nybyggersamfundHanstholm - en nybyggerkommune

LOKALHISTORIE. Det ny Samfunds eksperiment i Thylejren sommeren 1970 vakte stor opsigt. Under mindre bevågenhed var et andet helt nyt samfund under opbygning få kilometer derfra i Hanstholm.

Af Knud Holck Andersen, Lokalhistorisk Arkiv

Hanstholm-hallen webHANSTHOM: Hansted-Ræhr-Lild var i begyndelsen af 1960erne en ganske almindelig lille dansk sognekommune, der i det daglige blev administreret hjemme fra sognerådsformandens stue. Hvis han ikke kunne få regnskabet til at stemme, gik han hen på skolen til lærer Hansen. Sammen fandt de så fejlen. Den lille kommune ved den yderste nordvestlige kant blev imidlertid op gennem 1960erne udsat for voldsomme udfordringer, som en dansk landkommune sjældent har oplevet magen til.

"Uden havn, ingen by", sagde sognerådsformand Chr. Hansen ved havneindvielsen i 1967. Da staten i 1961 for alvor tog fat på at færdigbygge Hanstholm Havn, blev den spredte bebyggelse på den forblæste Hanstholm i løbet af ganske få år omdannet til et moderne bysamfund. Det lille samfund, der i 1960 omfattede 500 indbyggere, og hvor der først i 1957 var begyndt at komme gadebelysning, var ti år senere vokset til mere end 2000. Og en moderne parcelhusby var vokset frem. Der blev i flere år bygget mere end 100 huse om året. Der skulle byggemodnes i meget hurtigt tempo. Der skulle anlægges veje. Der skulle bygges skole og meget andet. En kolossal udfordring for den lille landkommune.

Tyvstarter kommunalreform

I 1964 tog den lille sognekommune et stort spring ind i fremtiden. Man ansatte de første kommunale embedsmænd, nemlig kommuneingeniør Aage Holm og kommunaldirektør Svend Rasmussen. Samtidig rykkede den nye administration ind i Hanstholmhallen - tyskernes gamle biograf - der samtidig blev et aktivitetscenter for det nye bysamfund. Kommunen havde på ingen måde skattegrundlag til de omfattende anlægsopgaver. Med hatten i hånden måtte man gå til daværende indenrigsminister Hans Hækkerup. Resultatet blev et lån på 3.6 mio. kr., hvad der dengang var et meget stort beløb.

Sognerådet havde i forvejen en lønnet medarbejder, nemlig kommunekasserer Chr. Hansen. Han blev valgt ind i sognerådet på en socialdemokratisk liste i 1958 og havde fra 1959 fungeret som kommunekasserer. I 1966 blev Chr. Hansen valgt til formand for sognerådet. Han blev det ny Hanstholms førstemand i en lang årrække. I 1970 blev han den nye storkommunes første borgmester og bestred posten frem til 1986. Han formåede - i et tæt samspil med kommunaldirektør Svend Rasmussen - at håndtere den voldsomme udfordring det var at omdanne et traditionelt landsogn til en moderne, dynamisk storkommune.

 

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler