vignet4

Kirkebøgerne
 Nors og Tved Sogne
1675-1815
Fattigprotokollen
 Nors-Tved Sognedistrikt
1757 - 1834
Folketællingerne
Nors og Tved Sogne
1787, 1801 og 1834

af Ole Bertelsen

vignet10

Hermed præsenteres enesteministerialbøgerne fra Nors og Tved Sogne, sognedistriktets fattigprotokol og folketællingerne fra 1787, 1801 og 1834 forsynet med fotos af bøgernes originale sider og med en transskription af den gamle håndskrevne tekst til nudansk skrift. De enkelte notater fra kirkebøgerne er desuden forsynet med fortløbende, med hvidt markerede notatnumre, som ved brug af computerens søgefunktion (Ctrl+F) vil gøre det let at genfinde et én gang fundet notat. Samme søgefunktion vil også være velegnet til søgning på navne; bemærk at der skal søges i hver enkelt kirkebog for sig.
Som et tillæg til notaterne fra de 140 års kirkebogsnotater og de 70 års notater om fattigforsorgen er der udarbejdet en række artikler, som trækker tråde til en del af de mange optegnelser. Disse artikler tilgås nederst på denne side.

Forskellige steder i kirkebøgerne har den siddende  biskop i Ålborg indført visitatsnotater. Disse er især i de ældste kirkebøger skrevet på latin. Det samme gælder for en enkelt side i en af pastor Begtrups publikationer, vist i kapitlet 'Om præsterne'. Disse latinske tekster er i dette projekt blevet oversat af Kjeld Pedersen, der takkes varmt for denne hjælp.
Vignetterne er fra Hans Chr. Johansen Begtrups bøger.

KB A lille
Nors-Tved kirkebog 1675-1735
1 - 2131
KB B lille
Nors-Tved kirkebog 1736-1761
2132-3119
KB C lille
Nors kirkebog 1759-1781
3120-3782
KB D1 lille Tved kirkebog 1759-1781
3783-4148
KB E lille Nors kirkebog 1781-1815
4149-5422
KB F lille Tved kirkebog 1781-1814
5423-6054
KB G lille Nors-Tved kirkebog 1781-1785
6055-6235
lille forside Fattigprotokollen
Nors-Tved 1757-1834
Folketællingen 1787
i Nors og Tved

Folketællingen 1801
i Nors ogTved
Folketællingen 1834
i Nors og Tved

Om kirkebøgerne Om præsterne Om de uægte børn Om tragedierne Om en kirkebogsgåde Om Fattigprotokollen

vignet31