Peter Sand Mortensen fortæller ...

Peter Sand Mortensen, født 16/6 1943 i Klitmøller ved Thisted; søn af fiskeskipper Andreas Mortensen og hustru Karen Sand Mortensen. Sejlet i langfart til 1967; arbejdet med bygning af Hanstholm Havn til 1970; afdelingsformand for SID, Hanstholm afd. 1970-2005; har deltaget i kurser for Fagbevægelsen, undervist på Fagbevægelsens skoler og holdt foredrag på universiteter m.m. Dommer i Sø- og Handelsretten fra 1981; sagkyndig medl. ved Byret og Vestre Landsret; medl. af Hanstholm Kommunalbestyrelse 1975-1981 og tidl. næstformand for Hanstholm Industristøtte.

Tillige siddet i en række internationale udvalg vedr. fiskerierhvervet, søfart og offshore-anliggender bl.a. næstformand for præsidiet for EF-kommissionens rådgivende fiskeriudvalg og formand for Internationalt Transportarbejderforbunds Europæiske Fiskerisektion.

Det første interview herunder er optaget i marts 2019. Her ser Peter Sand Mortensen tilbage på sin karriere som fagforeningsmand og politiker indenfor de mange tillidsposter, han har varetaget. De efterfølgende interviews er optaget i maj 2011.

 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011
 I dette interview fortæller Peter Sand Mortensen, tidl. lokalformand for SiD, om etableringen og betydningen af
havneanlægget i Hanstholm, byens udvikling og dens fremtidsmuligheder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dette interview fortæller Peter Sand Mortensen, tidl. lokalformand for SiD, om sin tid i Hanstholm 
Kommunalbestyrelse i begyndelse af 1970erne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I dette interview fortæller Peter Sand Mortensen, mangeårig lokalformand for SiD, om fagforeningstiden og 
de udfordringer man stod overfor, da havnebyggeriet stod færdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler