Et gult hus. Et lille slot. En epoke.

Af Flemming Skipper

 

Det gule Hus i Hanstholm blev revet ned i slutningen af 2000 i forbindelse med planer om udvidelse af havnen. Forinden havde der gennem længere tid været en debat i aviserne om huset med den spændende historie - var dén ikke værd at bevare og kunne huset ikke få en rolle i det moderne Hanstholms historie?
Det gule hus 10 lille200 underskrifter blev afleveret til borgmester Aase Jensen, men det var ikke tilstrækkeligt til at overbevise de besluttende myndigheder.
Argumentet for nedrivningen var, at huset lå i vejen for havnens fremtidige udvikling, og hvis huset skulle blive, ville det være alt for dyrt at restaurere.
30. oktober 2000 blev nedrivningsarbejdet indledt. Forinden havde Museet for Thy og Vester Hanherred gennemfotograferet Det gule Hus, så det i dag er muligt at vandre i fortidens spor.
Huset bar til det sidste præg af den tid, det var bygget og indrettet i. Det havde 700 mennesker kunnet forvisse sig om, da der et par år forinden - da sagen om husets fremtid dukkede op - var åbent hus. Bilerne stod parkeret tæt op til huset, og der var et mylder af mennesker ind og ud i løbet af fem timer, der var åbent.
Det gule Hus var opført i 1916. Det fortalte en stor sten, der var indmuret over fordøren. Nørtorp Strandgård - det officielleHanstholm 0289 navn for Det gule Hus - blev opført af skibsreder Axel Olaf Andersen, en såkaldt industrifyrste, hvis skibe sejlede i årene omkring Første Verdenskrig. Han anbragte en signalstang på den vestlige side af huset. Ved hjælp af den kunne han signalere til sine skibe og få en første orientering om, hvordan sejladsen var forløbet, inden skibene kom i havn. Og altså forklaringen på, hvad der fik en københavnsk skibsreder til at bygge en sommerresidens på et så afsides sted som i det vildsomme terræn i Hanstholm Klithede.
Det gule Hus - det lille slot - var feriested for blandt andre kronprins Frederik (dronning Margrethes far), som var ven til Axel Olaf Andersen og dennes søn. Kronprinsen brugte flittigt huset i forbindelse med jagt. Det var også skibsrederens store lidenskab - ved siden af skibene og kapitalforvaltningen.
Når der var fint besøg fra hoffet med alt dets opvartning, blev der tændt op i pejsesalen, slottes mange rum blev smagfuldt indrettet. Livsglæde, baller og fine jagtmiddage med gode vine prægede Det gule Hus i disse år omkring Første Verdenskrig.
I 1917 kom loven om havnen og dermed begyndte staten at ekspropriere det yderste af Hanstholm. Det var dog først i 1921, Nørtorp Strandgård skiftede ejer. Siden da tilhørte ejendommen staten. Det gule Hus skulle anvendes til udlejning. Først og fremmest for havnens ingeniører - det havde dog ikke den store interesse. Der var jo ingen rigtige veje! Men andre så mulighederne i den unikke placering midt i klitlandskabet og så tæt på havet.
Alt dette er i dag historie om levet liv, man måske kan forestille sig, når man kigger på de billeder, der blev taget lige før, nedbrydningsmaskinerne tog over for at skabe plads til den moderne tid i Hanstholm.

det gule hus 01det gule hus 02det gule hus 03det gule hus 04det gule hus 05det gule hus 06det gule hus 07det gule hus 08det gule hus 09det gule hus 10det gule hus 11det gule hus 12det gule hus 13det gule hus 14det gule hus 15det gule hus 16det gule hus 17

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler