Hanstholm fanget på glemte film

Lokalhistorie: En 21 år gammel avisartikel bringer mange timers unikke filmoptagelser om Hanstholm Havn frem fra glemselen
Af Thomas Norskov Kristensen
Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune
HANSTHOLM: I 1950'erne var Thisted Amt ved at gå i stå. Arbejdsløsheden var høj, boligforholdene elendige og velfærden lav. Noget måtte gøres.
Egnen skulle med på væksttoget, og lokomotiverne, der skulle trække, var banebrydende nye tanker om statsstøttet industriproduktion - den såkaldte Lov om Egnsudvikling fra 1958 - i kombination med et nyt havneanlæg ved Hanstaholm.
"Hanstholm Havn skal i erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt henseende bringe Thisted Amt på højde med niveauet i resten af landet".
Sådan lød minister for offentlige arbejder Kai Lindbergs begrundelse for den godt 100 mill. kr. store bevilling på finansloven, som Folketinget enstemmigt vedtog i 1960.
Dokumentation
Havnebyggeriet var en af den slags opgaver, hvor økonomi og tidsfrister let kunne løbe af sporet.
Trods grundige forarbejder og studier var mange faktorer omkring byggeriet fortsat ukendte og ukontrollerbare. Ikke mindst de ekstreme vind- og vejrforhold.
Det såkaldte tre-mands-udvalg, som bestod af repræsentanter fra Vandbygningsvæsenet, Ministeriet for Offentlige Arbejder og Hydraulisk Institut, besluttede at lade byggeriet filme. Der blev indkøbt et 8 mm. smalfilmsapparat, som flittigt snurrede på den enorme byggeplads.
Kraftige storme, silende regn og tæt tåge blev sammen med søsætningen af de store sænkekasser, skibsforlis og andre ulykker foreviget på celluloid-strimlerne på det lille brummende apparat.
Formålet var at dokumentere byggeriets fremskridt. Ikke for eftertiden og historikerne, men fordi man ville have beviserne i orden, hvis der skulle forhandles om erstatninger med entreprenører, der havde problemer med at overholde tidsfristerne.

glemtefilm1
Stort registreringsarbejde
I årenes løb er det blevet til mere end 35 timers unikke filmoptagelser fra Hanstholm Havn. Optagelserne fortsatte frem til 1984 og stod siden mere eller mindre urørte i havnekontorets mørke arkivrum.
glemtefilm2En omstrukturering af havneledelsen bragte i 1990 filmene tilbage i lyset - og i Thisted Dagblad.
Havneingeniørkontoret blev nedlagt, og det betød, at havneingeniør Marius Kristensen blev afskediget. Han var tre år forinden flyttet til egnen fra Frederikshavn, hvor han i 15 år havde været ansat ved statshavnen. Men i 1990 var det altså slut.
Som en del af fratrædelsesaftalen fik han tre måneder til den ret usædvanlige opgave at gennemse, registrere og overspille filmoptagelserne. Det drejede sig om mere end 700 film på hver tre minutters længde. Og det var dét arbejde, Thisted Dagblad bragte en artikel om i 1990.
"Mange af filmene er daglige vejrobservationer, som nok kan være lidt ensformige at se på, men med jævne mellemrum dukker der en 'perle' op", fortalte Marius Kristensen til avisen. Han er nok den eneste, der har set samtlige 35 timers film igennem.faktaboks
Drømte om et havnemuseum
Dengang var planen, at filmene skulle være en hovedattraktion på det havnemuseum, som flere lokale kræfter i begyndelsen af 1990'erne drømte om og ihærdigt arbejdede på at realisere.
Ambitionerne fejlede ikke noget. Den verdensberømte danske arkitekt Henning Larsens tegnestue fik til opgave at udarbejde et projektforslag.
Museet skulle med store udstillinger og imponerende modeller af havneanlægget beskrive den enestående historie om vilkårene og forudsætningerne for havnebyggeriet.
Placeringen var spektakulær. Museet skulle ligge på kanten af den yderste klint lidt vest for 'Restaurant Pynten'. Bygningens udformning var som en pil, der pegede mod nord. Et kunstværk i sig selv.
Der blev altså tænkt store tanker om et havnemuseum, som på tegnebrættet lignede et nyt kulturelt fyrtårn for egnen.
Men drømmene kom aldrig ud over planlægningsstadiet - og har i dag fundet en plads nederst i skuffen.

Unik historisk kilde
Da Marius Kristensen havde afsluttet sit omfattende arbejde, blev filmene sendt tilbage i havnekontorets arkiv. Og dér har de stået lige siden - indtil de ved hjælp af Thisted Dagblads artikel er bragt tilbage fra glemslen af det lokalhistoriske arkiv i forbindelse med arbejdet med en bog og en række aktiviteter omkring Hanstholms historie. Dette arbejde kan følges i artikler i avisen og på arkivets hjemmeside, hvor der også er lagt levende Hanstholm-billeder og interviews ud.

Glemtefilm3De mange timers film udgør en unik historisk kilde, og de vil være en stor hjælp til at belyse byggeriet og driften af havnen. Filmene er blevet overspillet til et digitalt format og et større redigeringsarbejde forestår, før de vil blive offentliggjort.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler