Guds ord fra Besættelsen

Af Flemming Skipper, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

web Russisk BibelDet er krigen, vi ikke kan blive færdige med. Der skrives fortsat på historien om, hvad der skete under den tyske besættelse af Danmark (1940-45), det gælder ikke mindst vurderingen af begivenhederne. Hver generation sin version af de fem år. Nye arkiver kaster nyt lys over indholdet i de allerede kendte. Og der dukker jævnligt effekter op, så tiden anderledes håndfast knyttes til Besættelsen.
Som nu denne russiske bibel, der var blandt de tyske efterladenskaber i Snedsted Missionshus i 1945. Den er nu havnet i Lokalhistorisk Arkiv i Thisted og vidner - endnu en gang - om en periode, der vendte op på så meget i et lille samfund invaderet af fremmede tropper.
Som følge af krigens udvikling i de sidste år af Besættelsen blev flere kampduelige enheder i tyskernes såkaldte "værnemagt" trukket til fronterne længere nede i Europa og erstattet af soldater fra de besatte østeuropæiske områder – således et stort antal tidligere krigsfanger. Mere eller mindre frivilligt kæmpede de nu sammen med tyskerne. Deres loyalitet over for "værnemagten" var selvfølgelig tvivlsom.
Ifølge "Krigsværk" (1982) befandt sig i Thy i maj 1945 en broget mangfoldighed af folkeslag i tysk uniform. Polakker, ungarere, ukrainere, georgiere - og kosakker.
Det var dem, kosakkerne, der i majdagene under stor dramatik forskansede sig i Kronborg Plantage. De var ikke meget for at forlade Thy; de havde en vished om, hvad der ventede dem på den anden side af den dansk-tyske grænse.
Der havde i den sidste krigsvinter været adskillige forsøg på mytteri og desertering blandt disse fremmede i tyske uniformer. I deres hjemlande ventede anklager for landsforræderi - og dét der var værre.
Vi ved ikke, hvem denne udgave af Bibelen med Det nye Testamente har tilhørt. Det mest sandsynlige er, at det er en ukrainer. Der er flere udsagn om, at netop ukrainere opholdt sig i Snedsted og Hundborg i de sidste krigsår. Og i øvrigt kom godt ud af det med store dele af befolkningen. De unge ukrainere fandt hurtigt sammen med deres jævnaldrende på egnen omkring den fælles interesse: fodbold! Noget skulle tiden jo gå med - når krigen sådan for alvor ikke var kommet til Thy.
Flere ting kan vi umiddelbart konstatere: Selskabet for Evangeliets udbredelse i Rusland udgav Bibelen i 1942, og det havde hjemme i Stockholm, det fremgår af en seddel, der er klistret ind på bogens titelblad. Bibelen er trykt i Finland. Og dén, der i Snedsted har haft bogen i hænderne, har været en flittig læser. Herom vidner de mange understregninger i Det nye Testamente.
Der har sikkert også været behov for et Guds ord for en ung mand, hvis liv med krigen tog en dramatisk retning, og som nu helt bogstaveligt fra Thy skulle vandre en uvis - en grum - skæbne i møde.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler