Se film om Hanstholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanstholm - historien om en havn

(2007)

Filminstruktør Jørgen Vestergaards kommentar: - Med denne film vender jeg tilbage til nogle motiver, der har optaget mig fra min tidligste start i filmbranchen. I 1959 var jeg flyttet fra Thy til København, men da jeg ville tegne et filmisk billede af det gamle fattige og forsømte Hansted, før det nye havnebyggeri forandrede alting, tog jeg afsted med nogle ruller sort/hvid 16mm film og en interesseret amatørfotograf. Det var stumfilm, lyden skulle komme senere, når jeg havde klippet de bedste optagelser sammen, men ingen ville støtte færdiggørelsen. Med ”Vagt ved havet” (65) og ”Havnen” (67) genoptog jeg min fascination af Hanstholm, og nu var der både økonomi og professionelt greb om tingene.
40 års jubilæet i dag gav mig lyst til at citere fra de gamle film og sætte dem ind i en nutidig ramme af interviews med Hanstholmfolk. Det er både saglige forklaringer og personlige udsagn. Tidl. skattechef Leif Kristensen siger det med overbevisning og varme, som jeg har ladet stå som filmens slutord: ”Jeg vil da håbe, at I forstår, at jeg elsker Hanstholm, for det gør jeg – rigtig, rigtig meget. For mig er det det bedste sted, det kan jeg godt sige.”30 min.2007
MANUS OG INSTRUKTION: Jørgen Vestergaard FOTOGRAF: Orla Nielsen,dff LYD: Erik Olsen KLIPNING: Henrik Jørgensen PRODUKTION: JV Film & TV med støtte fra Thisted Kommune, Hanstholm Havn og Hanstholm Havneforum, Sparekassen Thy. Leif Kristensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havnen (1967)

Et dokumentarisk øjebliksbillede af byen Hanstholm, hvor det besværlige havnebyggeri på optagelsestidspunktet har været mere eller mindre i gang i 50 år og nu omsider er på vej til sin delvise afslutning. Billedet af Hanstholm i 1967 er billedet af et gammelt, lukket samfund i opbrud og et nyt ufærdigt på vej. Det sættes i relief af tilbageblik på havnebyggeriets historie og på Hanstholms rolle under besættelsen som et stærkt led i tyskernes vestvold.11 min.1967
MANUSKRIPT, KLIPNING, INSTRUKTION: Jørgen Vestergaard. KAMERA: Lennart Steen. PRODUCERET for Statens Filmcentral”Med fast greb om det lokale hæver filmen sig op og får alment perspektiv. Drøm-virkelighed, tidernes skift, landets forvandling.”
Niels Jensen, Danmarks Radio, Ugens Film

 

Havneindvielsen i 1967

Som ung mand tog Henning Hjorth fra Thisted sit smalfilmkamera med til de festlige dage i september 1967, da havnen i Hanstholm blev indviet. Det blev en folkefest med tusindvis af besøgende fra hele landsdelen - og blandt gæsterne var også Kong Frederik 9.

 

Havnen 1970

Dette er først og fremmest en dokumentarisk fremstilling af de tekniske og ingeniørmæssige problemer i forbindelse med bygningen af havnen i 1960´erne
20. min. Produktion: Ib Dam film A/S for Labroratoriet for Havnebygning med støtte fra Hanstholmkonsortiet. Instruktion: Flemming la Cour. Fotografer: Frank Paulsen, M. Schacke-Møller, Jeppe Jeppesen og Per Bressendorf.

 

 

Vagt ved havet (1965)

Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst, som det tog sig ud i midten af 1960erne. Her er redningsbåden fra Klitmøller på øvelse, beredskabet på Hanstholm Fyr, strandvagterne om natten, redningsskibet fra Thyborøn og endelig flyvevåbnets redningshelikopter i aktion. Men dramaet udfolder sig på baggrund af en saglig hverdagsskildring af Klitmøller og det professionelle fiskeri fra åben strand, som ophørte ved åbningen af Hanstholm havn. Instruktøren Jørgen Vestergaard har valgt at optage om vinteren, hvor naturen udfolder sin mørke og barske side. 
22 min. Manuskript, klipning og instruktion: Jørgen Vestergaard. Kamera: Lennart Steen. Produceret for Statens Filmcentral.

 

Historien om Hanstholm Havn ved 25 års jubilæet i 1992

I anledning af Hanstholm Havns 25 års jubilæum i 1992 producerede Jens Erik Hald en 20 minutter lang film, der tager sit udgangspunkt i byggeriet af havnen i 1962. Billedfortællingen beretter om indvielsen af havnen i 1967 og de senere udvidelser frem til 25 års jubilæet. Speak ved Birthe Hald.

 

Viljen viser vej

- reklamefilm for Hanstholm Havn

Produceret i 1996 af fotograf Jens Steffensen

11 min. 

I filmen ses klip fra industrien omkring Hanstholm havn og fra by, natur og kulturliv i og omkring Hanstholm.

 

I krigens spor

Billeder fra Hanstholm

Besættelsesfilmen – Krigens spor i dansk natur

Stumfilm.

11 min.

I indledningen til filmen, som er optaget af Jagtrådet i årene 1945-1946 skrives der sådan:

"Dette er ingen Jagtfilm i almindelig Forstand, men mere en Kulturfilm paa jagtligt Grundlag. Danmarks Jægere er Naturelskere. Kun et Faatal kan danne sig et skøn over de Skader, der er sket. Denne Film - optaget kort efter Besættelsen - viser en Del af Ulykkerne, der aldrig maa glemmes, men snarest bør udslettes. Det De ser, hørte forhen til vore smukkeste og mest uberørte, nationale Jagtmarker." 

Dette er et uddrag af filmen, der viser klippene fra Hanstholm.

 

 

Fiskerliv i Klitmøller, ca. 1961

Stum

16 min.

Filmen giver et indblik i datidens arbejde som kystfisker på land og ombord.

 

 

 

 

 

 

Strandingen af den tyske coaster Espe
ud for Klitmøller i 1995

 

Strandingen af den tyske coaster Espe ud for Klitmøller i 1995

Film optaget af Jens Fisker.

24 min.

Hamborg-coasteren Espe på 1200 tons strandede den 25. marts 1995 600 meter fra kysten ud for Klitmøller. Besætningen på syv mand blev samlet op af redningsskibet Vestkysten i samarbejde med en helikopter, men 2600 kubikmeter træ fra dæk og last drev i land.

Filmen viser billeder fra 25-28/3 1995, og man også et godt indtryk af de store mængder ilanddrevet træ og det enorme arbejde med at bjærge vraggodset.

Størstedelen af vraget, som var brækket i tre stykker, blev først i sommeren 2000 hævet af kæmpekranen Samson, som med sin kapacitet på 900 tons kunne læsse metallet på den pram, som skulle fragte det til Grenå til endelig skrotning.

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler