Dagligdag på Thisted Dagblad, 1976.

 

Kai Frostholm er ophavsmand til denne 8 mm film, der er optaget på Thisted Dagblad i 1976.

Filmens scener:Jernbanegade i Thisted foråret 1976.
Birgit Hedegaard modtager annonce i ekspeditionen.
Journalist Helen Conway Blake i redaktionslokalet.
Sportsjournalist Johannes Justesen (kaldet Just) modtager sportsresultater i redaktionslokalet.
Journalist Merete Bjerg i redaktionslokalet.
Imens kommer nyheder ind på fjernskriverne. Dels fra Sydthy og Hanstholm redaktionerne - dels fra Ritzau.
Fotograf Tage Jensens billeder laves til klichéer i plasticmateriale.
I maskinsætteriet fremstiller Bernhard Christensen spaltesats på sættemaskinen.
Maskinsætterne Iver Andersen og Bernhard Christensen.
Håndsætter Jens Erik Josefsen monterer rubrikannoncer.
Håndsætter Egon Sørensen sætter forretningsannoncer i håndsætteriet.
Håndsætter Per Christensen laver Radio og TV-siden ved hjælp af indkøbte pladestereotypier.
Håndsætter Bente Hebsgaard monterer rubrikannoncer.
Her laver håndsætter Egon Sørensen overskrifter til spaltesatsen.
Her laves en forretningsannonce til Smed Tæpper.
Igen laver Egon Sørensen overskrifter.
Typograf Aage Wiener samler spaltesats og overskrift for at tage korrektur aftryk.
Korrekturlæseren kontrollerer, om typografen har stavet korrekt. Evt. fejl må tilbage til sættemaskinen for at blive rettet.
Underfaktor Knud Pedersen laver ombrydning af hele avissider med forretningsannoncer, billeder, overskrifter og spaltesats.
Han får også lidt hjælp af Aage Wiener.
Stereotyør Vagn (? Laursen el. Frederiksen ?) kører færdige helsider til kalanderpressen, lægger en blød papmatrice og to stykker filt på siden og skubber siden ind i kalanderen for at sætte den i et hårdt pres. Derved skabes en matrice af hele siden.
Trykker Hans Toftdahl markerer og forstærker ophøjede punkter bag på den pressede matrice, så den kan holde til blytrykket, når avissiden rundstøbes.
Stereotypør Knud Bonnerup gør matricen klar til rundstøbning, mens trykker Frede Nielsen rengør en støbt rundstereotypi.
Knud Bonnerup lægger matricen i rundstøbemaskinen, der sprøjter flydende bly over matricen og derved laver en rundstereotypi til rotationstrykmaskinen.
Blyet er størknet og rundstereotypien er klar.
Trykkeriarbejder Erik Snæver Andersen henter rundstereotypierne til rotationstrykmaskinen, medens pakkedamerne gør sig klar.
Cheftrykker Jens Jørgen Christensen spænder rundstereotypierne fast på rotationen.
Farvesider og siderne med sort tryk indstilles før opstart.
Rotationen starter langsomt op og siderækkefølgen kontrolleres.
Der kommer fuld fart på rotationen og taxachauffør Frode Thomsen kører af sted med de første udgaver af avisen.
Pakkedamerne bundter og pakker aviserne.
Avis bundterne ryger udenfor, hvor byens avisbude er klar til at bringe dagens nyheder ud til abonnenterne.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler