Erindring om evakueringen af Hanstholm

2009 06 16 031Kanonaffyring i Hanstholm

Omkring 1980 optog folk fra filminstituttets Workshop med base i Haderslev et interview i Hirtshals med Marie og Carl Toft samt deres datter Tove Christensen. Familien flyttede efter evakueringen af Hanstholm sammen med 31 andre Hanstholm-familier til Hirtshals, hvor de blev så godt modtaget, at der bosatte dig dér permanent.

Interviewet, der varer 50 minutter omhandler tyskernes ankomst til Hanstholm i 1940 og erindringer om de første år - blandt andet prøveskydningen af de store 38 cm kanoner. Fokus i fortællingerne er oplevelse af livet i barakbyerne - først og fremmest i Hirtshals - og konsekvenserne af flytningen. Ikke mindt den behandling som de danske myndigheder udsatte familien for. 

Samme, men i to dele (25 + 25 min.):


___________________________________________________________

Stenbjergfiskeren

Stenbjerg 1930. Petrine Christen Jensen PoulsenStenbjerg 1930. Petrine & Christen Jensen Poulsen

Download lydskrift af interviewet fra 1966.  Interview med Christen Jensen Poulsen, født i Nørhaa 1874

___________________________________________________________

Historisk fremstilling af besættelsen (1)

1933ff. Radioudsendelse, historisk fremstilling af 2. Verdenskrig med originale klip.
(59 min.)

Historisk fremstilling af besættelsen (2)

1/9 1939 - august 1943. Radioudsendelse, historisk fremstilling af besættelsen med originale klip.
(32 min.)

 Historisk fremstilling af besættelsen (3)

August 1943 - maj 1945. Radioudsendelse, historisk fremstilling af besættelsen med originale klip.
(35 min.)

___________________________________________________________

 Radioreportager fra 1936 og 1946

1936. Om bygningen af Hanstholm havn, radioreportage af Lawaetz fra 20.10.1936. 

Hanstholm 0294Hanstholm havn ca. 1935. Sænkekister til vestmolen under bygning

Jens Frederik Lawaetz, 1904-1981, dansk journalist og mediemand. Han blev 1950-67 den første leder af Statsradiofonien, senere Danmarks Radio, og blev i 1967 radioprogramdirektør. På optagetidspunktet, 1936, var han for nylig blevet fastansat på radioen, og allerede i 1937 blev han programsekretær.

00:00-06:46 min.

 

 1946. Radioreportage fra Hanstholm, optaget 27.10.1946, udsendt 1 .11.46

Hanstholm 54sInterview m. Orlogskaptajn Just-Rasmussen indtil for nyligt Hanstholm, nu Frederikshavn, og maskinmester Møller - Hansted-lejren 

(Hør afsnittet særskilt nedenfor: Radioreportage fra Hanstholm)

 

 

 

34 beskåret

Fladvogne med 38 cm-granater

Tur i kanonbunkeren

(Hør afsnittet særskilt nedenfor: Radioreportage fra kanonbunkeren)
07:09-36:40 min.

 

 

  1946. Reportage fra Hanstholm, optaget 27.10.1946, udsendt 8.11.46.

Molebyggeri i Hanstholm ca. 1949 lilleMolebyggeri ca. 1949. Fra tværmolen og ud er molen meget medtaget. Arbejdet standsede i 1942, inden der var lagt blokke ud for at beskytte den. Monberg og Thorsens kontorbygning er rejst, så arbejdet ret snart kan påbegyndes.

Mest om havn, interview med sognerådsformand Anton Jensen og fisker Chr. Førby.

(Hør afsnittet særskilt nedenfor: Sognefogeden og fiskeren om evakueringen)
36:40-58:15 min.

 

 Klip fra ovenstående interview med Just-Rasmussen og maskinmester Møller.

58:20-63:30 min.

___________________________________________________________

Radioreportage fra Hanstholm

Uddrag af ovenstående: Radioreportager fra 1936 og 1946

(01:09-30:29) - 1946. Radioreportage fra Hanstholm, optaget 27.10.1946, udsendt 1 .11.46
Interview m. Orlogskaptajn Just-Rasmussen indtil for nyligt Hanstholm, nu Frederikshavn, og
maskinmester Møller - Hansted-lejren 

(31:00-34:29) - 1967. Begyndelsen af Nordjysk regionalradios optaktsudsendelse i anledningen af indvielsen af første del af Hanstholm fiskerihavn (samme som nedenfor)
(i alt 34:29 min.)

 

Radioreportage fra kanonbunkeren

Uddrag af ovenstående: Radioreportager fra 1936 og 1946

29 beskåretHanstholm, soldat fra den danske hær foran 38 cm-kanon

1946. Reportage kort efter besættelsen fra Hanstholm kanonanlæg med beskrivelse af udseende og funktion og gisninger om, hvad der nu skal ske med de forskellige bunkersanlæg

1967. Derefter (fra 5:48) begyndelsen af Nordjysk regionalradios optaktsudsendelse i anledningen af indvielsen af første del af Hanstholm fiskerihavn (samme som ovenfor)

(7:34 min.)

 

Sognefogeden og fiskeren om evakueringen

Uddrag af ovenstående: Radioreportager fra 1936 og 1946

1917. BL.A. PRÆSTEGAARD OG ANDRE FRA HANSTHOLM udsnitAnton Jensen, sognerådsformand, han druknede ved Københavns forlis 1948. På skødet hans yngste søn Peter

Statsradiofonien var på besøg i Hansted i november 1946 blandt for at spørge sognerådsformand Anton Jensen og fisker Chr. Førby om, hvordan de havde oplevet evakueringen af byen. (7:00 min)

___________________________________________________________

Jørgen Baatz om en af kanonstillingerne

Jørgen Baatz, reportage fra bunker, formodentlig G III - nuværende museumsbunker.

Opt. v. Ernst Christoffersen.

___________________________________________________________

Scener fra besættelsen

Hanstholm 6 juni 1958. Familien Baatz 1 udsnit

Jørgen Baatz, 1958

Jørgen Baatz fortæller i mange små scener generelt om Hanstholms historie og om besættelse og kanonstilling især

Optagelse 1980 v. Ernst Christoffersen.

___________________________________________________________

Scener fra besættelsen

Lærer Hansen. 28.02.1983. Tage Jensen beskåretHansen fotograferet af Tage Jensen, 1983

Overlærer Hansen, Hansted skole, fortæller i otte scener om besættelsestiden i Hanstholm og Ræhr fra tyskerne ankommer til Hanstholm 10. april 1940 til tilbageflytningen til Hanstholm i sommeren 1946

 

Opt. v. Ernst Christoffersen.
(11:29 min.)

___________________________________________________________

Scener fra besættelsen

Borgmester Chr. Hansen Hanstholm og Thomas Arrbo Thorshavn beskåret og lilleBorgmester Chr. Hansen, 1979

Chr. Hansen, daværende CB'er (civilbeskyttelsen) og senere borgmester i Hanstholm, fortæller i forskellige scener om sine oplevelser under besættelsen som udstationeret på Hanstholm Fyr og senere i Ræhr.

Opt. 1980 v. Ernst Christoffersen.
(27 + 4 min.)

___________________________________________________________

Ophugning af 38 cm kanon

Hanstholm 0246Interview med Jenny Løgstrup, Knud Løgstrup, Orla Jacobsen og Chr. Søndergaard, Randers, vedrørende ophugningen af 38 cm kanon (26 + 27 + 28 + 28 min.)

 

 

 

 

Jenny Løgstrup:

Knud Løgstrup:

Orla Jacobsen:

Chr. Søndergaard:

___________________________________________________________

En landbrugsmedhjælper i Hanstholm

Interview med Niels Søndergaard, fotohandler i Silkeborg, som stammer fra Ræhr og i 1940 til 1945 først var landbrugsmedhjælper i Hanstholm og senere fotograflærling i Thisted. Niels Søndergaard fortæller egne oplevelser og iagttagelser som ungt menneske i Hanstholm under besættelsen, fra de første tyskere ankommer, til de sidste må vandre hjem. Også den følgende tid med flygtninge i området har han oplevet.
(26 + 14 min.)

___________________________________________________________

Interview med Julie og Elenius Jensen

K.B.E. JENSEN OG HUSTRU. HAN HAR SELV LAVET DEN GAMLE LANDINGSPLADS VED ROSHAGE.DE BLEV EVAKUERET I 1943 TIL HIRTSHALS lille

Kristian Badstue Elenius Jensen (f. 1902) og hustru Julie, født Kristensen Harbo (f. 1907). De blev evakueret i 1943, flyttede til Hirtshals. Han har selv lavet modellen af den gamle landingsplads ved Roshage, som han står med.

Interview med Julie og Elenius Jensen, Hirtshals.

På første lydklip fortælles der om besættelsestiden med deres oplevelse af tyskernes ankomst og indkvartering i deres hjem, om evakueringen og flytning af fiskeflåden, om skydeøvelser med den store kanon og om modtagelsen og barakkerne i Hirtshals.
(26 + 25 min.)

På andet lydklip fortælles bl.a. om livet i Hirtshals og mulighederne for at flytte tilbage til Hanstholm, om episoder med tyskerne i Hirtshals og om de illegale forbindelser mellem Hirtshals, Sverige og England.

___________________________________________________________

Havnefoged i Hanstholm

Interview med Jenny Christensen, Esbjerg, hvis mand var havnefoged i Hanstholm indtil 1943. Der fortælles om besættelsestiden, evakueringen og forholdet til tyskerne
(25 + 27 min.)

___________________________________________________________

lnterview med Evald Harbo, Hanstholm

Nr. 19. Evald Harbo bærer fangsten på ryggen 1950 lilleEvald Harbo, bærer fangsten på ryggen-1950

Evald Harbo fortæller, hvordan han som ungt menneske oplevede besættelsestiden i Hanstholm

(25 min.)

___________________________________________________________

Rigmor Lynge, Hirtshals

Rigmor Lynge var blandt de evakuerede i 1942-43. Hun fortæller her om selve evakueringen og om livet som evakueret i Hirsthals

(25 + 25 min.)

___________________________________________________________

Interview med Knippenberg

Interview med orlogskaptajn Dietrich Knippenberg, tidl. tysk kommandant i Hanstholm, v. Ernst Christoffersen 7.12.1958. Interviewet er på tysk.
(25 min.)

___________________________________

Livserindring af Poul Andersen

Hanstholm. 1981. Nedskrevet af Poul Andersen, født 1.51901 i Klitmøller, son ah husmand og fisker Otto Andersen og Marie Andersen, født Jakobsen i Elsted sogn ved Snedsted.

Læs fortællingen her

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler