Hillerslev

En oversigt udarbejdet af Sigrid Brandi
Hillerslev sogn består af 6 ejerlav, de 5 landsbyer

Index over navne og ejerlav
Der er udarbejdet et søgbart navneindex til materialet. Klik her for at benytte INDEX
Find henvisningerne i index og vend tilbage til denne oversigt, hvor oversigterne for de enkelte byer kan downloades som pdf-filer. I index henvises til sidetal i de respektive oversigter..

Kortmateriale
Ældre kortmateriale kan hentes via Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside.
Fra linkene til disse byer finder man et omfattende materiale, der ejendom for ejendom trækker oplysninger ud af en række centrale kilder.
Hvert ejerlav har selvstændig sideinddeling. Under ejerlavene findes desuden oplysninger om personer, der ikke er identificeret med ejendomme.
Ejendommene er opstillet under hvert ejerlav i matrikelnummerorden efter 1844 matriklen, med angivelse af ældre matrikler, eventuelle fæstebreve, skifter m.v. Nogle af de gamle ejendomme, jeg ikke har kunnet føre op til nutid, er opført under ældre matrikelnummer.

Kilder

Amtsprotokoller
Ørum amt, under Dueholm, Ørum og Vestervig amter:
Kontributionsregnskaber - afskrift ved H. Støvring Nielsen (Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune)
Kommissionsmatrikel 1661/62, matrikel 1664, jordebøger m.v. "Tingbogsekstrakter fra Thy"
Hillerslev og Hundborg herreder 1666-1688, bind 1-2, v. Torsten Balle. (Dansk Historisk Håndborgsforlag ApS 1982)

Matrikelvæsen
Ørum amt, Hillerslev herred og sogn, matriklerne 1688, 1688b (ca. 1710), 1688c (ca. 1840), hartkornsspecifikation 1789.

Skøde og panteprotokoller
Hillerslev herred og sogn, 1823 -1846, 1846 -1970. (bragt i ekstrakt. Priser, tiendeskøder, pantegæld er udeladt)

Skifteprotokoller
"Index til Hillerslev Herreds skifteprotokoller 1708 -1836", v. Nikolaj Bojer. Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune)
Skifteprotokol, Ullerupgård gods, Sennels sogn, Hillerslev herred, bog 1,2, og 4, 1713 - 1787- protokollen gennemlæst og navne påført i materialet.

Fæsteprotokol
Ullerupgårds gods, Sennels sogn, Hillerslev herred, 1719 - 1800 - protokollen gennemlæst, navne påført under ejendommene.

Folketællinger
Hillerslev sogn 1787, 1801, 1834, 1845, 1860, 1880, 1921. - familierne er i materialet anbragt i kursiv ved beboernes ejendom.

Andre kilder
- forkortelser m.v., se i materialet.
Bemærk ensretning af navne, eks. Graves = Gravers, Ane = Anne, Kristian = Christian.


Kilderne til Hillerslev sogns historie

Arbejdet med at indsamle og formidle kilderne til Hillerslev sogns historie begyndte i oktober 1994, da der var indbudt til et "projekt sognehistorie" i Hillerslev konfirmandstue.
Ifølge provst Johan Thastum var det få, der havde fundet vej.
- De få lod sig dog ikke slå ud, og der blev fostret en idé om at sende skriftlige invitationer ud til muligt interesserede, og det gav resultat. Tre uger senere var der 25 mennesker, der alle viste interesse for at medvirke til at indsamle oplysninger. Der var enighed om at man fordelte sig omkring forskellige emner som landbrugets udvikling, kirke- og foreningsliv, besættelsen, handel og transport, mejeri, og endelig var der interesse for at arbejde specielt med lokalområderne Kåstrup og Bund/Kjelstrup, fortæller Johan Thastum.
Siden gik det slag i slag, og resultatet af det store arbejde blev udgivet i en serie skrifter, der for længst er udsolgt.

Nu kan de hentes her.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler