beretter om stedets historie.

File don't exists.

Oldtidsudstilling 1987

Arkæolog Jens-Henrik Bech orienterer om opbygningen af en ny oldtidsudstilling på Thisted Museum.

File don't exists.

Om P.L. Hald

Helge Hald (f. 1908) fortæller om sin far, der i over 50 år var leder af museet i Thisted.

File don't exists.

Samtale med Jens Holm

Samtale med den 85-årige Jens Holm, der stammede fra Sennels. Indledningsvis reciterer han J. Kirk.

File don't exists.

Sjørring Kirke m. Henrik Bolt-Jørgensen

Vi aflægger kirken i Sjørring et besøg sammen med gymnasielektor Henrik Bolt-Jørgensen.

File don't exists.

Sjørring Volde

Vi går rundt på voldene i Sjørring med arkæolog Jens-Henrik Bech som guide.

File don't exists.

Skovsted-Montana

En udvandrersaga fortalt i gamle breve. Magda Madsen fortæller om Jeppe Larsen Jeppesen, der udvandrede i 1909. Oplæsning af breve: Lene Poulsen og Aksel Kristensen.

File don't exists.

Smeden i Sennels

Sigfred Jensen fortæller om sit liv som smed i Sennels.

File don't exists.

Strandfoged og redningsmand Anders Præstgaard, Hanstholm

Et portræt af Anders Præstgaard, der som toårig kom til Hansted i 1902.

File don't exists.

Sæsonens historiske årbøger 1989

Et signalement af årbøgerne 1989 givet af Hanne Mathiesen, Jytte Nielsen, Poul Møller og Aksel Kirk.

File don't exists.

Sæsonens historiske årbøger 1987

Eigil T. Andersen, Anna Overgård og Orla Poulsen orienterer om de historiske årbøger 1987.

File don't exists.

Thisted Brandvæsen

Udsendelsen giver et historisk overblik over brandslukningens historie. Derefter en snak med Alfred Beck og Niels Outsen, Thisted Brandvæsen.

File don't exists.

Thylands Ungdomsskole 40 år

Helene Hansen om oprettelsen af Thylands Ungdomsskole i Hundborg i 1947.

File don't exists.

Tro i Thy

I forbindelse med udgivelse af bogen ”Tro i Thy” snakker Anne Villadsen Knud Holch Andersen og Uffe Larsen.

File don't exists.

Træskomand i Sønderhaa

En samtale med Peter Kroer om hans liv og arbejde.

File don't exists.

Valg i 1890erne

I anledning af udgivelsen af bogen ”Valg i Thisted” orienterer Orla Poulsen og Jens Ole Petersen om bogens indhold.

File don't exists.

Valgmenigheden i Vesløs

I valgmenighedskirken møder vi Peder Ottesen og ægteparret Agnethe og Gustav Kaspersen.

File don't exists.

Vækkelse, fiskere og Kristendom

Programmet ”Nu og Da” besøger Jens Morbjerg Madsen i Stenbjerg.

File don't exists.

Øsløs i gamle dage

Sofie og Niels Sunesen fortæller om deres liv i Øsløs.

File don't exists.

Østerild Skole 25 år

Uddrag af skoleinspektør Bertel Bachs optagelser ved indvielsen af skolen i 1962. Medvirkende bl.a.: Jens Kirk, lærer Jensen, amtmand Martensen Larsen, Carl Thøgersen, Oscar Lynge, pastor Langkjer, arkitekt Jespersen, mejeribestyrer Christensen og Chr. Langballe.

File don't exists.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1959

Indholdsfortegnelse

Balle, Torsten: En frikirkelig bevægelse i Ty

Balle, Torsten: Mindeplader i Torsted kirke

Ditlevsen, Ditlev N.: Sommertjeneste paa Bondegaarden

Elle Jensen, F.: Mere om Else Kusk

Gjødesen, Signe: Museets erhvervelser

Nørgaard, Olaf: Slægten Nørgaard på Grim-Nørgaard

Riis-Olesen, H. A.: Den brutale præst i Helligsø-Gettrup

Riis-Olesen, H. A.: Kendte politikere fra gamle dage

Rolighed, Jens: Fra Klim sogn i sidste halvdel af forrige årh.

Støvring-Nielsen, H.: Amtsforvalter Jens Hansen

Toft, E.: Et Minde om Prins Buris

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2001

Indholdsfortegnelse

 

Blak, Per: Tanker og minder om et luftfoto.

Christensen, Stinne: Et lærerhjem i Hillerslev omkring 1900.

Fastrup, Mette: Museumsliv i kvindehænder.

Gregersen, Knud: Jordemødre i Thy.

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred.

Holmehave, Ane Marie: Lokalhistorisk litteratur om Thy og Vester Hanherred 2000-2001.

Høyrup, Birgit: Husmandsbrugenes kvinder.

Jensen, Dagmar Mørk: Familie med stærke viljer.

Jensen, Poul Sasser: Den forsvundne døbefont fra Vestervig kirke.

Jørgensen, Laumann: Hulsten i kirkegårdsdiger.

Kontaktpersoner - rødderne.

Michaelsen, Peter: Daldøs - et gådefuldt gammelt brætspil.

Mikkelsen, Aage: Vikingegravpladsen og apotekeren.

Pedersen, Arne Ringgaard: Fra dyrskueplads til stadion.

Skipper, Flemming: Hr. Lærer O. Frederiksen.

Skipper, Flemming: Kvinder med forbindelser.

Skipper, Flemming: Kvinderne og chefen.

Steenberg, Odd: Demontering af de tyske forsvarsanlæg i Thy 1945.

Søgaard, Knud m.fl.: Mølller med konrmaling.

Weber, Frank : Formandens beretning 2000-2001.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2004

Indholdsfortegnelse

Jytte Nielsen og Michael Vandet: Hammans >>Malerskab<
Ove Kjær: En barndom i Thy
H. P. Myrup: Min barndom i Thisted Landsogn 
Helge Hjortdal: Minder fra barndomsår i Thisted 
Maren Andersen: Torsted Skole 1940-1962
Ghita Nørby: Små erindringsglimt om min far, Einar Nørby 
Flemming Skipper: Fire linjer og et >>leve << i Thisted 
Jens Fogh-Andersen: Kystfiskeri på lånt tid 
Flemming Skipper: Scrapbogen som historisk fortælling
Jørgen Vestergaard: Vindmøllernes pionerer 
Jens Fogh-Andersen: Illusionsnummer i klitterne 
Erik Michael Andersen: Allieret flystyrt ved Ålvandet 
Knud Holch Andersen og Orla Poulsen: Historie med jordforbindelse ..

Flemming Skipper: Chr. P. Fogtmann (1918-2003) 
Henrik Jespersen:Lokalhistorisk litteratur 2003-2004
Formandsberetning 2003-2004


Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler